ร่วมเป็นอาสาสมัคร

   ลงทะเบียนอาสาสมัคร  “ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิกระจกเงา”
1. เลือกภารกิจอาสาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.mirror.or.th
2.โทรแจ้งวันและกิจกรรมที่เลือกเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน
ยกเว้นกรณีมาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปให้โทรแจ้งหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
เพื่อการบริหารจัดการและอาสาสมัครไม่เกินหน้างาน
มูลนิธิสามารถรองรับอาสาสมัครได้ 30 คน/วัน
เบอร์โทรประสานงาน 092-2676292
วันและเวลาในการติดต่อ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.

*หากไม่ได้รับสายจะทำการติดต่อกลับไปภายหลัง ขอบคุณค่ะ
Id line : volmirror (สามารถแอดไลน์แล้วแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ)

“หรือเลือกวันที่ต้องการจะลงทะเบียนออนไลน์”
*หมายเหตุ*
- การลงทะเบียนออนไลน์ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
- รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ( วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.)
- กรณีที่ไม่มี จนท. โทรไปยืนยันการสมัครก่อนวันมาทำกิจกรรม ให้ถือว่าการสมัครไม่สำเร็จ
(ลงทะเบียนออนไลน์ ให้คลิกที่วันที่ในปฏิทิน )

   Volunteerเรา เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสา หัวใจของคนที่อยากเห็นสังคมงดงาม
เราแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่า
เรา คือองค์กรอิสระที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และเติมเต็มในส่วนทีสังคมยังต้องการ
เรา เชื่อว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ความฝันแต่เป็นการทำงานบนโลกแห่งความเป็นจริง
ขอเพียงเรากล้าคิด และกล้าลงมือปฏิบัติ พวกเรา ขออาสาเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงที่คนบางกลุ่มมองไม่เห็น

  นิยามอาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงา คือ


บุคคลที่เสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานที่มีความหลากหลายนั้น ๆ แล้ววางตนเองอยู่ในบทบาทที่หนุนเสริมต่อกลไกการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง

  แกลอรี่ภาพกิจกรรม   หน้างานที่เปิดรับอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงา  "“อาสาจัดเต็ม ” หน้างานช่วยขนย้ายสิ่งของและต้อนรับผู้บริจาค ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด) จันทร์ - ศุกร์ รับอาสาสมัครวันละ 5 คน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รับอาสาสมัครวันละ 20 คน สถานที่ มูลนิธิกระจกเงา เวลา 09.00-16.00 น
*หมายเหตุ* หน้างานกลางแจ้ง สิ่งที่แนะนำให้เตรียมมา ร่ม,หมวก

  "อาสาสมัคร คัด-คีย์-แพ็ค " คัดแยกประเภทหนังสือ ที่โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 โดยประมาณ
รับวันละ 5 คน
*หมายเหตุ* หน้างานในโกดัง อากาศร้อน และมีฝุ่น

  “อาสาสร้างสุข” กับ โครงการ รพ.มีสุข มูลนิธิกระจกเงา ทำกิจกรรมกับเด็กป่วยใน รพ. เช่น วาดภาพ ระบายสี เล่านิทาน เล่นเกมส์ จากโน้ตบุ๊ค ไอแพด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอนการสมัครเป็นอาสาสมัครโรงพยาบาลมีสุข
1. ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทาง โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา โทร. 085-1966102 ,ID Line : 0851966102
2. แจ้งวันและจำนวนคน ที่ต้องการมาเข้าร่วมกิจกรรม
3. ก่อนวันทำกิจกรรมล่วงหน้า 1 วัน ให้ติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม/ นัดหมายกันที่โรงพยาบาล เพื่อเริ่มทำกิจกรรม
วันทีทำกิจกรรม
-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันอังคาร 08.30 - 12.00 น.
-โรงพยาบาลตำรวจ ทุกวันพุธ 08.30 - 12.00 น.
-โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า ทุกวันศุกร์ 09.00 - 12.00 น.


  “อาสามาเยี่ยม” ภารกิจที่นำอาสาสมัครเข้าไปส่งมอบกำลังใจกับผู้ป่วยถึงบ้าน
1. กิจกรรมคาราโอะเกะ และทำความสะอาด สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ช่วงบ่าย เวลา 10.00-16.00 น. โดยประมาณ รับคอาสาครั้งละไม่เกิน 30 คน
2. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ป่วย
ทุกวัน พฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับอาสาครั้งละไม่เกิน 2 คน

  “อาสาคัด-จัด-เคลียร์”
ภารกิจ “คัดแยก” สิ่งของบริจาคให้เป็นหมวดหมู่ “จัด”ให้อยู่ในโซนอย่างเป็นระเบียบ “เคลียร์” Cleaning พ้นที่จัดเก็บสิ่งของ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 09.00 -16-00 น.
รับอาสาครั้งละไม่เกิน 10 คน
*หมายเหตุ* หน้างานในโกดัง อากาศร้อน และมีฝุ่น

  “อาสาสมัคร เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์”
ภารกิจ ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด และหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 09.00-16.00 น.
รับอาสาวันละ 5 คน

  “อาสาเลี้ยงเด็ก”
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. วันละ 2 คน ลักษณะกิจกรรม เป็นผู้ช่วยเลี้ยงเด็ก เป็นเพื่อนเล่น วาดรูป เล่านิทาน ระบายสี เสริมทักษะตามวัย จะมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1-3 ขวบ (วันละ1-4คน) ส่วนเด็กโต 4-12 ปี (จะมีเฉพาะวันที่โรงเรียนหยุด)
รับอาสาวันละ 1-2 คน
*คุณสมบัติอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก
-เพศหญิง รักเด็ก ใจเย็น เล่นกับเด็กได้
-มีทักษะภาษาอังกฤษ พอสื่อสารได้ (พี่เลี้ยงประจำห้องเด็กเป็นต่างชาติ )
-เตรียมสำเนาบัตรประชาชนก่อนร่วมเป็นอาสาสมัคร

  “อาสาสอนภาษาไทยเด็ก”
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-12.00 น. วันละ 2 คน ลักษณะกิจกรรม เป็นการสอนภาษาไทยเด็ก 3 คน น้องๆไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยได้ แต่น้องๆสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในการสอนจึงต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก โดยเนื้อหา บทเรียน หรือแบบฝึกหัด ทางมูลนิธิจะเป็นคนจัดเตรียมให้
รับอาสาวันละ 1-2 คน
*คุณสมบัติอาสาสมัครสอนภาษาไทย
-รักเด็ก ใจเย็น เล่นกับเด็กได้
-มีทักษะภาษาอังกฤษ สื่อสารได้

  “อาสาครัวกลาง” อาสาสมัคร ช่วยครัวกระจกเงาโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันเพื่อเพื่อนอาสาสมัคร
-รับสมัครทุกวัน จำนวนวันละไม่เกิน 5 คน เวลา 09.00-16.00 น.
-ภารกิจอาสาช่วงเช้า เป็นผู้ช่วยในการเตรียมของสำหรับทำมื้อกลางวันเพื่อเลี้ยงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่มาช่วยงานในแต่ละวัน
-ภารกิจช่วงบ่ายหลังทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วภาระกิจจะเป็นการช่วยทำความสะอาดครัวเพื่อเตรียมความพร้อมของครัวสำหรับวันถัดไป

  “อาสาศูนย์ส่งต่อ” เปิดรับอาสาทุกวัน จ-ส เวลา 09.00-16.00 น.วันละ 15 คน ภารกิจอาสาสมัคร
1.คัดแยกของบริจาค ประเภทเครื่องเขียน หรือแพ็คใส่กล่องเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการ
2.งานชุดนักเรียน คัดแยกชุดนัก หรือแพคใส่กล่องส่งตามการร้องขอขอโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กที่ขาดแคลน