การบริจาคของคุณ....

ช่วยรักษาพันธสัญญา ที่มีต่อสังคมของพวกเรา
เพื่อนำเด็กที่หายออกจากบ้านกลับสู่ครอบครัว
เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจการหาประโยชน์จากเด็กขอทาน
เพื่อส่งเสริมงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลและในยามภัยพิบัติ
เพื่อส่งมอบกำลังใจ เยี่ยวยาจิตใจผู้ป่วยสูงอายุที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย
เพื่อสร้างคุณค่าทางการศึกษาในการหาความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์
เพื่อแบ่งปันทรัพยากรจากเมืองสู่ชุมชนและพื้นที่ขาดแคลน
เพื่อสนับสนุนให้เราได้ทำหน้าที่เป็นกระจกเงา สะท้อนปัญหาของสังคม

“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”

**ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
โดยท่านสามารถบริจาคด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้....

บริจาคด้วยเงินสด ณ มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพฯ

บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิกระจกเงา
ระบุ ธนาคาร.....สาขา....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....

ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี ชื่อบัญชี "มูลนิธิกระจกเงา" ธนาคารต่างๆ ดังนี้

040 - 2 -37446 - 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
สาขาซอยไชยยศ
(SWIFT CODE : SICOTHBK)
983 - 3 - 65688 - 9 ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
สาขาวิภาวดี-รังสิต 64
(SWIFT CODE : KRTHTHBK)
009 - 2 -76247 - 5 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
(SWIFT CODE : KASITHBK)
087 - 7 -28841 - 5 ธนาคารกรุงเทพ สะสมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว2
(SWIFT CODE : BKKBTHBK)
233 - 2 -41212 - 7 ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
(SWIFT CODE : TMBKTHB)
424 - 1 -46434 - 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
(SWIFT CODE : AYUDTHBK)
บริจาคออนไลน์ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1.) ThaiEpay (ไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค)
2.) SCB ไทยพาณิชย์ (มีขั้นต่ำ 300 บาท)
*ทั้ง2ช่องทางรองรับบัตรเครดิต master card , visa และ american express
บริจาคผ่าน PayPal
ระบุ Email PayPal เป็น paypal@mirror.or.th (มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพ)
"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"
( กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งมาที่ donate@mirror.or.th
หรือส่งกลับมาที่ "มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งแฟกซ์ มาหมายเลข 02-9732237ต่อ1090 )