มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ และ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทุกคณะ ทุกสถาบันการศึกษา มาร่วมค้นหาประสบการณ์ ที่มูลนิธิกระจกเงาสมัครฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

   เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน


นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความประทับใจในองค์กรที่ร้านแบ่งปัน มีลูกค้ามากมาย มีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ให้โอกาสได้มาทำงานที่นี่

<<อ่านต่อ>>