กระดาษรีไซเคิล


ราคาการรับซื้อกระดาษรีไซเคิลในปัจจุบัน กระดาษขาว-ดำ แผ่นพับ โบรชัวร์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ
เอกสารประชาสัมพันธ์ กล่องกระดาษ ยังมีมูลค่า


และคุณค่ามหาศาลกับพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กไทย . " กระดาษ - ทุน - หนังสือนิทานภาพ
"กระดาษรีไซเคิลที่มูลนิธิกระจกเงา ได้รับบริจาค จะนำมาเปลี่ยนเป็นทุน เพื่อผลิตหนังสือ
นิทานภาพสำหรับเด็ก . นิทานเรื่องแปลกใหม่ ผ่านคำบอกเล่าของปราญช์ชาวบ้าน จากหลาย
จังหวัด ถูกนำมาวาดและเรียบเรียงไว้ พร้อมตีพิมพ์ แจกจ่ายให้กับเด็กๆ ในหลายพื้นที่ เพราะ
ภาพมีผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ และการจดจำในช่วงวัยของพวกเขา


ชวนมาร่วมสำรวจกระดาษ เอกสารต่างๆ ที่มัดกองไว้ ในบ้านและที่ทำงานมาเปลี่ยนเป็นทุน
สนับสนุน การผลิตหนังสือนิทานภาพร่วมกันกับ โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา ครับ