เลขที่บัญชีสำนักงานสาขาฝาง

 

เลขที่บัญชีสำนักงานสาขาเชียงราย

บริจาคผ่าน PayPal

*รองรับบัตรเครดิต master card , visa และ american express

 

"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"


**ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ยกเว้นบริจาคให้กับศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้


สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน


กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งให้ฝ่ายการเงินมูลนิธิกระจกเงาได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ส่งมาที่อีเมล์ donate@mirror.or.th
2.หรือส่งแฟกซ์ มาหมายเลข 02-521-2481
3.หรือส่งมาทางไปรษณีย์ มาที่ "มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210