บริจาคออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต / Donate by credit card

ข้อตกลงในการบริจาค

1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้เรียบร้อย
2.เมื่อกดตกลงบริจาคแล้ว ทางมูลนิธิกระจกเงาไม่มีนโยบายในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
กรอกข้อมูลผู้บริจาค / Please input detail donator

 
คำนำหน้า/ Title :*


ชื่อ / First Name : *

นามสกุล /Last Name:*

วัน เดือน ปีเกิด /Birthdate :

   

สถานที่ติดต่อ / Address :*
(ใช้ออกใบเสร็จ / for bill report)

เบอร์โทรติดต่อ / Tel:
อีเมล์/ Email : *

รายละเอียดการบริจาค / Detail donate
บริจาคให้กับ / Donate for
มูลนิธิกระจกเงา / Mirror foundattion จำนวน/ Amount : บาท / Baht  
     
จำนวนเงินบริจาครวม / Sum Amount : บาท / Baht  
     
  B4LV4  
     
**กรุณากรอกรหัสภาพเพื่อยืนยันการทำรายการ
Please input text code for confim donate:
 
"การแบ่งปันของคุณ เปลี่ยนแปลงสังคมได้"
(กรุณาแนบหลักฐานการ ฝาก/โอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ ส่งมาที่ donate@mirror.or.th
หรือส่งกลับมาที่ มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือส่งแฟกซ์ มาหมายเลข 02-9732236ต่อ109 )