Close 

นางสาวชุตินาถ ชัยบุญ (จิ๊บ)

Email:
เจ้าหน้าที่อินโฟกราฟิก โครงการมีเดีย มูลนิธิกระจกเงา ตำแหน่ง Art Director

     จากเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปี 54 มูลนิธิกระจกเงา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ภาคประชาชน) มีอาสาสมัครจำนวนมากมาช่วยเหลืองานในช่วงนั้น และเธอก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ก้าวเข้ามา ช่วยงานที่มูนิธิกระจกเงา พร้อมกับความสามารถและทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลานั้น วันแรกที่ดิฉันก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครในกระจกเงา รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือ "การทำความดีโดยไม่มีเงื่อนไข" ข้อนี้นี่เองทำให้เราสามารถทำงานได้ทุกอย่างทั้งในและนอกพื้นที่ ผู้คนมากหน้าหลายตาจากการรู้จักเพียงวงแคบก็ขยายกว้างขึ้นอย่างเหลือเชื่อ ความมีน้ำใจ ทุกข์ สุข การแบ่งปัน และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ค้นพบได้ว่า "พลัง" ที่มีอยู่ในตัวเราสามารถนำมันออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่จริงๆ หลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้น ด้วยความประทับใจหลายๆ อย่างในองค์กรนี้ จึงได้มีโอกาสเข้ามาสานงานต่อที่มูลนิธิกระจกเงา ทุกสิ่งที่ทำพูดได้เต็มปากว เราทำด้วยความรัก ความทุ่มเทและใส่ใจ และจะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ ในองค์กร เชื่อว่าพลังเล็กๆ นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรดังวิสัยทัศน์ "สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง"


"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ109