Close 

นางสาวสุภัชชา ทาระเวท (จิ๊บ)

Email:
เจ้าหน้าที่การเงิน มูลนิธิกระจกเงา
     จากคำว่ากูลูกเอกไทยกลายมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา คำว่ากูลูกเอกไทยอาจจะฟังเป็นคำหยาบ แต่แท้จริงแล้วคือคำนิยามของคนที่เรียนเอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ด้วยสายของภาษาไทยแท้จริงแล้วต้องฝึกงานตามกระทรวงต่างๆหรือสายของสำนักพิมพ์ แต่ดิฉันเองเลือกที่จะมามูลนิธิกระจกเงา เนื่องจากเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม  14 พฤศจิกายน 2554 ได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงานในโครงการโรงพยาบาลมีสุข แต่เนื่องด้วยช่วงเวลานั้นเกิดอุทกภัย ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  หน้างานของมูลนิธิกระจกเงา ได้ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชน  ปัญหาที่ต้องเร่งจัดการหลังสถานการณ์น้ำลด ทั้งเรื่องพาหะนำโรคติดต่อ, การจัดการขยะชุมชน ซึ่งตัวเราเองได้มีโอกาสมาช่วยงานพี่ๆ ในทีมนี้  
     จากกูลูกเอกไทย มาสู่ นศ.ฝึกงานโครงการ รพ.มีสุข -ทีมงานวิชาการ -ทีมกูรู และปัจจุบันในบทบาทของ  เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี   ทำให้ดิฉันเองมีความสุขกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบนี้   องค์กรนี้ให้โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ขอบคุณมูลนิธิกระจกเงา ที่เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งก้าวเข้ามาสู่โลกของการทำงานช่วยเหลือสังคมแบบเต็มใจและเต็มโอกาสชีวิต คำว่า เจ้าหน้าที่กระจกเงา เป็นเพียงคำนิยามที่เกิดขึ้น แต่แท้จริง จิตใจและการกระทำของเราต่างหากที่จะช่วยให้เราพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริง 


"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ109