Close 

นายบุญยิ่ง ไม้เท้าทอง (แอ็ด)

Email: ying@mirror.or.th
เจ้าหน้าที่โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
     การรู้จักกับมูลนิธิกระกระจกเงาเริ่มจากการเป็นนักศึกษาฝึกงาน ในช่วงนั้นผมฝึกอยู่โครงการคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 4 เดือน และการได้รู้จักมูลนิธิกระจกเงาทำให้ผมได้ร่วมทำงานเพื่อสังคมในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องที่ผมสังกัดอยู่ ซึ่งทางโครงการฯจะรับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มาทำการซ่อมบำรุงลงโปรแกรมใหม่ แล้วส่งต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด และอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนที่ประสบกับภาวะขาดแคลนทรัพยากรมากมายที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงการทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
     ผมได้กลับมาที่มูลนิธิกระจกเงาอีกครั้ง เพื่อเริ่มทำงานอย่างเติมรูปแบบ เมื่อพี่เบิร์ธ(หัวหน้าโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)โทรมาชักชวนให้มาเข้าร่วมทีมด้วย เนื่องจากว่าทางโครงการฯอยู่ในช่วงขยายงานและต้องการคนมาเสริมทัพเลยตอบตกลงในทันที การทำงานวันแรกเป็นไปได้ด้วยดี มีพี่ๆคอยแนะนำการวางตัวที่เหมาะสมและสอนให้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปรับตัว ความรับผิดชอบของผมในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องคือการซ่อมแซม ประกอบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นพี่ๆยังสอนผมเกี่ยวกับการวางตัวในสังคมที่ผมไม่เคยรู้ ทุกอย่างที่มูลนิธิกระจกเงาทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้น   
"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ109