นางสาวมยุรี ภิญโยยง โครงการNGOs Film
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ดิฉัน นางสาว   มยุรี    ภิญโยยง  นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มองว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้  มีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้เป็นแนวทางใหนการ ประกอบอาชีพ และการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

            ตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่มูลนิธิกระจกเงาโดยได้ข้อมูลจากเว็บไซต์  จากนั้นดิฉันกับเพื่อนก็โทรมาสมัคร มีความรู้สึกแปลกใจมาก ที่ทางมูลนิธิได้รับนักศึกษาฝึกงานเยอะมากเพราะไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อน  แต่ก็ดีใจมากเพราะเพื่อนและดิฉันได้ที่ฝึกงาน  วันที่10 มีนาคม เข้ามาปฐมนิเทศ ดิฉันตื่นเต้นมากนอนไม่หลับทั้งคืนและได้คิดว่ามูลนิธิกระจกเงา จะเป็นยังไงแต่พอได้รู้จักกับกระจกเงา ดิฉันมีความภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะกระจกเงาเป็นงานช่วยเหลือสังคมสะท้อนสังคม  การที่ได้เข้าฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงาดิฉันได้รู้ได้รับได้สัมผัสได้มองเห็นอะไรหลายอย่าง  จากพี่จากเพื่อนจากการทำงานจากประสบการณ์ที่ได้ออกนอกพื้นที่  ในมุมมองของบางคนอาจอาจคิดว่าเด็กฝึกงานต้องล้างจานชงกาแฟ  มากกว่าทำงานแต่ในมูลนิธิกระจกเงาให้มากกว่านั้น อย่างแน่นอนเพราะที่กระจกเงาให้แนวคิด ที่ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าดิฉันชอบอะไร   ซึ่งเป็นคำถามที่หาคำตอบยากมาก  แต่วันนี้ดิฉันได้รู้และเข้าใจแล้วว่าชอบและต้องการทำงานเกี่ยวกับอะไร จากการที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน   โดยดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ  NGOs Film  โดยมีพี่จีเป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งพี่จีได้ให้แนวคิดหลายอย่าง ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการคิด  ทำให้ตอนนี้มองโลกกว้างขึ้น   ได้รับความรู้จากเพื่อนโดยแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน    มีความสุขกับการที่ได้พบเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และตอนเย็นของวันอังคาร ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มอีกจากพี่และเพื่อนโดยการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม ภัยธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายทำให้โลกของการเรียนรู้กว้างขึ้น

      การทำงานที่มีความสุขทำให้งานไม่ใช่งาน  การที่ไม่เคยประสบปัญหาก็คงจะหมดคำถามการทำงานที่ขาดทีมงานก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดป่าประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้แต่หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดย่อมทำให้ประสบการณ์นั้นมีค่าเพียงศูนย์อ่าน 2104

 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวสุภาพร เมืองจันทร์ (ซีเล็ก) ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4  คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ : NGOS cyber
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th