นางสาวมยุรี ภิญโยยง โครงการNGOs Film
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ดิฉัน นางสาว   มยุรี    ภิญโยยง  นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มองว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้  มีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้เป็นแนวทางใหนการ ประกอบอาชีพ และการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

            ตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่มูลนิธิกระจกเงาโดยได้ข้อมูลจากเว็บไซต์  จากนั้นดิฉันกับเพื่อนก็โทรมาสมัคร มีความรู้สึกแปลกใจมาก ที่ทางมูลนิธิได้รับนักศึกษาฝึกงานเยอะมากเพราะไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อน  แต่ก็ดีใจมากเพราะเพื่อนและดิฉันได้ที่ฝึกงาน  วันที่10 มีนาคม เข้ามาปฐมนิเทศ ดิฉันตื่นเต้นมากนอนไม่หลับทั้งคืนและได้คิดว่ามูลนิธิกระจกเงา จะเป็นยังไงแต่พอได้รู้จักกับกระจกเงา ดิฉันมีความภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะกระจกเงาเป็นงานช่วยเหลือสังคมสะท้อนสังคม  การที่ได้เข้าฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงาดิฉันได้รู้ได้รับได้สัมผัสได้มองเห็นอะไรหลายอย่าง  จากพี่จากเพื่อนจากการทำงานจากประสบการณ์ที่ได้ออกนอกพื้นที่  ในมุมมองของบางคนอาจอาจคิดว่าเด็กฝึกงานต้องล้างจานชงกาแฟ  มากกว่าทำงานแต่ในมูลนิธิกระจกเงาให้มากกว่านั้น อย่างแน่นอนเพราะที่กระจกเงาให้แนวคิด ที่ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าดิฉันชอบอะไร   ซึ่งเป็นคำถามที่หาคำตอบยากมาก  แต่วันนี้ดิฉันได้รู้และเข้าใจแล้วว่าชอบและต้องการทำงานเกี่ยวกับอะไร จากการที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน   โดยดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ  NGOs Film  โดยมีพี่จีเป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งพี่จีได้ให้แนวคิดหลายอย่าง ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการคิด  ทำให้ตอนนี้มองโลกกว้างขึ้น   ได้รับความรู้จากเพื่อนโดยแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน    มีความสุขกับการที่ได้พบเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และตอนเย็นของวันอังคาร ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มอีกจากพี่และเพื่อนโดยการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม ภัยธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายทำให้โลกของการเรียนรู้กว้างขึ้น

      การทำงานที่มีความสุขทำให้งานไม่ใช่งาน  การที่ไม่เคยประสบปัญหาก็คงจะหมดคำถามการทำงานที่ขาดทีมงานก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดป่าประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้แต่หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดย่อมทำให้ประสบการณ์นั้นมีค่าเพียงศูนย์อ่าน 2047

 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์)  ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม
 
กุ๊ก โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
โครงการ ICT4D
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวน้อมเกล้า   ใจอดทน  (กุ้ย)  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
แสงดาว  ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
รัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอาง ชื่อเล่น ทราย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
น.ส.เพ็ญพร   กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการ ICT4D
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th