นางสาวมยุรี ภิญโยยง โครงการNGOs Film
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ดิฉัน นางสาว   มยุรี    ภิญโยยง  นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มองว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้  มีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้เป็นแนวทางใหนการ ประกอบอาชีพ และการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

            ตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่มูลนิธิกระจกเงาโดยได้ข้อมูลจากเว็บไซต์  จากนั้นดิฉันกับเพื่อนก็โทรมาสมัคร มีความรู้สึกแปลกใจมาก ที่ทางมูลนิธิได้รับนักศึกษาฝึกงานเยอะมากเพราะไม่เคยเห็นที่ใหนมาก่อน  แต่ก็ดีใจมากเพราะเพื่อนและดิฉันได้ที่ฝึกงาน  วันที่10 มีนาคม เข้ามาปฐมนิเทศ ดิฉันตื่นเต้นมากนอนไม่หลับทั้งคืนและได้คิดว่ามูลนิธิกระจกเงา จะเป็นยังไงแต่พอได้รู้จักกับกระจกเงา ดิฉันมีความภูมิใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะกระจกเงาเป็นงานช่วยเหลือสังคมสะท้อนสังคม  การที่ได้เข้าฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงาดิฉันได้รู้ได้รับได้สัมผัสได้มองเห็นอะไรหลายอย่าง  จากพี่จากเพื่อนจากการทำงานจากประสบการณ์ที่ได้ออกนอกพื้นที่  ในมุมมองของบางคนอาจอาจคิดว่าเด็กฝึกงานต้องล้างจานชงกาแฟ  มากกว่าทำงานแต่ในมูลนิธิกระจกเงาให้มากกว่านั้น อย่างแน่นอนเพราะที่กระจกเงาให้แนวคิด ที่ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าดิฉันชอบอะไร   ซึ่งเป็นคำถามที่หาคำตอบยากมาก  แต่วันนี้ดิฉันได้รู้และเข้าใจแล้วว่าชอบและต้องการทำงานเกี่ยวกับอะไร จากการที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน   โดยดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ  NGOs Film  โดยมีพี่จีเป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งพี่จีได้ให้แนวคิดหลายอย่าง ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการคิด  ทำให้ตอนนี้มองโลกกว้างขึ้น   ได้รับความรู้จากเพื่อนโดยแลกเปลี่ยนแนวความคิดกัน    มีความสุขกับการที่ได้พบเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และตอนเย็นของวันอังคาร ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มอีกจากพี่และเพื่อนโดยการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  นำสิ่งต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคม ภัยธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายทำให้โลกของการเรียนรู้กว้างขึ้น

      การทำงานที่มีความสุขทำให้งานไม่ใช่งาน  การที่ไม่เคยประสบปัญหาก็คงจะหมดคำถามการทำงานที่ขาดทีมงานก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดป่าประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้แต่หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดย่อมทำให้ประสบการณ์นั้นมีค่าเพียงศูนย์อ่าน 2141

 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
นางสาวจารุวรรณ ห้วงน้ำ (จา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวศิริกาญจน์ แสงเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
โครงการ TV4kids
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวศิรินภา ขำดี (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th