+++ประกาศ+++ "มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งทางเรารับนักศึกษาฝึกงาน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ไม่จำกัดจำนวน" ใครที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน หรือกำลังคิดว่า ฝึกงานที่ไหนดี ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา แล้วน้องๆ จะได้อะไรที่มากกว่าการเป็นนักศึกษาฝึกงาน .................

  โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
Close 
 

 

 

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
   www.com4child.org  

 
    

เราค้นพบข้อเท็จจริงอยู่ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1ชุด

 

จากข้อมูลที่ได้สะท้อนออกมาเรามองเห็นที่สภาพปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ในขณะเดียวรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของคนเมืองนั้นถือว่ามีความรวดเร็วต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง


ด้วยเหตุนี้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลในการศึกษาที่เกิดขึ้น จาก “คอมพิวเตอร์” จึงได้ทำการเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน การร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจากจะเป็นการแบ่งปันเทคโนโลยีเพื่อน้องนักเรียนได้ศึกษาใช้งานแล้ว ยังได้เป็นการนำทรัพยากรเครื่องมือเดิมที่มีอยู่กลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครั้ง


“คอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”


อ่าน 4514 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 ผู้ป่วยข้างถนน คนหลงที่ถูกลืม
 โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 โครงการโรงพยาบาลมีสุข


สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน ติดต่อ พี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ)
อีเมล์: intern@mirror.or.th โทรศัพท์: 02-973-2236-7 ต่อ 102