โครงการครูบ้านนอก

 

Image  ชื่อโครงการ : โครงการครูบ้านนอก
เว็บไซต์       :  
www.bannok.com/volunteer/

โครงการครูบ้านนอกเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ “มูลนิธิกระจกเงา” ทำงานอยู่ เด็กๆเป็นชาวเขา มีหลายเผ่า เช่น เผ่าอาข่า (อีก้อ)    ลาหู่ (มูเซอ) เย้า (เมี่ยน) ปกากญอ (กะเหรี่ยง) แต่ละชนเผ่าจะมีภาษา และวัฒนธรรม เป็นของตัวเอง และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โดยจัดทำโครงการมาแล้ว ประมาณ 100  กว่ารุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีผู้คนที่สนใจเข้าร่วมโครงการหลากหลายอาชีพเข้าร่วมโครงการ แม้กระทั้งนิสิต
       
  - โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
  - โครงการครูบ้านนอก
  - โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง
  - โครงการกองทุนเด็กดอย
  - โครงการบ้านนอกทีวี
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 4691