โครงการส่งเสริมอาชีพ
 Image ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพ
เว็บไชต์     : 
www.ebannok.com 

โครงการส่งเสริมอาชีพ (ร้านอีบ้านนอก) เกิดจาก ความพยายาม ที่จะผลักดันให้ชุมชน ได้ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีติดตัวมายาวนาน ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่น ซึ่งผลิตชิ้นงานมาเพียง ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ทำมาเพื่อหวังในทางการค้า  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ชุมชนใช้ชีวิต ที่ยากมากขึ้น  วิถีชีวิตที่ผึ่งพิงธรรมชาติ จากทำไร่ ทำนา มาเป็นคนงานก่อสร้าง,รับจ้าง,เป็นแรงงานราคาถูกในโรงงาน  ทางเลือกอื่น ๆ จึงค่อนข้างจำกัด ทำให้ใช้ชีวิต ได้ยากมากขึ้น   และโดยเฉพาะกับผู้หญิงชนเผ่า  ซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านภาษา และการสื่อสาร จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ที่จะต้องออกไปทำงาน ในเมือง  การได้ทำงานที่บ้าน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถให้กลุ่มแม่บ้านเหล่านี้ได้มีงานทำ มีเวลาเลี้ยงลูก และไม่ต้องเคลื่อนย้ายครอบครัวออกไปจากชุมชน  

ดังนั้นงานหัตกรรมจึงเป็นสิ่ง ที่ช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ ได้ใช้ความรู้สามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านงานหัตกรรมต่างๆ  ที่เคยทำเพียงเพื่อ ใช้ในครอบครัว แต่เปลี่ยนมาผลิตสินค้าเผื่อจำหน่าย สำหรับเป็นค่าครองชีพ ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า ที่มีสีสันลวดลายที่สะดุดตา เหล่านี้เกิดจาก จินตนาการ และความผูกพันที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตวัฒนธรรม และ ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ  การพัฒนาให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้ความสามารถเหล่านี้ นั้น จะทำให้ให้พวกเขามีอาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความเป็นคนชนเผ่าของตนเอง

ปัจจุบัน มีกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน ในการพัฒนาอาชีพ  ประกอบไปด้วย ชนเผ่า อาข่า,ลาหู่และกะเหรี่ยง   มาจากหมู่บ้าน  ห้วยขมหมู่10, บ้านจะแล,บ้านยะฟู,บ้านลีผ่า,บ้านอาจ่า  จำนวนสมาชิกทั้งหมด ประมาณ  50 คน  ผลิตสินค้าจำหน่าย ทั้งในที่หมู่บ้าน และ ผ่านการจำหน่าย โดยมูลนิธกระจก ภายใต้ชื่อร้านอีบ้านนอก หรือ ชื่อ เวปไซค์ ว่า www.ebannok.com  และคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้ สร้างสรรค์ผลงานและศักยภาพของเขาเองได้อย่างภาคภูมิใจ

 Image  Image

       
  - โครงการครูบ้านนอก
  - โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา
  - โครงการส่งเสริมอาชีพ
  - โครงการ Right to know
  - โครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)


อ่าน 21168