+++ประกาศ+++ "มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งทางเรารับนักศึกษาฝึกงาน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ไม่จำกัดจำนวน" ใครที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน หรือกำลังคิดว่า ฝึกงานที่ไหนดี ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา แล้วน้องๆ จะได้อะไรที่มากกว่าการเป็นนักศึกษาฝึกงาน .................

  โครงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน Education and child outreach (มูลนิธิกระจกเงา)
Close 
 

โครงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน (Education and child outreach) มูลนิธิกระจกเงา 
  โครงการ : สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน (Education and child outreach)

โครงการนี้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กที่สนใจ และต้องการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแรงผลักให้เด็กได้รับการศึกษาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษจะใช้เวลาชั่วโมงเรียนชุมนุมเพื่อร่วมกิจกรรมที่เน้นความเพลิดเพลินไป กับเกมและทักษะในการพูด สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ กับอาสาสมัครต่างชาติ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 10 โรงเรียนทั้งเด็กไทยและศูนย์การเรียนรู้เด็กพม่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า และ อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 อ่าน 6551 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ในชุมชน (มูลนิธิกระจกเงา)
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ในชุมชน (มูลนิธิกระจกเงา)
 โครงการ Microsoft Unlimited Potential (มูลนิธิกระจกเงา)
โครงการ Microsoft Unlimited Potential (มูลนิธิกระจกเงา)
 สร้างโรงต่อเรือแหลมปะการัง Cape Pakarang Boatshed (มูลนิธิกระจกเงา)
สร้างโรงต่อเรือแหลมปะการัง Cape Pakarang Boatshed (มูลนิธิกระจกเงา)
 ทำความสะอาดชายหาด Beach Clean-up (มูลนิธิกระจกเงา)
ทำความสะอาดชายหาด Beach Clean-up (มูลนิธิกระจกเงา)
 ชมรมเด็ก Tsunami Children's club (มูลนิธิกระจกเงา)
ชมรมเด็ก Tsunami Children's club (มูลนิธิกระจกเงา)


สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน ติดต่อ พี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ)
อีเมล์: intern@mirror.or.th โทรศัพท์: 02-973-2236-7 ต่อ 102