ชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Environmental Education Club(มูลนิธิกระจกเงา)
 Image   ชื่อโครงการ  :  ชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Enviromental Education Club

กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เด็กนั้นเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นประโยชน์และผลกระทบกับตัวเด็กโดยตรง
โดยเน้นไปที่การทำกิจกรรมรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ป่าชายเลน ระบบนิเวศน์ชายหาด การรักษาและอนุรักษ์ปะการังน้ำตื้น ผ่านทางกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทนแต่ละชุมนุมในเขตโรงเรียน อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

                                    

       
  - ศูนย์หัตถกรรมสึนามิ Tsunami Craft Center (มูลนิธิกระจกเงา)
  - ชมรมเด็ก Tsunami Children's club (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ในชุมชน (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการตุ๊กตาสึนามิ (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการปรับภูมิทัศน์ หมู่บ้านทับตะวัน (มูลนิธิกระจกเงา)
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อื 102


อ่าน 1103