ชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Environmental Education Club(มูลนิธิกระจกเงา)
 Image   ชื่อโครงการ  :  ชมรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน Enviromental Education Club

กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เด็กนั้นเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นประโยชน์และผลกระทบกับตัวเด็กโดยตรง
โดยเน้นไปที่การทำกิจกรรมรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ป่าชายเลน ระบบนิเวศน์ชายหาด การรักษาและอนุรักษ์ปะการังน้ำตื้น ผ่านทางกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทนแต่ละชุมนุมในเขตโรงเรียน อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

                                    

       
  - โครงการผู้สูงอายุ elder care (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการเรียนรู้ผ่านสึนามิ (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการฟื้นฟูรีสอร์ตขนาดเล็ก (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการก่อสร้าง ชุมชนแหลมป้อม (มูลนิธิกระจกเงา)
  - โครงการเฟอร์นิเจอร์เพื่อชุมชน บ้านทุ่งหว้า(thaikea) (มูลนิธิกระจกเงา)
  -
  -
  -
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)


อ่าน 1217