Close 

ทุกสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าที่และอาสมัคร
จากโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบาก

การไปเยี่ยมเยียนพูดคุย
เหมือนเป็นการได้เยียวยาสภาพจิตใจ
ของผู้ที่กำลังตกอยู่ในความทุข์ อยู่ความเจ็บป่วย
ให้พวกเขาได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต

อุปกรณ์การแพทย์  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
อาหาร และยารักษาโรค  คืออีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็น
ต่อการสนับสนุนภารกิจการทำงานของโครงการฯ นี้

เราจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนสนับสนุน
การทำงานเพื่อจัดซื้อ อาหาร ยารักษาโรค
และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ่าน #ทรูมันนี่ ได้ที่
https://d.truemoney.com/deeplink

#ไม่ใช่ญาติแต่เราคือเพื่อนมนุษย์อ่าน 2308

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090