Close 


มหกรรมเคลียร์
มูลนิธิกระจกเงา และ นิ่มเอ็กซ์เพรส ชวนคุณมา "เคลียร์บ้าน = ทำบุญ"
ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ตุ๊กตา หนังสือ และของใช้สภาพดี
โดยสามารถส่งของบริจาค "ผ่านจุดบริการ DC Nim Express" ได้ทั้ง 91 สาขา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 ธันวาคม 2561
" การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้ "

            เงื่อนไขการจัดส่ง
            1. จัดส่งฟรี ปลายทางมูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซ.วิภาวดี 62(แยก 4-7)
                ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
            2. กำหนดระยะเวลาจัดส่งร่วมกิจกรรม มหกรรมเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 61 - 30 ธันวาคม 61 
            3. ลักษณะสิ่งของที่จัดส่ง ต้องมีปริมาตรและน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือปริมาตรไม่เกิน
                160,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
            4. ลักษณะบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นกล่องสภาพดีและแข็งแรง สามารถปิดผนึกได้โดยไม่เห็นสินค้าภายในและ
                รับน้ำหนักสินค้าได้โดยไม่ฉีกขาดเมื่อเคลื่อนย้าย
            5. ผู้บริจาคต้องนำสิ่งของไปจัดส่งที่จุดบริการ DC Nim Express 91 แห่งเองเท่านั้น
                (Drop point และจุดรับสินค้า Tesco Lotus ไม่ได้ร่วมอยู่ในกิจกรรม)
            6. ไม่บริการจัดส่งในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายชื่อ DC 91 แห่ง ที่ร่วมกิจกรรม

                                                 DC เชียงใหม่            088-0228893         DC เชียงราย             092-2233583     
                                                 DC ลำพูน                088-0228899         DC แม่ฮ่องสอน         063-4746442
                                                 DC ลำปาง               088-0228900         DC ฝาง                   062-7092596
                                                 DC แพร่                  088-0228901         DC นครสวรรค์           088-0228890
                                                 DC น่าน                  092-2259832         DC กำแพงเพชร         063-4648031          
                                                 DC พะเยา               088-0228902         DC ตาก                    088-0228892
( มีต่อหน้า2 )
เลือกหน้า


อ่าน 1065

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090