อาย โครงการ NGOs Cyberหนูเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด ชอบอยู่กับคอมฯหนูก็เลยเรียนอะไรที่มันได้อยู่กับคอมฯชอบการเดินทาง
และเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ค่ะ                                                 

   หนูเป็น นศ.คนแรก ของมหาวิทยาลัยที่มาฝึกงานที่นี่ เพื่อนสาขาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะไปฝึกงานในบริษัท
   ที่ทำเกี่ยวกับไอทีโดยตรงได้มาฝึกในโครงการ NGOs cyber ฝ่ายผลิตเว็บไซต์ในตำแหน่งเว็บไซต์ดีไซน์
   ซึ่งก็ได้ผลิตเว็บไซต์จริงๆ ตามที่หนูตั้งใจไว้ แล้วก็ช่วยดูแลและติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับมูลนิธิ ซึ่งเป็นการ
นำความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงๆ                                                                                                                 

    ได้เข้าไปช่วยงานในหลายๆ โครงสร้าง ได้ทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเว็บไซต์ที่ทำ ที่นี่ให้เราได้อยู่กับ
งานหลัก ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เราเรียนมาและงานรอง ที่ให้เราออกไปเจอกับคนที่หลากหลาย    
    กิจกรรมอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ทั้งเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครในการต้อนรับผู้บริจาค
4 เดือนที่นี่ หนูรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะดี ไม่เบื่อเลย                                                                         
.
. “มาฝึกที่นี่คนเดียว แต่มีเพื่อนกลับไปเยอะมาก” เพื่อนทุกคนมาจากต่างมหาลัย ต่างที่กัน แต่สามารถที่จะ
พูดคุยทำงานร่วมกัน ชวนกันไปกินข้าว อย่างเป็นกันเอง มันทำให้พฤติกรรมบางอย่างของหนูเปลี่ยนไป
          จากที่เคยมีนิสัยโลกส่วนตัวสูง ก็ทำให้ได้ปรับตัวกลายเป็นคนเข้าหาเพื่อน ชวนพูดคุยกัน อย่างสนุกสนาน    

  หนูเล่าให้เพื่อนและที่บ้านฟังทุกวันเลย ว่าฝึกงานที่นี่สนุก ทุกคนที่นี่ พี่ๆ เพื่อนๆ อยู่กันแบบพี่น้อง แบบ
      ครอบครัว พี่ๆ คอยสอนงาน คอยแนะนำให้ตลอด หนูรู้สึกดีใจที่พี่ๆ ไว้ใจให้ช่วยงาน และรู้สึกดีที่ได้เข้าไป
ช่วยเสริมงานในโครงการต่างๆ                                                                                                              

       การฝึกงานในครั้งนี้ หนูเตรียมตัว ปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ได้ทำสิ่งใหม่ๆ
“ภารกิจของการเป็นนักศึกษาฝึกงาน” ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากนักศึกษาในห้องเรียน เป็น 4 เดือน
ของการฝึกงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปเยอะมากๆ ค่ะ                     ญาณิณพร สระเกาะ (อาย NGOs Cyber )
นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่าน 336

 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการBack to Home
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ธรรมรักษ์ พิมคีรี ชื่อเ่ล่น wow มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th