อาย โครงการ NGOs Cyberหนูเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด ชอบอยู่กับคอมฯหนูก็เลยเรียนอะไรที่มันได้อยู่กับคอมฯชอบการเดินทาง
และเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ค่ะ                                                 

   หนูเป็น นศ.คนแรก ของมหาวิทยาลัยที่มาฝึกงานที่นี่ เพื่อนสาขาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะไปฝึกงานในบริษัท
   ที่ทำเกี่ยวกับไอทีโดยตรงได้มาฝึกในโครงการ NGOs cyber ฝ่ายผลิตเว็บไซต์ในตำแหน่งเว็บไซต์ดีไซน์
   ซึ่งก็ได้ผลิตเว็บไซต์จริงๆ ตามที่หนูตั้งใจไว้ แล้วก็ช่วยดูแลและติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับมูลนิธิ ซึ่งเป็นการ
นำความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงๆ                                                                                                                 

    ได้เข้าไปช่วยงานในหลายๆ โครงสร้าง ได้ทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเว็บไซต์ที่ทำ ที่นี่ให้เราได้อยู่กับ
งานหลัก ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เราเรียนมาและงานรอง ที่ให้เราออกไปเจอกับคนที่หลากหลาย    
    กิจกรรมอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ทั้งเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครในการต้อนรับผู้บริจาค
4 เดือนที่นี่ หนูรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะดี ไม่เบื่อเลย                                                                         
.
. “มาฝึกที่นี่คนเดียว แต่มีเพื่อนกลับไปเยอะมาก” เพื่อนทุกคนมาจากต่างมหาลัย ต่างที่กัน แต่สามารถที่จะ
พูดคุยทำงานร่วมกัน ชวนกันไปกินข้าว อย่างเป็นกันเอง มันทำให้พฤติกรรมบางอย่างของหนูเปลี่ยนไป
          จากที่เคยมีนิสัยโลกส่วนตัวสูง ก็ทำให้ได้ปรับตัวกลายเป็นคนเข้าหาเพื่อน ชวนพูดคุยกัน อย่างสนุกสนาน    

  หนูเล่าให้เพื่อนและที่บ้านฟังทุกวันเลย ว่าฝึกงานที่นี่สนุก ทุกคนที่นี่ พี่ๆ เพื่อนๆ อยู่กันแบบพี่น้อง แบบ
      ครอบครัว พี่ๆ คอยสอนงาน คอยแนะนำให้ตลอด หนูรู้สึกดีใจที่พี่ๆ ไว้ใจให้ช่วยงาน และรู้สึกดีที่ได้เข้าไป
ช่วยเสริมงานในโครงการต่างๆ                                                                                                              

       การฝึกงานในครั้งนี้ หนูเตรียมตัว ปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ได้ทำสิ่งใหม่ๆ
“ภารกิจของการเป็นนักศึกษาฝึกงาน” ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากนักศึกษาในห้องเรียน เป็น 4 เดือน
ของการฝึกงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปเยอะมากๆ ค่ะ                     ญาณิณพร สระเกาะ (อาย NGOs Cyber )
นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่าน 280

 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์) ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม
 
พินส.เพ็ญวิภา เพชร์จั่น ชื่อเล่น เนย ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
โครงการBack to Home
 
สุธัญญารัตน์ พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
อารยา ราชกิจ (อ้อม) มหาวิทยาลัยเกริก นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th