อาย โครงการ NGOs Cyberหนูเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด ชอบอยู่กับคอมฯหนูก็เลยเรียนอะไรที่มันได้อยู่กับคอมฯชอบการเดินทาง
และเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ค่ะ                                                 

   หนูเป็น นศ.คนแรก ของมหาวิทยาลัยที่มาฝึกงานที่นี่ เพื่อนสาขาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะไปฝึกงานในบริษัท
   ที่ทำเกี่ยวกับไอทีโดยตรงได้มาฝึกในโครงการ NGOs cyber ฝ่ายผลิตเว็บไซต์ในตำแหน่งเว็บไซต์ดีไซน์
   ซึ่งก็ได้ผลิตเว็บไซต์จริงๆ ตามที่หนูตั้งใจไว้ แล้วก็ช่วยดูแลและติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับมูลนิธิ ซึ่งเป็นการ
นำความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงๆ                                                                                                                 

    ได้เข้าไปช่วยงานในหลายๆ โครงสร้าง ได้ทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเว็บไซต์ที่ทำ ที่นี่ให้เราได้อยู่กับ
งานหลัก ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เราเรียนมาและงานรอง ที่ให้เราออกไปเจอกับคนที่หลากหลาย    
    กิจกรรมอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ทั้งเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครในการต้อนรับผู้บริจาค
4 เดือนที่นี่ หนูรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะดี ไม่เบื่อเลย                                                                         
.
. “มาฝึกที่นี่คนเดียว แต่มีเพื่อนกลับไปเยอะมาก” เพื่อนทุกคนมาจากต่างมหาลัย ต่างที่กัน แต่สามารถที่จะ
พูดคุยทำงานร่วมกัน ชวนกันไปกินข้าว อย่างเป็นกันเอง มันทำให้พฤติกรรมบางอย่างของหนูเปลี่ยนไป
          จากที่เคยมีนิสัยโลกส่วนตัวสูง ก็ทำให้ได้ปรับตัวกลายเป็นคนเข้าหาเพื่อน ชวนพูดคุยกัน อย่างสนุกสนาน    

  หนูเล่าให้เพื่อนและที่บ้านฟังทุกวันเลย ว่าฝึกงานที่นี่สนุก ทุกคนที่นี่ พี่ๆ เพื่อนๆ อยู่กันแบบพี่น้อง แบบ
      ครอบครัว พี่ๆ คอยสอนงาน คอยแนะนำให้ตลอด หนูรู้สึกดีใจที่พี่ๆ ไว้ใจให้ช่วยงาน และรู้สึกดีที่ได้เข้าไป
ช่วยเสริมงานในโครงการต่างๆ                                                                                                              

       การฝึกงานในครั้งนี้ หนูเตรียมตัว ปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ได้ทำสิ่งใหม่ๆ
“ภารกิจของการเป็นนักศึกษาฝึกงาน” ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากนักศึกษาในห้องเรียน เป็น 4 เดือน
ของการฝึกงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปเยอะมากๆ ค่ะ                     ญาณิณพร สระเกาะ (อาย NGOs Cyber )
นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่าน 56

 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
พินส.เพ็ญวิภา เพชร์จั่น ชื่อเล่น เนย ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
โครงการ ICT4D
 
กุ๊ก โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการ TV4kids
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th