อาย โครงการ NGOs Cyberหนูเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด ชอบอยู่กับคอมฯหนูก็เลยเรียนอะไรที่มันได้อยู่กับคอมฯชอบการเดินทาง
และเป็นคนไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ค่ะ                                                 

   หนูเป็น นศ.คนแรก ของมหาวิทยาลัยที่มาฝึกงานที่นี่ เพื่อนสาขาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะไปฝึกงานในบริษัท
   ที่ทำเกี่ยวกับไอทีโดยตรงได้มาฝึกในโครงการ NGOs cyber ฝ่ายผลิตเว็บไซต์ในตำแหน่งเว็บไซต์ดีไซน์
   ซึ่งก็ได้ผลิตเว็บไซต์จริงๆ ตามที่หนูตั้งใจไว้ แล้วก็ช่วยดูแลและติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับมูลนิธิ ซึ่งเป็นการ
นำความรู้ที่เราเรียนมาใช้จริงๆ                                                                                                                 

    ได้เข้าไปช่วยงานในหลายๆ โครงสร้าง ได้ทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเว็บไซต์ที่ทำ ที่นี่ให้เราได้อยู่กับ
งานหลัก ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับสาขาที่เราเรียนมาและงานรอง ที่ให้เราออกไปเจอกับคนที่หลากหลาย    
    กิจกรรมอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ทั้งเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครในการต้อนรับผู้บริจาค
4 เดือนที่นี่ หนูรู้สึกว่าได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะดี ไม่เบื่อเลย                                                                         
.
. “มาฝึกที่นี่คนเดียว แต่มีเพื่อนกลับไปเยอะมาก” เพื่อนทุกคนมาจากต่างมหาลัย ต่างที่กัน แต่สามารถที่จะ
พูดคุยทำงานร่วมกัน ชวนกันไปกินข้าว อย่างเป็นกันเอง มันทำให้พฤติกรรมบางอย่างของหนูเปลี่ยนไป
          จากที่เคยมีนิสัยโลกส่วนตัวสูง ก็ทำให้ได้ปรับตัวกลายเป็นคนเข้าหาเพื่อน ชวนพูดคุยกัน อย่างสนุกสนาน    

  หนูเล่าให้เพื่อนและที่บ้านฟังทุกวันเลย ว่าฝึกงานที่นี่สนุก ทุกคนที่นี่ พี่ๆ เพื่อนๆ อยู่กันแบบพี่น้อง แบบ
      ครอบครัว พี่ๆ คอยสอนงาน คอยแนะนำให้ตลอด หนูรู้สึกดีใจที่พี่ๆ ไว้ใจให้ช่วยงาน และรู้สึกดีที่ได้เข้าไป
ช่วยเสริมงานในโครงการต่างๆ                                                                                                              

       การฝึกงานในครั้งนี้ หนูเตรียมตัว ปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ได้ทำสิ่งใหม่ๆ
“ภารกิจของการเป็นนักศึกษาฝึกงาน” ที่แปลกใหม่และแตกต่างจากนักศึกษาในห้องเรียน เป็น 4 เดือน
ของการฝึกงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปเยอะมากๆ ค่ะ                     ญาณิณพร สระเกาะ (อาย NGOs Cyber )
นศ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่าน 175

 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
แพรวไพลิน ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center
 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
นางสาวเบญจมาศ เครืออยู่ (เบญ) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
พี โครงการ ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
มนัศภร สุภาขัน (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
นางสาวมยุรี  ภิญโยยง โครงการNGOs Film<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th