โครงการนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมเป็นทีมส่วนกลางที่คอยสนับสนุนงานในมูลนิธิในด้านต่างๆ ตั้งแต่งานใช้แรงงาน งานจัดการไปจนถึงงานผลิตไอเดียเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิ ทำหน้าที่ตอบโจทย์หรือหารูปแบบ การแก้ปัญหาของงานต่างๆภายในองค์กรไปจนถึงการพัฒนาและออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อผลิต ชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดการต่างๆ เช่น งานด้านการเกษตร งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เทคโนโลยี งานด้านสังคม เป็นต้น

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • รักและอยากฝึกฝนทักษะตามหน้างานที่สมัครเข้ามา
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ ค้นคว้า ขี้สงสัย ชอบตีโจทย์เพื่อแก้ปัญหา ตั้งใจทำงานและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้


ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • รับโจทย์ของงานมารับผิดชอบ
  • ตั้งวงคุยหาไอเดียนำเสนองานเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกัน
  • ลงมือทำ ผลิตงานตามโจทย์ เพื่อเป็นนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง


"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่จิ๊บ) ศรัณยา ประจวบแท่น 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์ข้อมูลคนหาย
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 140