โครงการนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมเป็นทีมส่วนกลางที่คอยสนับสนุนงานในมูลนิธิในด้านต่างๆ ตั้งแต่งานใช้แรงงาน งานจัดการไปจนถึงงานผลิตไอเดียเพื่อขับเคลื่อนงานของมูลนิธิ ทำหน้าที่ตอบโจทย์หรือหารูปแบบ การแก้ปัญหาของงานต่างๆภายในองค์กรไปจนถึงการพัฒนาและออกแบบการแก้ปัญหาเพื่อผลิต ชิ้นงานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดการต่างๆ เช่น งานด้านการเกษตร งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เทคโนโลยี งานด้านสังคม เป็นต้น

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • รักและอยากฝึกฝนทักษะตามหน้างานที่สมัครเข้ามา
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ ค้นคว้า ขี้สงสัย ชอบตีโจทย์เพื่อแก้ปัญหา ตั้งใจทำงานและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้


ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
  • รับโจทย์ของงานมารับผิดชอบ
  • ตั้งวงคุยหาไอเดียนำเสนองานเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานร่วมกัน
  • ลงมือทำ ผลิตงานตามโจทย์ เพื่อเป็นนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง


"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่ปุ๋ย) สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ห้องเด็ก
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - ศูนย์ข้อมูลคนหาย
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 268