Close 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 59
ทางทีมงาน "นิ่ม เอ็กซ์เพรส" ติดต่อขออาสา
เข้ามาร่วมสนับสนุนการขนส่งเสื้อผ้าบริจาค
โดยเปิดให้ทุกจุดบริการของ "นิ่ม เอ็กซ์เพรส"
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ให้บริการขนส่ง (ฟรี) 
เสื้อผ้าจากผู้บริจาคมายังมูลนิธิกระจกเงา
..
 
เป็นเวลากว่า 8 เดือน ที่สิ่งของบริจาค
จากทั่วประเทศถูกส่งเข้ามามูลนิธิกระจกเงา
ผ่านบริการของ "นิ่ม เอ็กซ์เพรส" อย่างต่อเนื่อง
มีจำนวนมากกว่า 5,000 กล่อง
มูลค่าการขนส่งตลอดกิจกรรม
เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท 
ที่ "นิ่ม เอ็กซ์เพรส" สนับสนุนให้กับภารกิจนี้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางผู้บริจาค
..
 
มูลนิธิกระจกเงา ขอใช้โอกาสนี้ 
ขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่าน
จากหลายจังหวัด ทั่วประเทศ
และ "นิ่ม เอ็กซ์เพรส" ที่นำต้นทุน
ความสามารถด้านการบริการขนส่ง
มาเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจให้หลายๆ ท่านได้ 
"เคลียร์บ้าน = ทำบุญต่อสังคม"
สนับสนุนการทำงานมูลนิธิกระจกเงาในครั้งนี้ครับ
#การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้
..
#มหกรรมเคลียร์ #ท้าเคลียร์
#NimExpress #มูลนิธิกระจกเงา
 
FB page
อ่าน 1281

"มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Email: webmaster@mirror.or.th , Tel: 02-9732236-7 ,Fax: 02-9732236ต่อ1090