แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทานขอบคุณมูลนิธิกระงกเงาที่ได้ให้โอกาสแอลได้เข้ามาฝึกงานที่นี่
จากวันแรกจนถึงวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตแอลลเปลี่ยนไป
แอลกลายเป็นคนที่มองโลกได้กว้างขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่า "เงิน" ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างจริง ๆ ทั้งสุขภาพ ความสุขที่แท้จริง มิตรภาพ ความจริงใจ
สุดท้ายมูลนิธิกระจกเงาทำให้แอลได้รู้ว่าชีวิต
คนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น


นางสาวอทิตา พิมลวรรธนะ (แอล) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 615

 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
น.ส.พจนา นาควัชระ (นุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวรวิวรรณ  ตั้งใจเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
ซะห์ โครงการ ผลิตสื่อ
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการ ICT4D
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
มนัศภร สุภาขัน (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th