แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทานขอบคุณมูลนิธิกระงกเงาที่ได้ให้โอกาสแอลได้เข้ามาฝึกงานที่นี่
จากวันแรกจนถึงวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตแอลลเปลี่ยนไป
แอลกลายเป็นคนที่มองโลกได้กว้างขึ้น เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่า "เงิน" ไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างจริง ๆ ทั้งสุขภาพ ความสุขที่แท้จริง มิตรภาพ ความจริงใจ
สุดท้ายมูลนิธิกระจกเงาทำให้แอลได้รู้ว่าชีวิต
คนเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้ทำอะไรเพื่อคนอื่น


นางสาวอทิตา พิมลวรรธนะ (แอล) คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่าน 778

 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
นางสาวปิยมาส วงศ์พลาดิสัย (ผิง) ผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa  ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์  โครงการ  : NGOS cyber
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
น.ส.พจนา นาควัชระ (นุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs  Cyber
 
อภิญญา มั่งจตร์(ลูกตาล) มหาวิทยาลัยรชภัฏนครราชสีมา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
สยมภู เดชะ (หนุ่ย) มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
  นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
แสงดาว  ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th