จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข


     
     ขอบคุณพี่ๆนะคะ ที่เปิดโอกาสให้จิ๊บเข้ามาเรียนรู้ ขอบคุณมิตรภาพที่เพื่อนๆมีให้กันมาตลอด
4 เดือน รู้สึกว่าไม่อยากกลับเลย ยังสนุกกับงานอยู่และเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานไปแล้ว มูลนิธิกระจกเงาเปรียบเหมือนเป็นอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งคอยให้ความอบอุ่น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาเป็นเป็นอาสาสมัครที่นี่อีก กลับไปคงจะคิดถึงบรรยากาศที่หาไม่ได้จากองค์กรอื่น มีทั้งเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม เป็นส่วนเติมเต็มให้กับสังคมต่อไปนะคะ

     นางสาวสุนตรี ริดทินา (จิ๊บ)ฝึกงานโครงการโรงพยาบาลมีสุข

 


อ่าน 1166

 
โครงการ TV4kids
 
น.ส.พจนา นาควัชระ (นุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs  Cyber
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
น.ส.จันทร์ฐิมา  แซ่จิ้ว (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  วิทยาเขตภูเก็ต  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ
 
มนัศภร สุภาขัน  (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการคนอาสา
 
สยมภู เดชะ (หนุ่ย) มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
น.ส.กนกวรรณ คุ้มพาล ชื่อเล่น น้ำ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
  นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th