นัท โครงการ ผลิตสื่อ


     ความรู้สึกของการฝึกงานวันสุดท้าย ใจหายเหมือนกันนะ จะไม่ต้องรีบตื่นมาขึ้นรถแต่เช้า มาสายตลอด อยู่ที่นี่ได้รับประสบการณ์เยอะมาก ได้รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ได้ทำน้ำจิ้มเกือบทุกอาทิตย์เพราะเอามะม่วงมาทุกอาทิตย์ ชอบเวลาเพื่อนแย่งกันกิน สนุกดี พอฝึกงานเสร็จรู้สึกใจหายมาก

 

     นางสาวนภัสกร วานิกานุกุล (นัท)ฝึกงานโครงการผลิตสื่อ

  

 

 


อ่าน 1031

 
โครงการ ICT4D
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
มนัศภร สุภาขัน  (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ต่วน นีซะ  รอยา  (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการ ICT4D
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
โครงการฅนอาสา
 
 น.ส.มินตา ลาดบาศรี (มีมี่) นักศึกษาฝึกงาน NGOs Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th