กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน


     หลังจากที่ได้มาอยู่ และปฏิบัติงานในช่วงเวลา 4 เดือนนั้น ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ภายในมูลนิธิ ซึ่งการทำงานภาคสังคมนั้นได้ทำให้เรามองเห็นโลกอีกด้านหนึ่ง ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้รู้ว่าสังคมนั้นมีปัญหามากมาย ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยสังคม ผมจะเก็บความทรงจำในภายใต้การทำงานมูลนิธิกระจกเงาเป็นอย่างดี แม้เราจะเป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ในการแก้ปัญหาสังคมแต่ถ้าขาดฟันเฟืองชิ้นนี้ไป ฟันเฟืองชิ้นใหญ่ก็ไม่อาจขยับได้กับมูลนิธิกระจกเงาที่เป็นองค์กรเล็กๆแต่ทำงานด้านสังคมในประเด็นใหญ่ๆอย่างเต็มความสามารถและไม่ย่อท้อ

 

     นายกันตภณ โรจนโสภณดิษฐ์ (กัน)ฝึกงานโครงการผู้ป่วยข้างถนน

 อ่าน 1027

 
อรรฆย์ ดีนาง (อัก) ปัจจุบันอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
ฟาง โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
น.ส.ภาสณี มูลด้วง (ส้ม) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการคนอาสา
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นางสาวมยุรี  ภิญโยยง โครงการNGOs Film<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th