กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน


     หลังจากที่ได้มาอยู่ และปฏิบัติงานในช่วงเวลา 4 เดือนนั้น ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ภายในมูลนิธิ ซึ่งการทำงานภาคสังคมนั้นได้ทำให้เรามองเห็นโลกอีกด้านหนึ่ง ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้รู้ว่าสังคมนั้นมีปัญหามากมาย ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยสังคม ผมจะเก็บความทรงจำในภายใต้การทำงานมูลนิธิกระจกเงาเป็นอย่างดี แม้เราจะเป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ในการแก้ปัญหาสังคมแต่ถ้าขาดฟันเฟืองชิ้นนี้ไป ฟันเฟืองชิ้นใหญ่ก็ไม่อาจขยับได้กับมูลนิธิกระจกเงาที่เป็นองค์กรเล็กๆแต่ทำงานด้านสังคมในประเด็นใหญ่ๆอย่างเต็มความสามารถและไม่ย่อท้อ

 

     นายกันตภณ โรจนโสภณดิษฐ์ (กัน)ฝึกงานโครงการผู้ป่วยข้างถนน

 อ่าน 882

 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
เปา นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวเกศรินทร์ มะโนมัย (หลิน) โครงการ Ngos Cyber นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
โครงการฅนอาสา
 
ศรสวรรค์  ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการ ICT4D
 
พี โครงการ ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
 นางสาวนิภาพร   ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
 อภิญญา รัชยาว ชื่อเล่น อ้อม ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์  (กอล์ฟ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
น.ส วนิดา วัชรีอุดมกาล (โย) โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชั้น5 มาจากมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
โครงการ TV4kids
 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม)  มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th