กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน


     หลังจากที่ได้มาอยู่ และปฏิบัติงานในช่วงเวลา 4 เดือนนั้น ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างดี และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ภายในมูลนิธิ ซึ่งการทำงานภาคสังคมนั้นได้ทำให้เรามองเห็นโลกอีกด้านหนึ่ง ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้รู้ว่าสังคมนั้นมีปัญหามากมาย ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยสังคม ผมจะเก็บความทรงจำในภายใต้การทำงานมูลนิธิกระจกเงาเป็นอย่างดี แม้เราจะเป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ในการแก้ปัญหาสังคมแต่ถ้าขาดฟันเฟืองชิ้นนี้ไป ฟันเฟืองชิ้นใหญ่ก็ไม่อาจขยับได้กับมูลนิธิกระจกเงาที่เป็นองค์กรเล็กๆแต่ทำงานด้านสังคมในประเด็นใหญ่ๆอย่างเต็มความสามารถและไม่ย่อท้อ

 

     นายกันตภณ โรจนโสภณดิษฐ์ (กัน)ฝึกงานโครงการผู้ป่วยข้างถนน

 อ่าน 949

 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
โครงการข้อมูลคนหาย
 
น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
อาณัติ  ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง (มุก) มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 สาขา : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ : Ngos Cyber
 
ฝ้าย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
รุ่งอโณทัย บุญประเสริฐ (กุ๊กกิ๊ก) มหาวิทยาลัยศรนครินทร์วิโรฒ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th