โครงการอาสามาเยี่ยม

กิจกรรม “อาสามาเยี่ยม” ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ป่วยและครอบครัวถึงบ้านเพื่อ“เยียวยาให้กำลังใจ”พื้นที่นำร่อง จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความสุข ความผ่อนคลาย เป็นเพื่อนพูดคุย รับฟัง และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองสภาพดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตลอดจนของกินของใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับบริจาคมาให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

“อาสาสมัคร” อาสามาเยี่ยม เป็นการดึงให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่และหนุนเสริม ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยทั้งมิติ กำลังใจ ทรัพยากร และการให้ความรู้ในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นฐานในการรับมือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยโดยที่คนในสังคมมีส่วนร่วม เพราะนอกจากอาหาร อากาศ ยารักษาโรค คนเราอยู่ได้ด้วย“กำลังใจ”

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ผู้ช่วยโครงการ

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ในหน้างานภารกิจต่างๆ
 • มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี สามารถอดทนต่อสภาวะอาการของผู้ป่วย สภาพแวดล้อม ที่ลงพื้นที่ได้
 • มีทักษะในการรับรู้ความรู้สึก มีความเห็นอกเห็นใจถึงปัญหาร่วมกับเคสในระดับที่เหมาะสม
 • สนใจปัญหาเรื่องรัฐสวัสดิการ ปัญหาโครงสร้างทางสังคม สังคมสงเคราะห์ มีความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
 • สามารถเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเคสในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ในระยะทางไปเช้า - เย็นกลับได้
 • สามารถช่วยออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา และผู้ต้องขังในเรือนจำได้
 • สามารถเขียนเรื่องเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่พบเห็นจากการลงพื้นที่ได้
 • หากมีความสามารถด้านการดูแลบำบัดผู้ป่วยในทางวิชาชีพ โปรดระบุเอกสารสมัครงาน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ป่วยถึงบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ
 • จัดหมวดหมู่ของบริจาคเข้าระบบ และเพื่อเตรียมพร้อมในการนำลงพื้นที่
 • ลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่บ้านคนชรา และผู้ต้องขังในเรือนจำ
 • ช่วยงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดประเภทสิ่งของบริจาค ,จัดเตรียมความพร้อมสิ่งของการการลงพื้นที่
 • เก็บข้อมูลเคสที่ให้ความช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ และร่วมสังเกตการณ์บันทึกประวัติผู้ป่วย ปัญหา และอุปสรรค
 • ค้นคว้างานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเขียนสรุปปัญหาและการแก้ไขในเคสที่น่าสนใจได้
 • หน้างานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     

     

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์ 092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการสวนครูองุ่น
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
  - ทีมนวัตกรรม
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 1098