โครงการผู้ป่วยข้างถนน

จากการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีคนหายจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอาการป่วยทางสมอง หรือ โรคสมองเสื่อม ได้พลัดหลงออกจากบ้าน ทั้งนี้ ผู้ป่วยฯบางส่วน ที่พลัดหลงออกมา หากจำต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นเวลานาน อาจกลายสภาพเป็นบุคคลเร่ร่อน และยังอาจ ถูกทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมิได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสาธารณะในอันที่จะได้รับการ แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ภาระกิจของโครงการฯ ทำหน้าที่รับแจ้งเคส ตรวจสอบและนำเคสผู้ป่วยข้างถนน เข้าถึงการเข้ารับการรักษาสุขภาพร่างกายยังสถานพยาบาล ร่วมถึงการประสานบ้านพัก สถานสงเคราะห์ ให้เคสได้มีที่พักพิงอาศัยแทนการใช้ชีวิตกิน-นอนอยู่ริมท้องถนน

ทางโครงการผู้ป่วยข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา ในฐานะองค์พัฒนาเอกชนมีบทบาทในการทำการศึกษาปัญหาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย ประสานและรวบรวมข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อสารประเด็นปัญหาไปยังสาธารณะเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไป


  

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.Video editor

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • ถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง
 • ใช้โปรแกรม Final cut หรือ Premiere pro (ค่อนข้างชำนาญ)
 • มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง กล้อง, คอมพิวเตอร์
 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Lightroom
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • - ถ่ายงานวิดีโอ และภาพนิ่ง
 • - ตัดต่อสื่อทำวีดีโอ และภาพนิ่ง
 • - ลงพื้นที่หึ้ความช่วยเหลือเคสของโครงการ เช่น ผู้ป่วยข้างถนน , คนไร้บ้าน, คนหายที่มีอาการทางสมอง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

2.Social Worker ( นักสังคมสงเคราะห์ ) / ( นักกิจกรรมทางสังคม )

คุณสมบัติของนักศึกษา

 • สนใจเรื่องราวและนโยบายทางสังคม
 • รู้จักการตั้งคำถาม สังเกต
 • ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • มีทักษะเป็นนักค้นคว้าหาความรู้
 • สามารถลงพื้นที่ได้คล่องแคล่ว คล่องตัว
 • มีทักษะการประสานงาน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ประสานงานเครือข่าย
 • ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ /เก็บข้อมูล/ประสานงาน
 • ทำสรุปในหน้างานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมออกแบบกิจกรรม
 

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ เบอร์  092-267-6292
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - โครงการอ่านสร้างชาติ
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
  - โครงการ Ngos Cyber (Website , Program Database)
  - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  - ห้องเด็ก
  - ทีมนวัตกรรม
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)


อ่าน 7892