อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)


ความประทับใจกับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

               
3 เดือนครึ่ง กับการฝึกงานที่โครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิต Website มูลนิธิกระจกเงา มีพี่เจี๊ยบ(หัวหน้าโครงการ) เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง พี่เจี๊ยบใจดีมากเป็นพี่ที่ช่วยสอนงาน และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ยังมีพี่รัน(Graphic Design) และพี่แมน(Programmer)  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการพี่ทั้งสองคนใจดี สนุกสนาน  บวกกับเพื่อนๆ ที่ในตอนนั้นมีด้วยกัน 7 คน ทำให้สนิทสนมและสนุกสนานเวลาทำงาน ^^ 

 
               การมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงานอกจากจะได้งานแล้ว ยังได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำออกไปใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเข้ามาฝึกงานกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี่ยินดีต้อนรับและให้โอกาสเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ ^__^ อ่าน 1052

 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
นายชาญชัย แก้วทอง (เก้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
 อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th