อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)


ความประทับใจกับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

               
3 เดือนครึ่ง กับการฝึกงานที่โครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิต Website มูลนิธิกระจกเงา มีพี่เจี๊ยบ(หัวหน้าโครงการ) เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง พี่เจี๊ยบใจดีมากเป็นพี่ที่ช่วยสอนงาน และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ยังมีพี่รัน(Graphic Design) และพี่แมน(Programmer)  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการพี่ทั้งสองคนใจดี สนุกสนาน  บวกกับเพื่อนๆ ที่ในตอนนั้นมีด้วยกัน 7 คน ทำให้สนิทสนมและสนุกสนานเวลาทำงาน ^^ 

 
               การมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงานอกจากจะได้งานแล้ว ยังได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำออกไปใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเข้ามาฝึกงานกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี่ยินดีต้อนรับและให้โอกาสเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ ^__^ อ่าน 1174

 
พี โครงการ ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
แจง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
โครงการ ICT4D
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ต่วน นีซะ รอยา (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส. สุธามาศ  ทดแทน (กิ๊ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th