อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)


ความประทับใจกับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

               
3 เดือนครึ่ง กับการฝึกงานที่โครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิต Website มูลนิธิกระจกเงา มีพี่เจี๊ยบ(หัวหน้าโครงการ) เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง พี่เจี๊ยบใจดีมากเป็นพี่ที่ช่วยสอนงาน และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ยังมีพี่รัน(Graphic Design) และพี่แมน(Programmer)  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการพี่ทั้งสองคนใจดี สนุกสนาน  บวกกับเพื่อนๆ ที่ในตอนนั้นมีด้วยกัน 7 คน ทำให้สนิทสนมและสนุกสนานเวลาทำงาน ^^ 

 
               การมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงานอกจากจะได้งานแล้ว ยังได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำออกไปใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเข้ามาฝึกงานกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี่ยินดีต้อนรับและให้โอกาสเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ ^__^ อ่าน 1107

 
ชัยพิชิต  ศรีพันบุญ (จิวยี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการ...โรงพยาบาลมีสุข  ชั้น 3
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
 น.ส.มินตา ลาดบาศรี (มีมี่) นักศึกษาฝึกงาน NGOs Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
น.ส.พจนา นาควัชระ (นุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
นายกฤษณะ นามสกุล เนตรเถื่อน (กฤษณ์) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ Ngos cyber
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th