อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)


ความประทับใจกับการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

               
3 เดือนครึ่ง กับการฝึกงานที่โครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิต Website มูลนิธิกระจกเงา มีพี่เจี๊ยบ(หัวหน้าโครงการ) เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง พี่เจี๊ยบใจดีมากเป็นพี่ที่ช่วยสอนงาน และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ยังมีพี่รัน(Graphic Design) และพี่แมน(Programmer)  ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการพี่ทั้งสองคนใจดี สนุกสนาน  บวกกับเพื่อนๆ ที่ในตอนนั้นมีด้วยกัน 7 คน ทำให้สนิทสนมและสนุกสนานเวลาทำงาน ^^ 

 
               การมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงานอกจากจะได้งานแล้ว ยังได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น การปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น  ดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำออกไปใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ ขอให้ทุกคนพร้อมที่จะก้าวเข้ามาฝึกงานกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี่ยินดีต้อนรับและให้โอกาสเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ ^__^ อ่าน 1143

 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
รุ่งอโณทัย บุญประเสริฐ (กุ๊กกิ๊ก) มหาวิทยาลัยศรนครินทร์วิโรฒ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
 น.ส.มินตา ลาดบาศรี (มีมี่) นักศึกษาฝึกงาน NGOs Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อรรฆย์ ดีนาง (อัก) ปัจจุบันอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
แจง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th