ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน
     ประทับใจเพื่อนๆร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและเป็นกันเอง แม้จะมาจากคนละมหาวิทยาลัย พี่ๆเจ้าหน้าหน้าก็เป็นกันเองในระดับที่ควรเป็น สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน เช่น ในเรื่องการเรียน การทำโครงการเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและสอดคล้องกับโครงการที่มีในองกรค์
 ประทับใจในการทำงาน เพราะได้มีการลงพื้นที่ได้พบกับปัญหาที่มีในสังคมด้วยตนเอง แต่ในห้องเรียนไม่ได้ลงมือหรือพบกับปัญหาได้โดยตรง มีเพียงการเรียนไนห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้น แต่การฝึกงานครั้งนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พี่ๆบางคนดูเหมือนยังวัยรุ่นอยู่ แต่วุฒิภาวะของพี่เขาเยอะมาก พี่ๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่
     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดในระยะเวลาของการฝึกงาน ขอบคุณมากน่ะค่ะอ่าน 1499

 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สุภาวิตา  วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
น.ส.อัจฉรา นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
แจง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
น.ส. ศิริรัตน์ กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th