ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน
     ประทับใจเพื่อนๆร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและเป็นกันเอง แม้จะมาจากคนละมหาวิทยาลัย พี่ๆเจ้าหน้าหน้าก็เป็นกันเองในระดับที่ควรเป็น สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน เช่น ในเรื่องการเรียน การทำโครงการเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและสอดคล้องกับโครงการที่มีในองกรค์
 ประทับใจในการทำงาน เพราะได้มีการลงพื้นที่ได้พบกับปัญหาที่มีในสังคมด้วยตนเอง แต่ในห้องเรียนไม่ได้ลงมือหรือพบกับปัญหาได้โดยตรง มีเพียงการเรียนไนห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้น แต่การฝึกงานครั้งนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พี่ๆบางคนดูเหมือนยังวัยรุ่นอยู่ แต่วุฒิภาวะของพี่เขาเยอะมาก พี่ๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่
     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดในระยะเวลาของการฝึกงาน ขอบคุณมากน่ะค่ะอ่าน 1466

 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
นางสาวเกศรินทร์ มะโนมัย (หลิน) โครงการ Ngos Cyber นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
นางสาววันวิสาข์ ศรีโคต (บี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ NGOs Cyber
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
ภัชรีญา แดงแก้ว (หญิง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
เอ็ม นักศึกษาฝึกงาน โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวศิริกาญจน์ แสงเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th