ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน
     ประทับใจเพื่อนๆร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและเป็นกันเอง แม้จะมาจากคนละมหาวิทยาลัย พี่ๆเจ้าหน้าหน้าก็เป็นกันเองในระดับที่ควรเป็น สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน เช่น ในเรื่องการเรียน การทำโครงการเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและสอดคล้องกับโครงการที่มีในองกรค์
 ประทับใจในการทำงาน เพราะได้มีการลงพื้นที่ได้พบกับปัญหาที่มีในสังคมด้วยตนเอง แต่ในห้องเรียนไม่ได้ลงมือหรือพบกับปัญหาได้โดยตรง มีเพียงการเรียนไนห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้น แต่การฝึกงานครั้งนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พี่ๆบางคนดูเหมือนยังวัยรุ่นอยู่ แต่วุฒิภาวะของพี่เขาเยอะมาก พี่ๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่
     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดในระยะเวลาของการฝึกงาน ขอบคุณมากน่ะค่ะอ่าน 1396

 
อภิญญา มั่งจตร์(ลูกตาล) มหาวิทยาลัยรชภัฏนครราชสีมา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
ฟาง โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
แอ๊ด โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
วรพลเสมือนโพธิ์ (โต้ง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : สารสนเทศศาสตร์  โครงการ Ngos cyber
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
รุ่งอโณทัย บุญประเสริฐ (กุ๊กกิ๊ก) มหาวิทยาลัยศรนครินทร์วิโรฒ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
 น.ส.มินตา ลาดบาศรี (มีมี่) นักศึกษาฝึกงาน NGOs Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
น.ส. ศิริรัตน์ กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th