ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน
     ประทับใจเพื่อนๆร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและเป็นกันเอง แม้จะมาจากคนละมหาวิทยาลัย พี่ๆเจ้าหน้าหน้าก็เป็นกันเองในระดับที่ควรเป็น สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน เช่น ในเรื่องการเรียน การทำโครงการเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและสอดคล้องกับโครงการที่มีในองกรค์
 ประทับใจในการทำงาน เพราะได้มีการลงพื้นที่ได้พบกับปัญหาที่มีในสังคมด้วยตนเอง แต่ในห้องเรียนไม่ได้ลงมือหรือพบกับปัญหาได้โดยตรง มีเพียงการเรียนไนห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้น แต่การฝึกงานครั้งนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พี่ๆบางคนดูเหมือนยังวัยรุ่นอยู่ แต่วุฒิภาวะของพี่เขาเยอะมาก พี่ๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่
     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดในระยะเวลาของการฝึกงาน ขอบคุณมากน่ะค่ะอ่าน 1430

 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
จันทนา  ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
 อภิญญา รัชยาว ชื่อเล่น อ้อม ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตร์ใจ (น้อย)  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
เมย์
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา  ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
แสงดาว  ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
แพรวไพลิน  ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th