ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน
     ประทับใจเพื่อนๆร่วมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและเป็นกันเอง แม้จะมาจากคนละมหาวิทยาลัย พี่ๆเจ้าหน้าหน้าก็เป็นกันเองในระดับที่ควรเป็น สามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและไม่ใช่เรื่องงาน เช่น ในเรื่องการเรียน การทำโครงการเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและสอดคล้องกับโครงการที่มีในองกรค์
 ประทับใจในการทำงาน เพราะได้มีการลงพื้นที่ได้พบกับปัญหาที่มีในสังคมด้วยตนเอง แต่ในห้องเรียนไม่ได้ลงมือหรือพบกับปัญหาได้โดยตรง มีเพียงการเรียนไนห้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้น แต่การฝึกงานครั้งนี้ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเอง และได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ พี่ๆบางคนดูเหมือนยังวัยรุ่นอยู่ แต่วุฒิภาวะของพี่เขาเยอะมาก พี่ๆสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่
     ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดในระยะเวลาของการฝึกงาน ขอบคุณมากน่ะค่ะอ่าน 1318

 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
อารยา ราชกิจ (อ้อม) มหาวิทยาลัยเกริก นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
มิ้นท์ โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ซะห์ โครงการ ผลิตสื่อ
 
แพรวไพลิน ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
โครงการ ICT4D
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th