รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

      เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน เข้ามาวันแรกของการฝึกงานรู้สึกประทับใจในเจ้าหน้าที่และเพื่อน  เนื่องจากให้ความเป็นกันเอง ก่อนเริ่มทำงานพี่จะอธิบายแนะนำโครงการต่างๆ อธิบายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจากโครงการ ซึ่งดิฉันได้ฝึกในโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย ได้ช่วยในการทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จัดเอกสาร และสืบค้นข้อมูลคนหายในบางกรณี (รู้สึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลย) งานที่ทำนั้นน่าตื่นเต้นมาก  เนื่องจากงานสืบค้นจำเป็นต้องใช้ไหวพริบ  ซึ่งพี่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เรา ให้เราเรียนรู้ในการสืบค้นด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ท้าทายดีเหมือนกัน
      ความรู้สึกเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี้เน้นในเราได้ทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด รับฟังในความคิดเห็นของเรา  ให้มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งในการทำงานไม่จำเจ เราสามารถทำงานร่วมกับโครงการต่างๆตามที่เราต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุข มูลนิธิกระจกเงาได้ให้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากมายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าน 1208

 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
แจง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สุนทรีย์  แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
สุภัคสร   สุธาพจน์ (เปิ้ล) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
สยมภู เดชะ (หนุ่ย) มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
พรรณิภา  ชัยบุตร (ยุ้ย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
อาณัติ   ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
  นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
โครงการคนอาสา
 
น.ส. กรชนก   ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
โครงการBack to Home


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th