รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย

      เรื่องเล่าความประทับใจในการฝึกงาน เข้ามาวันแรกของการฝึกงานรู้สึกประทับใจในเจ้าหน้าที่และเพื่อน  เนื่องจากให้ความเป็นกันเอง ก่อนเริ่มทำงานพี่จะอธิบายแนะนำโครงการต่างๆ อธิบายหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่นอกเหนือจากโครงการ ซึ่งดิฉันได้ฝึกในโครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย ได้ช่วยในการทำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล จัดเอกสาร และสืบค้นข้อมูลคนหายในบางกรณี (รู้สึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลย) งานที่ทำนั้นน่าตื่นเต้นมาก  เนื่องจากงานสืบค้นจำเป็นต้องใช้ไหวพริบ  ซึ่งพี่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เรา ให้เราเรียนรู้ในการสืบค้นด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุก ท้าทายดีเหมือนกัน
      ความรู้สึกเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา ที่นี้เน้นในเราได้ทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุด รับฟังในความคิดเห็นของเรา  ให้มีส่วนร่วมในงานต่างๆ ซึ่งในการทำงานไม่จำเจ เราสามารถทำงานร่วมกับโครงการต่างๆตามที่เราต้องการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รู้สึกว่าทำงานอย่างมีความสุข มูลนิธิกระจกเงาได้ให้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากมายนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะอ่าน 1108

 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
โกวิทย์ พงษ์จันทร์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการคนอาสา
 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวเบญจมาศ เครืออยู่ (เบญ) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ต่วน นีซะ รอยา (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
สุภาวิตา  วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
วรพลเสมือนโพธิ์ (โต้ง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : สารสนเทศศาสตร์  โครงการ Ngos cyber
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th