ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์

 


ความประทับที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา 

              
ในช่วงแรกๆที่ฝึกงานที่นี้  รู้สึกกังวลมากในหลายๆเรื่อง  เราจะทำอะไรได้บาง  จะทำงานได้ดีหรือป่าว แล้วพี่ๆเค้าจะเป็นคนยังไง จะเข้ากับพี่และเพื่อนๆ เค้าได้ไหมประมาณนี้   แต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยกังวลก็หายไป พี่ๆ และเพื่อน ที่นี้เป็นกันเอง สนุกเฮฮา หากิจกรรมมาให้ทำร่วมกันบ่อยๆ  เพื่อนๆก็เยอะมาก มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันก็บ่อย  ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โครงการ Ngos Cyber  ที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาศได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน มีทั้งที่ถูกและที่ผิดก็ยังคอยบอกและคอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ  ฝึกงานทำที่นี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และได้เห็นการทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขและทำตัวยังไง ทำให้รู้จักตัวเองและรู้ข้อเสียของตัวเองมากขึ้น  สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิกระจกเงาทุกคนค่ะที่มอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานที่นี่อ่าน 951

 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
นางสาวอรพัชร์ อังคสุววรณ (เล็ก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการBack to Home
 
นายณัฐวุฒิ คนสูง (ท๊อป) มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ngo cyber
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการ TV4kids


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th