ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์

 


ความประทับที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา 

              
ในช่วงแรกๆที่ฝึกงานที่นี้  รู้สึกกังวลมากในหลายๆเรื่อง  เราจะทำอะไรได้บาง  จะทำงานได้ดีหรือป่าว แล้วพี่ๆเค้าจะเป็นคนยังไง จะเข้ากับพี่และเพื่อนๆ เค้าได้ไหมประมาณนี้   แต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยกังวลก็หายไป พี่ๆ และเพื่อน ที่นี้เป็นกันเอง สนุกเฮฮา หากิจกรรมมาให้ทำร่วมกันบ่อยๆ  เพื่อนๆก็เยอะมาก มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันก็บ่อย  ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โครงการ Ngos Cyber  ที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาศได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน มีทั้งที่ถูกและที่ผิดก็ยังคอยบอกและคอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ  ฝึกงานทำที่นี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และได้เห็นการทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขและทำตัวยังไง ทำให้รู้จักตัวเองและรู้ข้อเสียของตัวเองมากขึ้น  สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิกระจกเงาทุกคนค่ะที่มอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานที่นี่อ่าน 1037

 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวปิยมาส วงศ์พลาดิสัย (ผิง) ผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
นายกฤษณะ นามสกุล เนตรเถื่อน (กฤษณ์) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ Ngos cyber
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
เมย์
 
อารยา ราชกิจ (อ้อม) มหาวิทยาลัยเกริก นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
นางสาวอรพัชร์ อังคสุววรณ (เล็ก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th