ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์

 


ความประทับที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา 

              
ในช่วงแรกๆที่ฝึกงานที่นี้  รู้สึกกังวลมากในหลายๆเรื่อง  เราจะทำอะไรได้บาง  จะทำงานได้ดีหรือป่าว แล้วพี่ๆเค้าจะเป็นคนยังไง จะเข้ากับพี่และเพื่อนๆ เค้าได้ไหมประมาณนี้   แต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยกังวลก็หายไป พี่ๆ และเพื่อน ที่นี้เป็นกันเอง สนุกเฮฮา หากิจกรรมมาให้ทำร่วมกันบ่อยๆ  เพื่อนๆก็เยอะมาก มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันก็บ่อย  ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โครงการ Ngos Cyber  ที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาศได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน มีทั้งที่ถูกและที่ผิดก็ยังคอยบอกและคอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ  ฝึกงานทำที่นี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และได้เห็นการทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขและทำตัวยังไง ทำให้รู้จักตัวเองและรู้ข้อเสียของตัวเองมากขึ้น  สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิกระจกเงาทุกคนค่ะที่มอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานที่นี่อ่าน 1125

 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
พินส.เพ็ญวิภา เพชร์จั่น ชื่อเล่น เนย ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
โครงการ ICT4D
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th