ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์

 


ความประทับที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา 

              
ในช่วงแรกๆที่ฝึกงานที่นี้  รู้สึกกังวลมากในหลายๆเรื่อง  เราจะทำอะไรได้บาง  จะทำงานได้ดีหรือป่าว แล้วพี่ๆเค้าจะเป็นคนยังไง จะเข้ากับพี่และเพื่อนๆ เค้าได้ไหมประมาณนี้   แต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยกังวลก็หายไป พี่ๆ และเพื่อน ที่นี้เป็นกันเอง สนุกเฮฮา หากิจกรรมมาให้ทำร่วมกันบ่อยๆ  เพื่อนๆก็เยอะมาก มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันก็บ่อย  ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โครงการ Ngos Cyber  ที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาศได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน มีทั้งที่ถูกและที่ผิดก็ยังคอยบอกและคอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ  ฝึกงานทำที่นี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และได้เห็นการทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขและทำตัวยังไง ทำให้รู้จักตัวเองและรู้ข้อเสียของตัวเองมากขึ้น  สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิกระจกเงาทุกคนค่ะที่มอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานที่นี่อ่าน 1003

 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ข้าวฟ่าง
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
โกวิทย์ พงษ์จันทร์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายกฤษณะ นามสกุล เนตรเถื่อน (กฤษณ์) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ Ngos cyber
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th