ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์

 


ความประทับที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา 

              
ในช่วงแรกๆที่ฝึกงานที่นี้  รู้สึกกังวลมากในหลายๆเรื่อง  เราจะทำอะไรได้บาง  จะทำงานได้ดีหรือป่าว แล้วพี่ๆเค้าจะเป็นคนยังไง จะเข้ากับพี่และเพื่อนๆ เค้าได้ไหมประมาณนี้   แต่พอได้เข้ามาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่าที่เคยกังวลก็หายไป พี่ๆ และเพื่อน ที่นี้เป็นกันเอง สนุกเฮฮา หากิจกรรมมาให้ทำร่วมกันบ่อยๆ  เพื่อนๆก็เยอะมาก มาจากต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดกันก็บ่อย  ในการทำงาน ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โครงการ Ngos Cyber  ที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาศได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำงาน มีทั้งที่ถูกและที่ผิดก็ยังคอยบอกและคอยช่วยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอ  ฝึกงานทำที่นี้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง และได้เห็นการทำงานจริงๆ ทำให้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขและทำตัวยังไง ทำให้รู้จักตัวเองและรู้ข้อเสียของตัวเองมากขึ้น  สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิกระจกเงาทุกคนค่ะที่มอบประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานที่นี่อ่าน 1074

 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
ไก่ โครงการ ผลิตสื่อ
 
อาณัติ  ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
สุกัญญา คงเจริญ (วุ้นเส้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการตลาดเพื่อสังคม
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th