น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม

น้องเอก

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม 

ความประทับใจ   

ถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกระจกเงาคงบอกไม่ถูกเพราะช่วงเวลาที่ได้ฝึกงานอยู่ที่นี้นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลย ที่นี้ช่วยสอนให้ผมให้รู้จักแบ่งปันมากกว่ารับและทำให้ผมมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเนื่องจากผมเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นฝึกงานจึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายเท่าไหร่แต่พี่ที่กระจกเงาก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีเวลาทำงานมีปัญหาอะไรก็ถามพี่ๆได้ตลอดแม้พี่ๆเค้าจะดูเหมือนไม่ค่อยว่างก็ตามแต่จะคอยตอบคำถามน้องๆอยู่เสมอ ทำให้เวลาทำงานอยู่ที่นี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน "ผมบอกได้เลยว่าใครที่มาฝึกงานที่นี้ต้องได้อะไรที่มากกว่าประสบการณ์อย่างแน่นอน" และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกระจกเงาที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับผมและมันจะยังคงอยู่กับผมตลอดไป ขอบคุณครับ!!!อ่าน 1275

 
นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ  ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
น.ส. สุธามาศ   ทดแทน (กิ๊ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการฅนอาสา
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย  (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
ศรสวรรค์  ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
ทวีเกียรติ ยางศรี  (อาร์ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวยุพาวดี มีโชค ( เต้ ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
เพียงพรรณ  คงชำนิ  (ต้าร์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ   นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th