น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม

น้องเอก

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม 

ความประทับใจ   

ถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกระจกเงาคงบอกไม่ถูกเพราะช่วงเวลาที่ได้ฝึกงานอยู่ที่นี้นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลย ที่นี้ช่วยสอนให้ผมให้รู้จักแบ่งปันมากกว่ารับและทำให้ผมมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเนื่องจากผมเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นฝึกงานจึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายเท่าไหร่แต่พี่ที่กระจกเงาก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีเวลาทำงานมีปัญหาอะไรก็ถามพี่ๆได้ตลอดแม้พี่ๆเค้าจะดูเหมือนไม่ค่อยว่างก็ตามแต่จะคอยตอบคำถามน้องๆอยู่เสมอ ทำให้เวลาทำงานอยู่ที่นี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน "ผมบอกได้เลยว่าใครที่มาฝึกงานที่นี้ต้องได้อะไรที่มากกว่าประสบการณ์อย่างแน่นอน" และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกระจกเงาที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับผมและมันจะยังคงอยู่กับผมตลอดไป ขอบคุณครับ!!!อ่าน 1334

 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
นางสาวรฐรุฐ เอมศิลปี(คาเวียร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
เอ็ม นักศึกษาฝึกงาน โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
นายชาญชัย แก้วทอง (เก้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง (มุก) มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 สาขา : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ : Ngos Cyber
 
โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ
 
กวางน้อย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th