น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม

น้องเอก

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม 

ความประทับใจ   

ถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกระจกเงาคงบอกไม่ถูกเพราะช่วงเวลาที่ได้ฝึกงานอยู่ที่นี้นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลย ที่นี้ช่วยสอนให้ผมให้รู้จักแบ่งปันมากกว่ารับและทำให้ผมมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเนื่องจากผมเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นฝึกงานจึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายเท่าไหร่แต่พี่ที่กระจกเงาก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีเวลาทำงานมีปัญหาอะไรก็ถามพี่ๆได้ตลอดแม้พี่ๆเค้าจะดูเหมือนไม่ค่อยว่างก็ตามแต่จะคอยตอบคำถามน้องๆอยู่เสมอ ทำให้เวลาทำงานอยู่ที่นี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน "ผมบอกได้เลยว่าใครที่มาฝึกงานที่นี้ต้องได้อะไรที่มากกว่าประสบการณ์อย่างแน่นอน" และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกระจกเงาที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับผมและมันจะยังคงอยู่กับผมตลอดไป ขอบคุณครับ!!!อ่าน 1378

 
เบิร์ด นายกิตติ หนูนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ( โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส.จันทร์ฐิมา แซ่จิ้ว (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
เอ็ม นักศึกษาฝึกงาน โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
โครงการ ICT4D
 
นางสาวเบญจมาศ เครืออยู่ (เบญ) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
 
นางสาวรฐรุฐ เอมศิลปี(คาเวียร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th