น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม

น้องเอก

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม 

ความประทับใจ   

ถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกระจกเงาคงบอกไม่ถูกเพราะช่วงเวลาที่ได้ฝึกงานอยู่ที่นี้นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลย ที่นี้ช่วยสอนให้ผมให้รู้จักแบ่งปันมากกว่ารับและทำให้ผมมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและเนื่องจากผมเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นฝึกงานจึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากมายเท่าไหร่แต่พี่ที่กระจกเงาก็คอยดูแลผมเป็นอย่างดีเวลาทำงานมีปัญหาอะไรก็ถามพี่ๆได้ตลอดแม้พี่ๆเค้าจะดูเหมือนไม่ค่อยว่างก็ตามแต่จะคอยตอบคำถามน้องๆอยู่เสมอ ทำให้เวลาทำงานอยู่ที่นี้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน "ผมบอกได้เลยว่าใครที่มาฝึกงานที่นี้ต้องได้อะไรที่มากกว่าประสบการณ์อย่างแน่นอน" และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณกระจกเงาที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับผมและมันจะยังคงอยู่กับผมตลอดไป ขอบคุณครับ!!!อ่าน 1359

 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สมฤดี ผันอากาศ (ยาใจ) โครงการผลิตสื่อ นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th