"โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน" มูลนิธิกระจกเงา

 

 

       "หากคุณตัวสั่น ด้วยความโกรธ ยามที่เห็นนายหน้านำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานคุณคือ พวกเดียวกับเรา" >>>>> เชกูวาราไม่ได้กล่าวแต่เรากล่าวกันเองพบเห็นเด็กขอทาน

แจ้งเบาะแสได้ที่ โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา

โทร. 02-941-4194-5

Email :  info@notforsale.in.th อ่าน 838

 ฝายแม้ว:อุดมการณ์ที่ควรสานต่อ (มูลนิธิกระจกเงา)
 อาตี...คนนำสารจากดอยสู่พื้นราบ
 แถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทานฉบับใหม่
 เตือนรับมือ...ภัยปิดเทอม
 พิมพ์ดีดเพื่อน้อง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี