มูลนิธิกระจกเงา

กับ

“ การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน  โดยอาสาสมัคร  ”

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคประชาชน  มูลนิธิกระจกเงา


  แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  ภาคประชาชน

             สืบเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย  ที่ขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นเหตุให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและบางพื้นที่มีความวิกฤติอย่างหนัก ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ได้  มูลนิธิกระจกเงาจึงได้มีแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ภาคประชาชน  ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้หลักการ  การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  ในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถงานเชื่อมกับทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดึงทรัพยากรภาคประชาชน เข้ามาเป็นแหล่งสนับสนุนได้อย่างลงตัว 

  วัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชน

  • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ลดความซับซ้อนในการรับข้อมูลและความช่วยเหลือ
  • ลดภาระของระบบสายด่วนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐ
  • ลดภาวะตึงเครียดของประชาชนในพื้นที่


  สิ่งที่ดำเนินการ ในส่วนของมูลนิธิกระจกเงา

เป็นแกนหลักในการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชน  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน  โดยเน้นการทำงานในนาม   “ อาสาสมัคร ”

  • เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  รับข้อมูลการขอความช่วยเหลือที่ส่งต่อมาจาก call center ของรัฐ 1111 ประสานกับผู้ประสบภัยในเคสที่วิกฤติและเร่งด่วน  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยอาศัยกลไกภาคประชาชน  ทั้งในและนอกพื้นที่

  • จุดบริการด้านไอทีและสื่อพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในพื้นที่ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

  • โครงการ เสื้อชูชีพทำมือ จากขวดน้ำพลาสติก โดยอาศัยอาสาสมัครในการผลิตและจัดหาวัสดุ

  • ดำเนินการกระจาย ข่าวสารข้อมูล  ให้กับประชาชนในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและประชาชนทั่วไป ทาง social network (Facebook , Twitter , Youtube) และกระดานข่าว

  • ตั้งทีมสร้างโครงการ ศปภ.ตำบล  เพื่อที่จะกระจายชุดความรู้และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังหน่วยงานในพื้นที่  แต่ละตำบลในจังหวัดที่ประสบภัย 

  • ระดมเรือ และจัดตั้งกองทุนน้ำมัน  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ฉุกเฉิน

 อ่าน 152