นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ ชื่อเล่น : ใหม่ ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


          ก็ดีนะครับฝึกงานที่นี่ได้ทำงานหลายๆ อย่าง ได้รู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยได้รับ ได้รู้ระบบ ขององค์กรว่าทำงานกันอย่างไร โดยรวมสนุกสนานดีครับ พี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองและใจดี ส่วนงานจะมีอุปสรรค ก็มีแค่เป็นเพราะตัวเราเอง ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พี่ๆ เค้าก็สอนเรานะ อัธยาศัยของรุ่นพี่ที่ทำงานทุกคนดีมากเข้ากับน้องๆ เป็นกันเองมากๆ การมาฝึกงาน ที่นี่ผมถือว่าได้แต่ประโยชน์ไม่มีผลเสียเลยซักอย่าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะเก็บประโยชน์ไปได้มากแค่ไหนอ่าน 2194

 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
นาย พีระพล สงฆ์ทอง (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รัฐศาสตร์ปกครองส่วนท้องถิ่น) ฝึกอยู่โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (NotForSale)
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
เบิร์ด นายกิตติ หนูนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ( โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th