นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ ชื่อเล่น : ใหม่ ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


          ก็ดีนะครับฝึกงานที่นี่ได้ทำงานหลายๆ อย่าง ได้รู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยได้รับ ได้รู้ระบบ ขององค์กรว่าทำงานกันอย่างไร โดยรวมสนุกสนานดีครับ พี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองและใจดี ส่วนงานจะมีอุปสรรค ก็มีแค่เป็นเพราะตัวเราเอง ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พี่ๆ เค้าก็สอนเรานะ อัธยาศัยของรุ่นพี่ที่ทำงานทุกคนดีมากเข้ากับน้องๆ เป็นกันเองมากๆ การมาฝึกงาน ที่นี่ผมถือว่าได้แต่ประโยชน์ไม่มีผลเสียเลยซักอย่าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะเก็บประโยชน์ไปได้มากแค่ไหนอ่าน 2113

 
ฟาง โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล (ตี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
ไก่ โครงการ ผลิตสื่อ
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
น.ส. สุธามาศ  ทดแทน (กิ๊ฟ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
นายเทพบดินทร์ บุญศรี(เบิร์ด)นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ โครงการ NGOs Film (ฝ่ายผลิตสื่อ)
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
ฝ้าย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
ซะห์ โครงการ ผลิตสื่อ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th