นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ ชื่อเล่น : ใหม่ ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


          ก็ดีนะครับฝึกงานที่นี่ได้ทำงานหลายๆ อย่าง ได้รู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยได้รับ ได้รู้ระบบ ขององค์กรว่าทำงานกันอย่างไร โดยรวมสนุกสนานดีครับ พี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองและใจดี ส่วนงานจะมีอุปสรรค ก็มีแค่เป็นเพราะตัวเราเอง ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พี่ๆ เค้าก็สอนเรานะ อัธยาศัยของรุ่นพี่ที่ทำงานทุกคนดีมากเข้ากับน้องๆ เป็นกันเองมากๆ การมาฝึกงาน ที่นี่ผมถือว่าได้แต่ประโยชน์ไม่มีผลเสียเลยซักอย่าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะเก็บประโยชน์ไปได้มากแค่ไหนอ่าน 2230

 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายณัฐวุฒิ คนสูง (ท๊อป) มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ngo cyber
 
เบิร์ด นายกิตติ หนูนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ( โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )
 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
โครงการรพ.มีสุข


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th