นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ ชื่อเล่น : ใหม่ ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


          ก็ดีนะครับฝึกงานที่นี่ได้ทำงานหลายๆ อย่าง ได้รู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยได้รับ ได้รู้ระบบ ขององค์กรว่าทำงานกันอย่างไร โดยรวมสนุกสนานดีครับ พี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองและใจดี ส่วนงานจะมีอุปสรรค ก็มีแค่เป็นเพราะตัวเราเอง ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พี่ๆ เค้าก็สอนเรานะ อัธยาศัยของรุ่นพี่ที่ทำงานทุกคนดีมากเข้ากับน้องๆ เป็นกันเองมากๆ การมาฝึกงาน ที่นี่ผมถือว่าได้แต่ประโยชน์ไม่มีผลเสียเลยซักอย่าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะเก็บประโยชน์ไปได้มากแค่ไหนอ่าน 2298

 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
อาณัติ  ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
โกวิทย์ พงษ์จันทร์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th