นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ ชื่อเล่น : ใหม่ ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


          ก็ดีนะครับฝึกงานที่นี่ได้ทำงานหลายๆ อย่าง ได้รู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งเคยได้รับ ได้รู้ระบบ ขององค์กรว่าทำงานกันอย่างไร โดยรวมสนุกสนานดีครับ พี่ๆ ทุกคนเป็นกันเองและใจดี ส่วนงานจะมีอุปสรรค ก็มีแค่เป็นเพราะตัวเราเอง ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่พี่ๆ เค้าก็สอนเรานะ อัธยาศัยของรุ่นพี่ที่ทำงานทุกคนดีมากเข้ากับน้องๆ เป็นกันเองมากๆ การมาฝึกงาน ที่นี่ผมถือว่าได้แต่ประโยชน์ไม่มีผลเสียเลยซักอย่าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะเก็บประโยชน์ไปได้มากแค่ไหนอ่าน 2253

 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ณัฏฐณิชา ทองเหม (เอ) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ต่วน นีซะ รอยา (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ไก่ โครงการ ผลิตสื่อ
 
น.ส. กรชนก  ศรีอุบล (ปาล์มมี่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
สิทธิโชค จรัลศิริรุ่งกานต์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงานในโครงการ NGOsCyber
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th