นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายสุธี เสมาเพชร ชื่อเล่น : โอม

ศึกษา : มหาวิทยาัลัยศรีปทุม

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


     - การทำงานเป็นอิสระดี

     - ฝึกงานที่นี้ได้มากกว่าความรู้ทางด้านวิชาชีพที่เรียนมา

     - ใจรักในงานอาสาเพิ่มมากขึ้น

     - พี่ๆ ใจดีกันทุกคนเลย - ได้เพื่อนๆ ใหม่

     - ได้ช่วยเหลือสังคมอ่าน 1913

 
เปา นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส. กมลทิพย์  บุญวิเศษ  ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการBack to Home
 
มนัศภร สุภาขัน  (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
 อุษาสวรรค์  ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวกฤษณา​ ​ชาญณรงค ์ (เบียร์)​ ​โครงการคนอาสา
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th