ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม

ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


     ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่มูลนิธิกระจกเงารู้สึกประทับใจมากที่พี่ต้อนรับเป็นอย่างดีและพี่ๆ ก็ช่วยสอนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ให้กับผม ตอนแรกรู้สึกกังวลนิดหน่อยเรื่องการออกแบบใช้ Photoshop ทำเพราะไม่เก่งเลยไม่ค่อยมีความรู้ แต่พี่ก็ช่วยแนะนำ แนวทางให้ มาทำงานที่นี่ได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติ, โรงพยาบาลมีสุข, Dalivery, โครงการแข่งขัน ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัว่าจะให้เราทำ ทำไม พอได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าบุคลากรมีน้อย จะต้องช่วยๆ กันไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนๆ ทำให้เราทราบถึงความสามัคคีในมูลนิธิกระจกเงาของเรา และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่เจิ๊ยบและพี่รันที่ช่วยสอน ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีความรู้ให้กับผมอ่าน 2094

 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
เจษฎา สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการ TV4kids
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
โครงการ ICT4D
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
เปา นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส.โสภิดา ดวงฟู (แอม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
นาย พีระพล สงฆ์ทอง (ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รัฐศาสตร์ปกครองส่วนท้องถิ่น) ฝึกอยู่โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (NotForSale)
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
โครงการข้อมูลคนหาย


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th