ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม

ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


     ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่มูลนิธิกระจกเงารู้สึกประทับใจมากที่พี่ต้อนรับเป็นอย่างดีและพี่ๆ ก็ช่วยสอนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ให้กับผม ตอนแรกรู้สึกกังวลนิดหน่อยเรื่องการออกแบบใช้ Photoshop ทำเพราะไม่เก่งเลยไม่ค่อยมีความรู้ แต่พี่ก็ช่วยแนะนำ แนวทางให้ มาทำงานที่นี่ได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติ, โรงพยาบาลมีสุข, Dalivery, โครงการแข่งขัน ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัว่าจะให้เราทำ ทำไม พอได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าบุคลากรมีน้อย จะต้องช่วยๆ กันไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนๆ ทำให้เราทราบถึงความสามัคคีในมูลนิธิกระจกเงาของเรา และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่เจิ๊ยบและพี่รันที่ช่วยสอน ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีความรู้ให้กับผมอ่าน 2196

 
โครงการฅนอาสา
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
สุภาวิตา   วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
สุธัญญารัตน์  พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch
 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
นายสุธี  เสมาเพชร (โอม)  มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
โครงการ ICT4D
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
อานนท์   เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส. ศิริรัตน์  กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
เจษฎา  สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th