ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม

ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


     ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่มูลนิธิกระจกเงารู้สึกประทับใจมากที่พี่ต้อนรับเป็นอย่างดีและพี่ๆ ก็ช่วยสอนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ให้กับผม ตอนแรกรู้สึกกังวลนิดหน่อยเรื่องการออกแบบใช้ Photoshop ทำเพราะไม่เก่งเลยไม่ค่อยมีความรู้ แต่พี่ก็ช่วยแนะนำ แนวทางให้ มาทำงานที่นี่ได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติ, โรงพยาบาลมีสุข, Dalivery, โครงการแข่งขัน ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัว่าจะให้เราทำ ทำไม พอได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าบุคลากรมีน้อย จะต้องช่วยๆ กันไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนๆ ทำให้เราทราบถึงความสามัคคีในมูลนิธิกระจกเงาของเรา และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่เจิ๊ยบและพี่รันที่ช่วยสอน ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีความรู้ให้กับผมอ่าน 2134

 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
ชูพงษ์ วิบูลย์เชื้อ (
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber
 
โครงการ TV4kids
 
ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
สุกัญญา คงเจริญ (วุ้นเส้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการตลาดเพื่อสังคม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นายอรรถวัต เทียนทอง โครงการการจัดการภัยพิบัติ  ภาคประชาชน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เอกพัฒนาชุมชน
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th