ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)

ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม

ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)


     ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่มูลนิธิกระจกเงารู้สึกประทับใจมากที่พี่ต้อนรับเป็นอย่างดีและพี่ๆ ก็ช่วยสอนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ ให้กับผม ตอนแรกรู้สึกกังวลนิดหน่อยเรื่องการออกแบบใช้ Photoshop ทำเพราะไม่เก่งเลยไม่ค่อยมีความรู้ แต่พี่ก็ช่วยแนะนำ แนวทางให้ มาทำงานที่นี่ได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติ, โรงพยาบาลมีสุข, Dalivery, โครงการแข่งขัน ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกัว่าจะให้เราทำ ทำไม พอได้มาอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าบุคลากรมีน้อย จะต้องช่วยๆ กันไม่ว่าจะเป็น โครงการไหนๆ ทำให้เราทราบถึงความสามัคคีในมูลนิธิกระจกเงาของเรา และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่เจิ๊ยบและพี่รันที่ช่วยสอน ช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีความรู้ให้กับผมอ่าน 2041

 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ปาริฉัตร แสงขำ (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
น.ส. กมลทิพย์ บุญวิเศษ ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
นายอรรถวัต เทียนทอง โครงการการจัดการภัยพิบัติ  ภาคประชาชน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เอกพัฒนาชุมชน
 
โครงการ ICT4D
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
น.ส.โสภิดา ดวงฟู (แอม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th