พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber

ชื่อ : พรพิมล เสือกลิ่น ชื่อเล่น : (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:

     ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่นี่ ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ทั้งการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน พี่ๆ และการทำงาน หนูเป็นคนที่ไม่เก่งแต่ก็ไม่ทิ้งความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มากมาย
     พี่ๆ ให้ความอบอุ่นในการทำงานดีมากมายเลยค่ะ หนูไม่คิดว่ากระจกเงาจะให้อะไรมากมายอย่างนี้กับหนู หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในวันข้างหน้า ให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ และกระจกเงา ที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการทำงาน ขอบคุณมากมายค่ะ
+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณจริงๆ+++

 


 อ่าน 2443

 
นางสาววันวิสาข์ ศรีโคต (บี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ NGOs Cyber
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
ลภัทรลดา แก้วคำ(ชมพู่) มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ ngos cyber (Graphics )
 
โครงการ ICT4D
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
น.ส วนิดา วัชรีอุดมกาล (โย) โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชั้น5 มาจากมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
สุภัคสร  สุธาพจน์ (เปิ้ล) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
นายณัฐวุฒิ คนสูง (ท๊อป) มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ngo cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th