พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber

ชื่อ : พรพิมล เสือกลิ่น ชื่อเล่น : (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:

     ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่นี่ ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ทั้งการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน พี่ๆ และการทำงาน หนูเป็นคนที่ไม่เก่งแต่ก็ไม่ทิ้งความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มากมาย
     พี่ๆ ให้ความอบอุ่นในการทำงานดีมากมายเลยค่ะ หนูไม่คิดว่ากระจกเงาจะให้อะไรมากมายอย่างนี้กับหนู หนูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในวันข้างหน้า ให้ดีที่สุดค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ พี่ๆ เพื่อนๆ และกระจกเงา ที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการทำงาน ขอบคุณมากมายค่ะ
+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ขอบคุณจริงๆ+++

 


 อ่าน 2516

 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber
 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
ต่วน นีซะ รอยา (ต่วน) มหาวิทยาลัย ทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th