ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber

ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว )

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:


  สำหรับเพื่อนๆหลายๆคน มูลนิธิกระจกเงา เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องการมาฝึกงาน หรือว่าตามเพื่อน
แต่ว่าผมไม่เลย เพราะผมมีความตั้งใจและเลือกที่เดียวและที่สุดท้ายที่จะฝึกงานอย่างแน่วแน่(เหอๆ)
หลายๆคนถามผมว่า ไปฝึกงานที่กระจกเงาแล้วทำอะไร มันจะตรงสายหรอ? มากมายคำถามที่ถูกถาม
แต่ผมก็ยังไม่ละความอยากที่จะมา มาเพื่อรู้ เพื่อเห็นคำตอบของหลายๆสิ่ง ที่ถูกถาม
และผมก็ได้คำตอบนั้นว่า "กระจกเงาไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์จริงๆ"
หลายๆสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม ทั้งเพื่อน ๆ พี่ๆ ทุกๆคน
รู้สึกเหมือนว่ากระจกเงา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนอีกแห่งหนึ่งสำหรับผม ดีใจมากมายที่ครั้งหนึ่งได้ส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างพี่กับน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยแนะนำ และเพื่อนๆ ที่เคียงข้างกัน(ซึ้งอ่า) จากนี้ขอให้ทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆ ว่า...(อยากรู้ว่าได้อะไรบ้าง? ลองมาหาคำตอบนั้นเองจะดีกว่า...) สู้-สู้  (Fighting)

++++++++    ++   +
 ++++++     ++  +
   ++       ++ +
   ++       ++ + 
   ++       ++  +
   ++       ++   +

+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่ทำให้เรามีกันและกัน+++
อ่าน 2457

 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อโรชา ชินบุตร (ทราย)  ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
อานนท์   เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ฝึกโครงการ Ngos  Cyber ฝ่ายกราฟฟิก


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th