ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber

ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว )

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:


  สำหรับเพื่อนๆหลายๆคน มูลนิธิกระจกเงา เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องการมาฝึกงาน หรือว่าตามเพื่อน
แต่ว่าผมไม่เลย เพราะผมมีความตั้งใจและเลือกที่เดียวและที่สุดท้ายที่จะฝึกงานอย่างแน่วแน่(เหอๆ)
หลายๆคนถามผมว่า ไปฝึกงานที่กระจกเงาแล้วทำอะไร มันจะตรงสายหรอ? มากมายคำถามที่ถูกถาม
แต่ผมก็ยังไม่ละความอยากที่จะมา มาเพื่อรู้ เพื่อเห็นคำตอบของหลายๆสิ่ง ที่ถูกถาม
และผมก็ได้คำตอบนั้นว่า "กระจกเงาไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์จริงๆ"
หลายๆสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม ทั้งเพื่อน ๆ พี่ๆ ทุกๆคน
รู้สึกเหมือนว่ากระจกเงา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนอีกแห่งหนึ่งสำหรับผม ดีใจมากมายที่ครั้งหนึ่งได้ส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างพี่กับน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยแนะนำ และเพื่อนๆ ที่เคียงข้างกัน(ซึ้งอ่า) จากนี้ขอให้ทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆ ว่า...(อยากรู้ว่าได้อะไรบ้าง? ลองมาหาคำตอบนั้นเองจะดีกว่า...) สู้-สู้  (Fighting)

++++++++    ++   +
 ++++++     ++  +
   ++       ++ +
   ++       ++ + 
   ++       ++  +
   ++       ++   +

+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่ทำให้เรามีกันและกัน+++
อ่าน 2267

 
ทวีเกียรติ ยางศรี (อาร์ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
โครงการ ICT4D
 
นางสาวนัยนา บุญนาค (อัน) โครงการICT4D<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวปนัดดา บุญประกอบ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
น.ส.จันทร์ฐิมา แซ่จิ้ว (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นายอัศม์เดช มัชฌิมาภิโร ชื่อเล่น อัฐ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะ ศิลปศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
น.ส.อัจฉรา นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th