ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber

ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว )

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:


  สำหรับเพื่อนๆหลายๆคน มูลนิธิกระจกเงา เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องการมาฝึกงาน หรือว่าตามเพื่อน
แต่ว่าผมไม่เลย เพราะผมมีความตั้งใจและเลือกที่เดียวและที่สุดท้ายที่จะฝึกงานอย่างแน่วแน่(เหอๆ)
หลายๆคนถามผมว่า ไปฝึกงานที่กระจกเงาแล้วทำอะไร มันจะตรงสายหรอ? มากมายคำถามที่ถูกถาม
แต่ผมก็ยังไม่ละความอยากที่จะมา มาเพื่อรู้ เพื่อเห็นคำตอบของหลายๆสิ่ง ที่ถูกถาม
และผมก็ได้คำตอบนั้นว่า "กระจกเงาไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์จริงๆ"
หลายๆสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม ทั้งเพื่อน ๆ พี่ๆ ทุกๆคน
รู้สึกเหมือนว่ากระจกเงา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนอีกแห่งหนึ่งสำหรับผม ดีใจมากมายที่ครั้งหนึ่งได้ส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างพี่กับน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยแนะนำ และเพื่อนๆ ที่เคียงข้างกัน(ซึ้งอ่า) จากนี้ขอให้ทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆ ว่า...(อยากรู้ว่าได้อะไรบ้าง? ลองมาหาคำตอบนั้นเองจะดีกว่า...) สู้-สู้  (Fighting)

++++++++    ++   +
 ++++++     ++  +
   ++       ++ +
   ++       ++ + 
   ++       ++  +
   ++       ++   +

+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่ทำให้เรามีกันและกัน+++
อ่าน 2381

 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
น.ส.สุชารัตน์ ยอดสนิท (ปุ้ย) ปี 4 มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
นายวุฒินันท์ แสนรวยเงิน (ตู่) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวกฤษณา​ ​ชาญณรงค ์ (เบียร์)​ ​โครงการคนอาสา
 
ธนาภรณ์ ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th