ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber

ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat

ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว )

คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ  : NGOS cyber
สิ่งที่ได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา:


  สำหรับเพื่อนๆหลายๆคน มูลนิธิกระจกเงา เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องการมาฝึกงาน หรือว่าตามเพื่อน
แต่ว่าผมไม่เลย เพราะผมมีความตั้งใจและเลือกที่เดียวและที่สุดท้ายที่จะฝึกงานอย่างแน่วแน่(เหอๆ)
หลายๆคนถามผมว่า ไปฝึกงานที่กระจกเงาแล้วทำอะไร มันจะตรงสายหรอ? มากมายคำถามที่ถูกถาม
แต่ผมก็ยังไม่ละความอยากที่จะมา มาเพื่อรู้ เพื่อเห็นคำตอบของหลายๆสิ่ง ที่ถูกถาม
และผมก็ได้คำตอบนั้นว่า "กระจกเงาไม่ได้มีแค่โปรแกรมเมอร์จริงๆ"
หลายๆสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่ดีสำหรับผม ทั้งเพื่อน ๆ พี่ๆ ทุกๆคน
รู้สึกเหมือนว่ากระจกเงา เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนอีกแห่งหนึ่งสำหรับผม ดีใจมากมายที่ครั้งหนึ่งได้ส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างพี่กับน้อง ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยแนะนำ และเพื่อนๆ ที่เคียงข้างกัน(ซึ้งอ่า) จากนี้ขอให้ทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆ ว่า...(อยากรู้ว่าได้อะไรบ้าง? ลองมาหาคำตอบนั้นเองจะดีกว่า...) สู้-สู้  (Fighting)

++++++++    ++   +
 ++++++     ++  +
   ++       ++ +
   ++       ++ + 
   ++       ++  +
   ++       ++   +

+++ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่ทำให้เรามีกันและกัน+++
อ่าน 2334

 
ธรรมรักษ์ พิมคีรี ชื่อเ่ล่น wow มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
ธนาภรณ์ ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
ทวีเกียรติ ยางศรี (อาร์ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th