ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)

ชื่อ : ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม)
ศึกษาที่ : มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)


 


ประสบการณ์ที่ได้เเละความประทับใจที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา
ประสบการณ์ที่ได้ :

อันดับเเรกต้องบอกก่อนว่ารู้จักมูลนิธิกระจกเงาได้จากเพื่อนแนะนำเนื่องจากเรายังหางานไม่ได้ เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดในเวปไซค์ของมูลนิธิ แล้วก็ยังงงอยู่บ้างแต่ก็เลยโทรไปหาพี่เอซึ่งเป็นคนดูแลนักศึกษาฝึกงาน ที่นี่มีหลายโครงการมาก เช่น ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์  โรงพยาบาลมีสุข Ngos Cyber  ฝ่ายผลิตสื่อ  คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง กองทุนเพื่อการแบ่งปัน อ่านสร้างชาติ เเละอีกมากมาย จึงแนะนำให้มาอยู่ในโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง แต่พี่เค้าบอกว่าต้องยกคอมพิวเตอร์ซึ่งหนักมากเราก็โอเค แต่พอมาวันแรกตื่นเต้นมากเพราะเรามาทำเป็นครั้งแรกคิดว่าคงเหมือน กับอ๊อฟฟิตทั่วไปจึงกลัวการปรับตัวมากและมาคนเดียวด้วยจึงกลัวเลยพูดกับใครเลย จนมาเริ่มทำ โครงการคอมพิเตอร์เพื่อน้องนั้นตอนแรกเรายังซ่อมไม่เป็นเลย ทำอะไรยังก็ยังไม่คล่องแคล่ว อยากขอบคุณพี่เบริ์ธกับพี่แอ๊ดมากที่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาที่ฝึก  4 เดือนนั้นเป็นการฝึกที่อบอุ่นมากเป็นเหมือนพี่กับน้องจริงๆ ในสิ่งที่เราคิดกับเป็นตรงกันข้ามไปเลย  สนุกมากที่ได้เจอเพื่อนและน้องๆ ที่น่ารักทุกคนแตกต่างความคิดกันไปแต่ก็เข้ากันได้  ดิฉันจะแนะนำคนอื่นให้มาฝึกงานที่นี่ค่ะ
ความประทับใจ:

เป็นที่ฝึกงานที่ต่างจากที่อื่นที่ได้รับทั้งความรู้ และได้ทั้งบุญไปในตัวเลยและยังได้รุ้จักกับน้อง ๆ ที่ com4child ที่น่ารักทุกคน ประทับใจทุกอย่างและได้ทั้งออกไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัดทั้งที่เราไม่เคยไปเลยแต่ก็สนุกและก็ได้รับความรู้มากขึ้นด้วยค่ะ เป็นอะไรที่ได้สิ่งที่ดีแบบครบวงจรจริง


 
อ่าน 2385

 
นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
น.ส.พจนา นาควัชระ (นุ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวกฤษณา​ ​ชาญณรงค ์ (เบียร์)​ ​โครงการคนอาสา
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th