ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)

ชื่อ : ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม)
ศึกษาที่ : มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)


 


ประสบการณ์ที่ได้เเละความประทับใจที่มีต่อมูลนิธิกระจกเงา
ประสบการณ์ที่ได้ :

อันดับเเรกต้องบอกก่อนว่ารู้จักมูลนิธิกระจกเงาได้จากเพื่อนแนะนำเนื่องจากเรายังหางานไม่ได้ เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดในเวปไซค์ของมูลนิธิ แล้วก็ยังงงอยู่บ้างแต่ก็เลยโทรไปหาพี่เอซึ่งเป็นคนดูแลนักศึกษาฝึกงาน ที่นี่มีหลายโครงการมาก เช่น ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์  โรงพยาบาลมีสุข Ngos Cyber  ฝ่ายผลิตสื่อ  คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง กองทุนเพื่อการแบ่งปัน อ่านสร้างชาติ เเละอีกมากมาย จึงแนะนำให้มาอยู่ในโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง แต่พี่เค้าบอกว่าต้องยกคอมพิวเตอร์ซึ่งหนักมากเราก็โอเค แต่พอมาวันแรกตื่นเต้นมากเพราะเรามาทำเป็นครั้งแรกคิดว่าคงเหมือน กับอ๊อฟฟิตทั่วไปจึงกลัวการปรับตัวมากและมาคนเดียวด้วยจึงกลัวเลยพูดกับใครเลย จนมาเริ่มทำ โครงการคอมพิเตอร์เพื่อน้องนั้นตอนแรกเรายังซ่อมไม่เป็นเลย ทำอะไรยังก็ยังไม่คล่องแคล่ว อยากขอบคุณพี่เบริ์ธกับพี่แอ๊ดมากที่ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาที่ฝึก  4 เดือนนั้นเป็นการฝึกที่อบอุ่นมากเป็นเหมือนพี่กับน้องจริงๆ ในสิ่งที่เราคิดกับเป็นตรงกันข้ามไปเลย  สนุกมากที่ได้เจอเพื่อนและน้องๆ ที่น่ารักทุกคนแตกต่างความคิดกันไปแต่ก็เข้ากันได้  ดิฉันจะแนะนำคนอื่นให้มาฝึกงานที่นี่ค่ะ
ความประทับใจ:

เป็นที่ฝึกงานที่ต่างจากที่อื่นที่ได้รับทั้งความรู้ และได้ทั้งบุญไปในตัวเลยและยังได้รุ้จักกับน้อง ๆ ที่ com4child ที่น่ารักทุกคน ประทับใจทุกอย่างและได้ทั้งออกไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัดทั้งที่เราไม่เคยไปเลยแต่ก็สนุกและก็ได้รับความรู้มากขึ้นด้วยค่ะ เป็นอะไรที่ได้สิ่งที่ดีแบบครบวงจรจริง


 
อ่าน 2505

 
มะปราง โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
กวางน้อย โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
โครงการBack to Home
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
โกวิทย์ พงษ์จันทร์ (ฟิล์ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
เบิร์ด นายกิตติ หนูนา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ( โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการฅนอาสา
 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber
 
โครงการสถาบันเด็กทำสื่อ
 
จิตเกษม บุญวิเศษ (แอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โครงการอ่านสร้างชาติ
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th