สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child


ชื่อสรัญญา เอี่ยมทะนัง

ชื่อเล่นโอ๋ ค่ะ

อายุ  21 ปี

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ฝึกงานโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child

        

       


 


 

    ก่อนจะมาฝึกงานที่นี้ ก็พย ายามหาสถานที่ฝึกงานอยู่หลายที่เหมือนกันค่ะ จนมาเจอมูลนิธิกระจกเงาในอินเตอร์เน็ต ก็เกิดความสนใจขึ้นมา ก็เลยหาข้อมูล พบว่ามีโครงการที่น่าสน

ในตอนแรกสนใจโครงการ Ngoแต่ว่าคนเยอะมากเลยปรึกษากับเพื่อนๆที่มาด้วยไป และสุดท้ายก็เลยตัดสินใจฝึกงานโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องค่ะ

          วันแรกที่เข้าไปทำงานก็เจองานช้าง เหนื่อยมากเลย ต้องมาขนคอม ขนเสื้อผ้า จนเกิดท้อในใจ จะไหวรึป่าวนะ แต่สุดท้ายก็สู่ค่ะ ^^

          ความรู้สึก

          เข้ามาในห้องทำงานตอนแรก ก็เกิดความรู้สึกในใจ นี่หรือที่ที่ฝึกงานของเรา ทำไมเต็มไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆ มากมาย แต่พอได้ฝึกงานจริงๆก็ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้

ว่า...คอมพิวเตอร์เก่าๆและสิ่งของที่เห็นอยู่นี้ มีค่าต่อคนในสังคม และโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

รู้สึกภูมิใจมากค่ะกับสิ่งที่ได้ทำ ได้มีโอกาสให้น้องๆในต่างจังหวัดมีคอมพิวเตอร์ไปเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ และที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน

          พี่ๆที่นี้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเองและให้ความสนใจกับนักศึกษาฝึกงานทุกคน พี่ๆถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน สอนงานอย่างเต็มที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน มีความสุขกับการทำงาน ไม่รู้สึกกดดันเลยค่ะ

          เพื่อนๆนักศึกษาฝึกงานมีความน่ารักและเป็นกันเองดีมากค่ะ เวลามีปัญหาต่างๆก็ให้คำปรึกษากัน ถึงจะมาจากต่างสถาบันกันแต่พวกเราก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะ

          สุดท้าย อยากขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาและพี่ๆทุกคนที่ให้ประสบการณ์และวิธีการทำงานที่แท้จริง เปิดโอกาสการเรียนรู้และเรื่องราวใหม่ ที่นี้เป็นยิ่งกว่าการฝึกงานเพราะมันคือการทำงานที่แท้จริง ขอบคุณมากๆค่ะ

         อ่าน 2666

 
ประกายมาส ศิริเงิน (หนายเตย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาฝึกงานโครงการ : ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวรฐรุฐ เอมศิลปี(คาเวียร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
โครงการ TV4kids
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นายอัครพล ภู่พรายงาม ต้น ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ธนาภรณ์  ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ทิพวัลย์  สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ:  NGOs Cyber
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
นางสาวมยุรี    ภิญโยยง โครงการNGOs Film<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ทวีเกียรติ ยางศรี  (อาร์ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th