สุธัญญารัตน์ พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch

สุธัญญารัตน์   พานโน(ฝน)
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยีIT WATCH

 

เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน

ที่มา

         ตอนแรกตั้งใจจะหาหัวข้อทำวิจัยและเรียน summer ที่มหาวิทยาลัยเพราะเคยฝึกงานมาก่อนแล้วเมื่อปีก่อนที่สำนักงานอัยการซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐแต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้เรียนและไม่รู้จะหาหัวข้ออะไรมาทำ วิจัยจึงได้คุยกะเพื่อนซึ่งเพื่อนจะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกอยู่แล้วจึงสนใจ เลยขอรายละเอียดมาศึกษาดูเพื่อประกอบการตัดสินใจและก็ตัดสินใจมาฝึกงานที่ นี่เพื่อหาประสบการณ์เพราะมูลนิธิกระจกเงาเป็นNGO.เพื่อที่จะได้หา ประสบการณ์ในการทำงานและหาหัวข้อในการทำวิจัยด้วย

ประสบการณ์ที่ได้รับ

        ได้ฝึกงานในส่วนของศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH ได้ประสบการณ์ในการตาม case ที่เข้ามาปรึกษา ในเบื้องต้นศึกษาผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH  ประวัติความเป็นมาของภัยจากแชทไลน์  ไซน์ไลน์ ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ท ศึกษาและติดตาม case ของเด็กที่หายตัวไปจากการติดเกมส์  ติดแชท ติดอินเตอร์เน็ทและมีโอกาส ได้ช่วยงาน โครงการ Backtohome โดยการรับติดตาม Case ปรึกษาปัญหา เกี่ยวคนหายทั่วไป เด็กหาย ผู้ป่วยทางโรคสมองหายตัวส่วนทางด้านของมูลนิธิกระจกเงาได้มีการแชร์ความคิดกัน และมีการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเพราะทุกคนต้องอยู่รวมกันแบบพี่น้อง ตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิให้ข้อคิดและหลักการในการแบ่งปันและช่วยเหลือทางสังคม  เพราะทุกอย่างล้วนอาศัยจิตในการแบ่งปันอาสาด้วยกันทั้งนั้น  ฝึกการเข้ามาอยู่ในสังคม การมีน้ำใจเอื้อเฝื้อต่อกัน เพราะกระจกเงาไม่แบ่งชนชั้นเรามีความเป็น พี่น้องให้ บางครั้งเราอาจจะคิดว่าทำงานไปทำไม??แต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะ ช่วยลงแรงเพื่อสังคม

สิ่งที่ประทับใจ

          ที่สอนอะไรหลายๆอย่างจากที่เราไม่เคยได้ทำเมื่อมาอยู่ที่เราสามรถที่จะทำได้  ทั้งด้านความคิด  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ของทั้งนักศึกษาฝึกงานและรุ่นพี่ในมูลนิธิกระจกเงา ทั้งยังมีการร่วมงานประสานความคิดในการพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวต่อไป…

สุดท้ายนี้ขอฝากถึง

พี่ออย  (it watch)  ขอบคุณมากค่ะสำหรับประสบการณ์ที่มอบงานให้กับพวกเราได้รู้รายละเอียดทางด้านเทคโนโลยี ขึ้นเยอะ สามารถนำความรู้มาประมวลความคิดใช้ในอนาคตได้ค่ะ
ขอบคุณพี่ก้อย  พี่จอย(backtohome)ที่ให้ช่วยรับผิดชอบcaseคนหายเป็นประสบกาณ์ใหม่ค่ะที่ได้รับฝังเรื่องที่เค้าแจ้งมา
ขอบคุณพี่ปุ้ย  ที่พาน้องๆๆไปลงพื้นที่ รพ.สมเด็จเจ้าพระยาและสนามหลวง
ขอบคุณพี่บอม พี่ใหม่ พี่เอก พี่ตั้ก ที่ให้การต้อนรับน้องๆเป็นอย่างดี
และขอบคุณพี่ๆทีมงาน มูลนิธิกระจกเงาค่ะทุกคนค่ะ


อ่าน 3256

 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
น.ส. ศิริรัตน์ กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการ ICT4D
 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ข้าวฟ่าง
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th