สุธัญญารัตน์ พานโน (ฝน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาฝึกงาน โครงการ IT Watch

สุธัญญารัตน์   พานโน(ฝน)
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยีIT WATCH

 

เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน

ที่มา

         ตอนแรกตั้งใจจะหาหัวข้อทำวิจัยและเรียน summer ที่มหาวิทยาลัยเพราะเคยฝึกงานมาก่อนแล้วเมื่อปีก่อนที่สำนักงานอัยการซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐแต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้เรียนและไม่รู้จะหาหัวข้ออะไรมาทำ วิจัยจึงได้คุยกะเพื่อนซึ่งเพื่อนจะมาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกอยู่แล้วจึงสนใจ เลยขอรายละเอียดมาศึกษาดูเพื่อประกอบการตัดสินใจและก็ตัดสินใจมาฝึกงานที่ นี่เพื่อหาประสบการณ์เพราะมูลนิธิกระจกเงาเป็นNGO.เพื่อที่จะได้หา ประสบการณ์ในการทำงานและหาหัวข้อในการทำวิจัยด้วย

ประสบการณ์ที่ได้รับ

        ได้ฝึกงานในส่วนของศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH ได้ประสบการณ์ในการตาม case ที่เข้ามาปรึกษา ในเบื้องต้นศึกษาผลกระทบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี IT WATCH  ประวัติความเป็นมาของภัยจากแชทไลน์  ไซน์ไลน์ ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ท ศึกษาและติดตาม case ของเด็กที่หายตัวไปจากการติดเกมส์  ติดแชท ติดอินเตอร์เน็ทและมีโอกาส ได้ช่วยงาน โครงการ Backtohome โดยการรับติดตาม Case ปรึกษาปัญหา เกี่ยวคนหายทั่วไป เด็กหาย ผู้ป่วยทางโรคสมองหายตัวส่วนทางด้านของมูลนิธิกระจกเงาได้มีการแชร์ความคิดกัน และมีการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเพราะทุกคนต้องอยู่รวมกันแบบพี่น้อง ตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิให้ข้อคิดและหลักการในการแบ่งปันและช่วยเหลือทางสังคม  เพราะทุกอย่างล้วนอาศัยจิตในการแบ่งปันอาสาด้วยกันทั้งนั้น  ฝึกการเข้ามาอยู่ในสังคม การมีน้ำใจเอื้อเฝื้อต่อกัน เพราะกระจกเงาไม่แบ่งชนชั้นเรามีความเป็น พี่น้องให้ บางครั้งเราอาจจะคิดว่าทำงานไปทำไม??แต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะ ช่วยลงแรงเพื่อสังคม

สิ่งที่ประทับใจ

          ที่สอนอะไรหลายๆอย่างจากที่เราไม่เคยได้ทำเมื่อมาอยู่ที่เราสามรถที่จะทำได้  ทั้งด้านความคิด  โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ของทั้งนักศึกษาฝึกงานและรุ่นพี่ในมูลนิธิกระจกเงา ทั้งยังมีการร่วมงานประสานความคิดในการพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวต่อไป…

สุดท้ายนี้ขอฝากถึง

พี่ออย  (it watch)  ขอบคุณมากค่ะสำหรับประสบการณ์ที่มอบงานให้กับพวกเราได้รู้รายละเอียดทางด้านเทคโนโลยี ขึ้นเยอะ สามารถนำความรู้มาประมวลความคิดใช้ในอนาคตได้ค่ะ
ขอบคุณพี่ก้อย  พี่จอย(backtohome)ที่ให้ช่วยรับผิดชอบcaseคนหายเป็นประสบกาณ์ใหม่ค่ะที่ได้รับฝังเรื่องที่เค้าแจ้งมา
ขอบคุณพี่ปุ้ย  ที่พาน้องๆๆไปลงพื้นที่ รพ.สมเด็จเจ้าพระยาและสนามหลวง
ขอบคุณพี่บอม พี่ใหม่ พี่เอก พี่ตั้ก ที่ให้การต้อนรับน้องๆเป็นอย่างดี
และขอบคุณพี่ๆทีมงาน มูลนิธิกระจกเงาค่ะทุกคนค่ะ


อ่าน 3414

 
อรรฆย์ ดีนาง (อัก) ปัจจุบันอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการ ICT4D
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
กุ๊ก โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
โครงการฅนอาสา
 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ธนาภรณ์ ยิ้มยวน (บุ๋ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
น.ส.ศุทธินี เสือเปรม ชื่อเล่น สายป่าน ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th