ชูพงษ์ วิบูลย์เชื้อ ("แบงก์") มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber

ชูพงษ์   วิบูลย์เชื้อ (แบงก์)
มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
นักศึกษาฝึกงาน โครงการ  NGOsCyber
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่กระจกเงา


    สำหรับหนูแล้ว  " กระจกเงาเป็นมากกว่าที่ฝึกงาน "  หนูแค่รู้สึกว่าเวลาที่อยู่ที่นี่มันน้อยไปด้วยซ้ำ300 ชั่วโมง ผ่านไปไว ไวเหมือนโกหก ที่นี่ จะทำให้ใครหลงรักได้ไม่ยาก ที่มีเหมือนบ้านหลังใหญ่ บ้านที่ประกอบไปด้วยสมาชิก  ที่ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อน พวกเราอยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่น้อง ไม่มีแบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด และไม่แบ่งแยกเพศ หนูดูเหมือนจะแตกต่างจากคนอื่น แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้หนูมีปมด้อย หนูดีใจทุกครั้งที่ทำให้ทุกคนมีความสุข เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม นั่นคือสิ่งที่ทำให้หนูรู้ว่า หนูมีค่า การมาอยู่ที่นี่ ของหนูอาจจะเป็นแบบเชิงบังคับ คือ ต้องมาฝึกเพื่อเก็บชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นนั่นก็หมายถึงหมดหน้าที่ แต่หนูได้มากกว่านั้น สิ่งนั้นคือ  มิตรภาพ หนูได้เพื่อนรักหลายๆคน จากที่นี่ หนูได้พี่ พี่ที่หนูรู้สึกผูกพันธ์ พี่ที่หนูรักซึ่งเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน พี่ที่คอยสอนคอยแนะนำคอยให้ความรู้พี่ที่คอยให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่อง พี่ที่เราสามารถเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้หนูรู้สึกได้ว่า หนูก็เป็นส่วนหนึ่งของกระจกเงา


    การทำงานที่นี่หนูอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นัก แต่หนูก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  หนูต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคน ที่ให้โอกาส ให้ความรู้ และดูแลเป็นอย่างดี หนูอบอุ่นมาก หนูรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำงานเพื่อสังคม หนูเชื่อว่า ทุกคนจะหลงรักที่นี่ได้ไม่ยาก ถึงแม้จะไม่ได้เลิศหรู แต่มันมีอะไรที่ดีกว่านั้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ต้องมารับรู้ด้วยตนเอง แล้วคุณจะรักที่นี่เหมือนหนู หนูจะจำไว้ว่าหนูเคยยิ้มที่นี่ หัวเราะที่นี่ และร้องไห้ที่นี่ ก่อนจากกันหนูสัญญาว่าจะไม่ลืมที่นี่ " ที่กระจกเงา "


อ่าน 2376

 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ข้าวฟ่าง
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
นาย เดชา สันทวิลาศ (เดย์) ปริญญาตรี ชั้นปี4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สำนัก ศิลปะศาสตร์ สาขา พัฒนาสังคม
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อุ่น คณะวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นศ.ฝึกงาน ทีมผลิตสื่อ
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
ธีระพร นิติวณิชสกุล (ปุ๋ม) มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์(ธุรกิจ)
 
เมท นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)
E-mail: intern@mirror.or.th