วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

น.ส. วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 


กระจกเงาเป็น มากกว่าสถานที่ฝึกงาน


                    ชื่อซีนอาจจะเป็นชื่อตอนแรกที่พวก พี่ๆรู้จักแต่ตอนนี้มันกลายเป็นชื่อจิ๋มที่พี่ๆเรียกกันไปหมดแล้ว ความรู้สึกที่ได้มาฝึกงานที่นี้ได้ทำให้เรารู้ว่าพี่ๆทุกคนเหมือนเป็นพี่ของ เราจริงไม่เหมือนพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานเป็นพี่ที่คุยได้ทุกเรื่อง เล่นด้วยได้ตลอดเวลา เป็นได้ทั้งพี่และทั้งเพื่อน ตอนแรกคิดว่าการที่เราต้องมาฝึกงานต้องมีกฎมีระเบียบที่เคร่งครัด ต้องทำงานตามที่พี่สั่งต้องทำทุกอย่างที่พี่ๆที่ทำงานใช้แต่พอได้เข้าฝึกงาน ในมูลนิธิกระจกเงาทำให้ความรู้สึกแบบนั้นเปลี่ยนไปทันที เพราะกระจกเงาได้ให้เราทำงานของเราจริงๆโดยที่เราได้คิดและช่วยกันทำให้งาน นั้นออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้ความรู้และประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน ไม่ใช่แค่มาถ่ายเอกสาร ชงกาแฟหรือนั่งเล่นไปวันๆ มันทำให้เราได้รู้จักความรับผิดชอบทำให้เราได้เรียนรู้ ทำให้เรารู้จักคิดและทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิด สิ่งที่กระจกเงาเป็นมากกว่าที่ฝึกงานก็คือ ความเป็นกระจกเงาที่คนข้างนอกอาจจะมองว่าเป็นองค์กรเล็กๆไม่เห็นมีอะไรเลย แค่รับของบริจาคและก็กระจายของบริจาคทำงานเพื่อสังคมแต่ก็ไม่เห็นจะมีใคร รู้จักมากมาย แต่พอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระจกเงาทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราเป็น มูลนิธิเล็กๆไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากการช่วยเหลือคนอื่นในสังคมไม่ ต้องการให้ใครรู้ว่ากระจกเงาทำอะไรเพื่อสังคมบ้างแต่การที่ได้ทำทุกอย่างใน กระจกเงาทำให้เรารู้ว่ามีคนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา กระจกเงาทำให้เรารู้จักสังคมที่ด้อยกว่าเราและสูงกว่าเรา ซึ่งทั้ง2สังคมนี้มีความแตกต่างกันมากมัน จึงทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงของเราในอนาคต เราจะต้องเจอกับสังคมที่แตกต่างกันมากขนาดนี้ กระจกเงาเหมือนการทำงานเสมือนจริงมากกว่าการฝึกงาน เพราะกระจกเงาไม่ได้ทำให้เรารู้แค่ว่าการฝึกงานคือฝึกมันให้ครบกำหนดเวลา ของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวมันยังเป็นสถานการณ์และประสบการณ์จริงๆที่เรา อาจจะได้เจอในอนาคตก็ได้

                สิ่งสำคัญที่สุดที่กระจกเงาเป็นมากกว่าสถานที่ฝึกงานก็คือ ความอบอุ่น ความรัก ความเป็นห่วง ดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานของพี่ๆทุกคนในกระจกเงาสิ่ง นี้จึงทำให้กระจกเงาเหมือนเป็นบ้านอีกหลังที่มีพ่อใหญ่ชื่อหนูหริ่งและมี พี่ๆและเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้อย่างเป็นกันเอง ซึ่งที่อื่นอาจไม่ได้เป็นแบบนี้จึงรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของกระจกเงา ขอบคุณพี่ทัก พี่กี้ พี่แอน ลุงเบิร์ท ที่ทำให้เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในบ้านที่ชื่อโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าโอกาสที่จะทำงานเพื่อช่วยสังคมกระจกเงาคงเป็นที่แรกที่เราจะคิดถึงอ่าน 2589

 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
 อภิญญา รัชยาว ชื่อเล่น อ้อม ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
อาย โครงการ NGOs Cyber
 
แพรวไพลิน ดาราทอง (แพรว) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Call Center
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
ณัชชา กวีกิจบำรุง ชื่อเล่น บี ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
พินส.เพ็ญวิภา เพชร์จั่น ชื่อเล่น เนย ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จิตร์ใจ (น้อย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
แป้ง โครงการผู้ป่วยข้างถนน
 
นัท โครงการ ผลิตสื่อ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th