วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

น.ส. วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 


กระจกเงาเป็น มากกว่าสถานที่ฝึกงาน


                    ชื่อซีนอาจจะเป็นชื่อตอนแรกที่พวก พี่ๆรู้จักแต่ตอนนี้มันกลายเป็นชื่อจิ๋มที่พี่ๆเรียกกันไปหมดแล้ว ความรู้สึกที่ได้มาฝึกงานที่นี้ได้ทำให้เรารู้ว่าพี่ๆทุกคนเหมือนเป็นพี่ของ เราจริงไม่เหมือนพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานเป็นพี่ที่คุยได้ทุกเรื่อง เล่นด้วยได้ตลอดเวลา เป็นได้ทั้งพี่และทั้งเพื่อน ตอนแรกคิดว่าการที่เราต้องมาฝึกงานต้องมีกฎมีระเบียบที่เคร่งครัด ต้องทำงานตามที่พี่สั่งต้องทำทุกอย่างที่พี่ๆที่ทำงานใช้แต่พอได้เข้าฝึกงาน ในมูลนิธิกระจกเงาทำให้ความรู้สึกแบบนั้นเปลี่ยนไปทันที เพราะกระจกเงาได้ให้เราทำงานของเราจริงๆโดยที่เราได้คิดและช่วยกันทำให้งาน นั้นออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้ความรู้และประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน ไม่ใช่แค่มาถ่ายเอกสาร ชงกาแฟหรือนั่งเล่นไปวันๆ มันทำให้เราได้รู้จักความรับผิดชอบทำให้เราได้เรียนรู้ ทำให้เรารู้จักคิดและทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิด สิ่งที่กระจกเงาเป็นมากกว่าที่ฝึกงานก็คือ ความเป็นกระจกเงาที่คนข้างนอกอาจจะมองว่าเป็นองค์กรเล็กๆไม่เห็นมีอะไรเลย แค่รับของบริจาคและก็กระจายของบริจาคทำงานเพื่อสังคมแต่ก็ไม่เห็นจะมีใคร รู้จักมากมาย แต่พอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระจกเงาทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราเป็น มูลนิธิเล็กๆไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากการช่วยเหลือคนอื่นในสังคมไม่ ต้องการให้ใครรู้ว่ากระจกเงาทำอะไรเพื่อสังคมบ้างแต่การที่ได้ทำทุกอย่างใน กระจกเงาทำให้เรารู้ว่ามีคนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา กระจกเงาทำให้เรารู้จักสังคมที่ด้อยกว่าเราและสูงกว่าเรา ซึ่งทั้ง2สังคมนี้มีความแตกต่างกันมากมัน จึงทำให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงของเราในอนาคต เราจะต้องเจอกับสังคมที่แตกต่างกันมากขนาดนี้ กระจกเงาเหมือนการทำงานเสมือนจริงมากกว่าการฝึกงาน เพราะกระจกเงาไม่ได้ทำให้เรารู้แค่ว่าการฝึกงานคือฝึกมันให้ครบกำหนดเวลา ของมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวมันยังเป็นสถานการณ์และประสบการณ์จริงๆที่เรา อาจจะได้เจอในอนาคตก็ได้

                สิ่งสำคัญที่สุดที่กระจกเงาเป็นมากกว่าสถานที่ฝึกงานก็คือ ความอบอุ่น ความรัก ความเป็นห่วง ดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานของพี่ๆทุกคนในกระจกเงาสิ่ง นี้จึงทำให้กระจกเงาเหมือนเป็นบ้านอีกหลังที่มีพ่อใหญ่ชื่อหนูหริ่งและมี พี่ๆและเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้อย่างเป็นกันเอง ซึ่งที่อื่นอาจไม่ได้เป็นแบบนี้จึงรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของกระจกเงา ขอบคุณพี่ทัก พี่กี้ พี่แอน ลุงเบิร์ท ที่ทำให้เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่อยู่ในบ้านที่ชื่อโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าโอกาสที่จะทำงานเพื่อช่วยสังคมกระจกเงาคงเป็นที่แรกที่เราจะคิดถึงอ่าน 2675

 
ข้าวฟ่าง
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
นายอรรถวัต เทียนทอง โครงการการจัดการภัยพิบัติ  ภาคประชาชน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เอกพัฒนาชุมชน
 
อิ๊ฟ นักศึกษาฝึกงานโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อธิยา ผ่องใส (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
เจษฎา สว่างศรี (เจต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th