ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

น.ส. ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกดีๆต่อ กระจกเงา
              
             มูลนิธิกระจกเงาทำให้บิวรู้สึกไม่ผิดหวัง ที่ได้มีส่วนร่วมในการมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี้เลย เพราะกระจกเงามีความเป็นกันเอง มีการทำงานที่เหมือนพี่น้อง และทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่โครงการเดียวกันหรือว่าคนละโครงการยังไงเราก็เป็นส่วน หนึ่งของกระจกเงาเหมือนกันเลยทำให้การมาฝึกงานที่นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกบิ วต้องเครียดกับการวางตัวหรือการทำงานกับพวกพี่ๆที่กระจกเงาเลย มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับรู้ว่าพี่ๆทุกคนที่นี้เป็นกันเองตั้งแต่วันแรก ที่ได้เข้ามาพบกันที่ห้องประชุมชั้น 4 แล้วก็เจอเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย และได้คุยแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่จูน มันทำให้มีความรู้สึกสบายใจและประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เลือกที่จะฝึก งานที่นี้ และพอได้ทำงานในโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้รู้อีกว่าพี่ๆทุก คนในกระจกเงาเป็นเหมือนกันทุกๆคนจริงที่มีความเป็นกันเอง และก็เห็นเราเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งที่สามารถปรึกษาได้คุยได้ทุกๆเรื่อง แต่ยกเว้นเรื่องเงินเพราะพี่เค้าก็ไม่มีเหมือนกัน55555 มันทำให้บิวรู้สึกว่าการมาฝึกงาน ที่กระจกเงาไม่ได้ทำให้เรามีความรู้อย่างเดียวแต่เรายังได้มิตรภาพดีๆจากพวก พี่ๆกับไปอีกด้วย ขอบคุณพี่ทัก พี่กี้ พี่แอน ลุงเบิร์ท ที่เป็นเหมือนพี่มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ประเมินเราว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาและสอนเรา ให้เราได้มีความรู้และได้ลงมือทำงานจริงๆเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ให้เราได้รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ มากกว่าเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่เข้ามาใช้แรงงานไปวันๆให้ครบกำหนดวันฝึก งานก็พอ มันทำให้บิวมีความสุขและรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาฝึกงานที่กระจกเงา ความทรงจำที่ดีๆจากกระจกเงาบิวจะเก็บมันไว้อย่างดี ถ้ามีโอกาสหรือกระจกเงาต้องการอาสาสมัครพวกบิวคงได้กลับมามีส่วนร่วมกับ กระจกเงาอีกครั้งอ่าน 2911

 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
จันทนา ดาศรี (หนูแหม่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
โครงการคนอาสา (โรงพยาบาลมีสุข)
 
ทิพวัลย์ สมุทรักษ์ (แอม) มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ: NGOs Cyber
 
นายอัศม์เดช มัชฌิมาภิโร ชื่อเล่น อัฐ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะ ศิลปศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Film
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
สิริโชค ม่วงแก้ว (โน้ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการข้อมูลคนหาย
 
นรา วงษ์มณี (เพียว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
นัฒสุพา สิทธิโชค (อั้ม) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
สุภาวิตา  วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th