ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

น.ส. ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกดีๆต่อ กระจกเงา
              
             มูลนิธิกระจกเงาทำให้บิวรู้สึกไม่ผิดหวัง ที่ได้มีส่วนร่วมในการมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี้เลย เพราะกระจกเงามีความเป็นกันเอง มีการทำงานที่เหมือนพี่น้อง และทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่โครงการเดียวกันหรือว่าคนละโครงการยังไงเราก็เป็นส่วน หนึ่งของกระจกเงาเหมือนกันเลยทำให้การมาฝึกงานที่นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกบิ วต้องเครียดกับการวางตัวหรือการทำงานกับพวกพี่ๆที่กระจกเงาเลย มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับรู้ว่าพี่ๆทุกคนที่นี้เป็นกันเองตั้งแต่วันแรก ที่ได้เข้ามาพบกันที่ห้องประชุมชั้น 4 แล้วก็เจอเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย และได้คุยแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่จูน มันทำให้มีความรู้สึกสบายใจและประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เลือกที่จะฝึก งานที่นี้ และพอได้ทำงานในโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้รู้อีกว่าพี่ๆทุก คนในกระจกเงาเป็นเหมือนกันทุกๆคนจริงที่มีความเป็นกันเอง และก็เห็นเราเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งที่สามารถปรึกษาได้คุยได้ทุกๆเรื่อง แต่ยกเว้นเรื่องเงินเพราะพี่เค้าก็ไม่มีเหมือนกัน55555 มันทำให้บิวรู้สึกว่าการมาฝึกงาน ที่กระจกเงาไม่ได้ทำให้เรามีความรู้อย่างเดียวแต่เรายังได้มิตรภาพดีๆจากพวก พี่ๆกับไปอีกด้วย ขอบคุณพี่ทัก พี่กี้ พี่แอน ลุงเบิร์ท ที่เป็นเหมือนพี่มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ประเมินเราว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาและสอนเรา ให้เราได้มีความรู้และได้ลงมือทำงานจริงๆเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ให้เราได้รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ มากกว่าเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่เข้ามาใช้แรงงานไปวันๆให้ครบกำหนดวันฝึก งานก็พอ มันทำให้บิวมีความสุขและรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาฝึกงานที่กระจกเงา ความทรงจำที่ดีๆจากกระจกเงาบิวจะเก็บมันไว้อย่างดี ถ้ามีโอกาสหรือกระจกเงาต้องการอาสาสมัครพวกบิวคงได้กลับมามีส่วนร่วมกับ กระจกเงาอีกครั้งอ่าน 2994

 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
 นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
นายมงคล สุทธิสาราธิคุณ (เอ็ม) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
นางสาวรวิวรรณ  ตั้งใจเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
โครงการ ICT4D
 
น.ส.จันทร์ฐิมา แซ่จิ้ว (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
ธิป NGOs Cyber มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
นายกฤษณะ นามสกุล เนตรเถื่อน (กฤษณ์) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ Ngos cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th