ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

น.ส. ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว)

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกดีๆต่อ กระจกเงา
              
             มูลนิธิกระจกเงาทำให้บิวรู้สึกไม่ผิดหวัง ที่ได้มีส่วนร่วมในการมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี้เลย เพราะกระจกเงามีความเป็นกันเอง มีการทำงานที่เหมือนพี่น้อง และทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่โครงการเดียวกันหรือว่าคนละโครงการยังไงเราก็เป็นส่วน หนึ่งของกระจกเงาเหมือนกันเลยทำให้การมาฝึกงานที่นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกบิ วต้องเครียดกับการวางตัวหรือการทำงานกับพวกพี่ๆที่กระจกเงาเลย มันเป็นความรู้สึกที่ได้รับรู้ว่าพี่ๆทุกคนที่นี้เป็นกันเองตั้งแต่วันแรก ที่ได้เข้ามาพบกันที่ห้องประชุมชั้น 4 แล้วก็เจอเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย และได้คุยแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่จูน มันทำให้มีความรู้สึกสบายใจและประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เลือกที่จะฝึก งานที่นี้ และพอได้ทำงานในโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้รู้อีกว่าพี่ๆทุก คนในกระจกเงาเป็นเหมือนกันทุกๆคนจริงที่มีความเป็นกันเอง และก็เห็นเราเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งที่สามารถปรึกษาได้คุยได้ทุกๆเรื่อง แต่ยกเว้นเรื่องเงินเพราะพี่เค้าก็ไม่มีเหมือนกัน55555 มันทำให้บิวรู้สึกว่าการมาฝึกงาน ที่กระจกเงาไม่ได้ทำให้เรามีความรู้อย่างเดียวแต่เรายังได้มิตรภาพดีๆจากพวก พี่ๆกับไปอีกด้วย ขอบคุณพี่ทัก พี่กี้ พี่แอน ลุงเบิร์ท ที่เป็นเหมือนพี่มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ประเมินเราว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาและสอนเรา ให้เราได้มีความรู้และได้ลงมือทำงานจริงๆเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ให้เราได้รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการ มากกว่าเป็นเพียงนักศึกษาคนหนึ่งที่เข้ามาใช้แรงงานไปวันๆให้ครบกำหนดวันฝึก งานก็พอ มันทำให้บิวมีความสุขและรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาฝึกงานที่กระจกเงา ความทรงจำที่ดีๆจากกระจกเงาบิวจะเก็บมันไว้อย่างดี ถ้ามีโอกาสหรือกระจกเงาต้องการอาสาสมัครพวกบิวคงได้กลับมามีส่วนร่วมกับ กระจกเงาอีกครั้งอ่าน 3049

 
อโรชา ชินบุตร (ทราย) ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นางสาวศิรินภา ขำดี (ปุ๋ย) มหาวิทยาลัยศรีปทุมโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส.ศรีวรรณ ศรีประสิทธิ์ (กบ) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
เปา นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการรพ.มีสุข
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
เสฏฐวุฒิ ทองน้อย (เสก) โครงการ NGOs Cyber นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th