เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber

นางสาวเพียงพรรณ  คงชำนิ  (ต้าร์)

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณิตศาตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs  Cyber

ชีวิตก่อนจะเข้ามาฝึกงาน

         ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนน่ะค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวเพียงพรรณ  คงชำนิ ชื่อเล่น ต้าร์ อีเมลล์  tacup_10_pan@hotmail.com  เป็นนักศึกษฝึกงานโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา ฝึกงานระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 53 ถึง 14 พฤษภาคม 53  ความคิดริเริ่มก่อนจะเข้ามาฝึกงานที่นี่  คือ ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก มูลนิธิกระจกเงามาก่อนว่าเป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับงานสาขาอะไร  และไม่ทราบหลักการทำงานขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่เคยมีรุ่นพี่มาฝึกงานที่นี่มาก่อน

ชีวิตเมื่อได้เข้ามาฝึกงาน

         ย่างก้าวแรก ที่ข้าพเจ้าก้าวเข้ามาฝึกงานได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆที่ฝึกงาน ซึ่งเพื่อนๆที่มาฝึกงานในครั้งนี้ก็มาจากต่างสถาบันการศึกษา การพบเจอกันครั้งแรกของพี่ๆที่ฝึกงาน พี่ๆทุกคนได้ยิ้มและทักทายนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นกันเอง และที่สำคัญการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาฝึกงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา ว่าจะเจออะไรบ้างในระหว่างการทำงาน จะวางตัวอย่างไร จะมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆพี่ๆที่ร่วมงานได้อย่างไร แต่เมื่อได้เข้ามาฝึกงานอย่างจริงจังทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นอย่างดี

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานที่มูลนิธิกระจก

        คือ ข้าพเจ้าได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่ข้าพเจ้าเรียนมาทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาในมหาลัย จาการที่ได้ออกมาฝึกประสบการณ์จริง ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  ได้รู้จักการใช้โปรแกรมใหม่ๆที่ไม่เคยศึกษามาก่อน เช่น  cuteFTP Autopage v4  และการตัด Template ได้ใช้โปรแกรมที่ เรียนมา เช่น การเขียน PHP โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver และการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล การเข้ามาฝึกงานยังสอนให้มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนงานว่างานจะต้องเสร็จตอนไหน ตั้งเป้าหมายงานที่ทำ มีวิธีการสอนงานให้เป็นอย่างดีและที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำประสบการณ์ทำงานนี้ไปใช้ได้กับทุกสถานที่ทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี

สิ่งที่ประทับใจจากการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     คือ รอยยิ้ม ของเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงาน ความเป็นกันเองในระหว่างการทำงาน รู้จักเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้เราได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ และเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลังจากได้ฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     ทำให้รู้ว่ามูลนิธิกระเงาไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้นักศึกษามาฝึกงานเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง เพราะภายในมูลนิธิกระจกเงาเจ้าหน้าที่ต่างก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองแก่นักศึกษาฝึกงานทุกคนและทั้งนี้พี่ๆที่ฝึกงานก็ให้ทั้งความรู้และหลักการการดำเนินชีวิตที่ดีระหว่างการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดีมากอย่างหนึ่งด้วย

สิ่งที่อยากจะบอกพี่ๆที่ทำงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     ขอขอบคุณพี่ๆที่ฝึกงานทุกคนที่ให้การตอบรับนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี รวมถึงการช่วยเหลือ  เช่น ช่วยสอน และให้คำปรึกษาในส่วนที่นักศึกษาไม่ได้เรียนมา และได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการฝึกงานครั้งนี้

“ ประสบการณ์ที่ดี เริ่มต้นได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ”

ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา

 
อ่าน 3097

 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
แสงดาว  ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
อานนท์   เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
  นายกัมพล อิ่นคำ (โป) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOS clyber มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงงราย ฝึกงานที่ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 ม.ค. 53
 
รุจิรา เผือกพงษ์(ก้อย) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ฟาง โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
ไอซ์ โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
นางสาว อรวรรณ สุขแสวง (แหม่ม) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ( รัฐศาสตร์) สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาฝึกงาน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ( Back to home)
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
ไก่ โครงการ ผลิตสื่อ
 
ปาริฉัตร  แสงขำ  (โอเปิ้ล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th