เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber

นางสาวเพียงพรรณ  คงชำนิ  (ต้าร์)

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคคณิตศาตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs  Cyber

ชีวิตก่อนจะเข้ามาฝึกงาน

         ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนน่ะค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวเพียงพรรณ  คงชำนิ ชื่อเล่น ต้าร์ อีเมลล์  tacup_10_pan@hotmail.com  เป็นนักศึกษฝึกงานโครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา ฝึกงานระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 53 ถึง 14 พฤษภาคม 53  ความคิดริเริ่มก่อนจะเข้ามาฝึกงานที่นี่  คือ ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จัก มูลนิธิกระจกเงามาก่อนว่าเป็นองค์กรเกี่ยวข้องกับงานสาขาอะไร  และไม่ทราบหลักการทำงานขององค์กรว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่เคยมีรุ่นพี่มาฝึกงานที่นี่มาก่อน

ชีวิตเมื่อได้เข้ามาฝึกงาน

         ย่างก้าวแรก ที่ข้าพเจ้าก้าวเข้ามาฝึกงานได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆที่ฝึกงาน ซึ่งเพื่อนๆที่มาฝึกงานในครั้งนี้ก็มาจากต่างสถาบันการศึกษา การพบเจอกันครั้งแรกของพี่ๆที่ฝึกงาน พี่ๆทุกคนได้ยิ้มและทักทายนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นกันเอง และที่สำคัญการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาฝึกงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา ว่าจะเจออะไรบ้างในระหว่างการทำงาน จะวางตัวอย่างไร จะมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆพี่ๆที่ร่วมงานได้อย่างไร แต่เมื่อได้เข้ามาฝึกงานอย่างจริงจังทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการทำงานเป็นอย่างดี

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานที่มูลนิธิกระจก

        คือ ข้าพเจ้าได้ฝึกงานตรงกับสาขาที่ข้าพเจ้าเรียนมาทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาในมหาลัย จาการที่ได้ออกมาฝึกประสบการณ์จริง ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น  ได้รู้จักการใช้โปรแกรมใหม่ๆที่ไม่เคยศึกษามาก่อน เช่น  cuteFTP Autopage v4  และการตัด Template ได้ใช้โปรแกรมที่ เรียนมา เช่น การเขียน PHP โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver และการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล การเข้ามาฝึกงานยังสอนให้มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนงานว่างานจะต้องเสร็จตอนไหน ตั้งเป้าหมายงานที่ทำ มีวิธีการสอนงานให้เป็นอย่างดีและที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำประสบการณ์ทำงานนี้ไปใช้ได้กับทุกสถานที่ทำงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี

สิ่งที่ประทับใจจากการฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     คือ รอยยิ้ม ของเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงาน ความเป็นกันเองในระหว่างการทำงาน รู้จักเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้ทำให้เราได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ และเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลังจากได้ฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     ทำให้รู้ว่ามูลนิธิกระเงาไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ให้นักศึกษามาฝึกงานเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง เพราะภายในมูลนิธิกระจกเงาเจ้าหน้าที่ต่างก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองแก่นักศึกษาฝึกงานทุกคนและทั้งนี้พี่ๆที่ฝึกงานก็ให้ทั้งความรู้และหลักการการดำเนินชีวิตที่ดีระหว่างการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ที่ดีมากอย่างหนึ่งด้วย

สิ่งที่อยากจะบอกพี่ๆที่ทำงานที่มูลนิธิกระจกเงา

     ขอขอบคุณพี่ๆที่ฝึกงานทุกคนที่ให้การตอบรับนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี รวมถึงการช่วยเหลือ  เช่น ช่วยสอน และให้คำปรึกษาในส่วนที่นักศึกษาไม่ได้เรียนมา และได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการฝึกงานครั้งนี้

“ ประสบการณ์ที่ดี เริ่มต้นได้จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ”

ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้จากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา

 
อ่าน 3462

 
อาวาตีฟ อาลี (ติ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝึกโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายกราฟฟิก
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
โครงการBack to Home
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
โครงการICT4Dไอซีทีเพื่อการพัฒนา
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการ ICT4D
 
นางสาวกุลวดี การะเกตุ (กิ่ง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ เอกประชาสัมพันธ์
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
น.ส.ศุทธินี เสือเปรม ชื่อเล่น สายป่าน ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 นางสาวนิภาพร  ผ่องแผ้ว ( ยุ้ย) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ NGOS cyber
 
ศรสวรรค์ ทิมเชย (กัส) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
นางสาวจารุวรรณ ห้วงน้ำ (จา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ พี่ปุ๋ย (สุดารัตน์ พิมพ์เสริฐ)
อีเมล์ volunteer@mirror.or.th
โทร 092-267-6292
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.)
E-mail: intern@mirror.or.th