พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

นางสาวพรรณิภา  ชัยบุตร (ยุ้ย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

สิ่งที่ประทับใจ

             ประทับใจมูลนิธิกระจกเงาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาฝึกงานจริงเสียอีกเพราะเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อนสังคมและรวมกับคำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าการฝึกที่นี่สนุกได้มากกว่าการทำงาน และเมื่อมาฝึกงานจริงเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากฝึกด้านไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในส่วนงานที่เราอยากศึกษาจริงๆ จึงเลือกฝึกในส่วนของโครงการ NgosCyber    และเมื่อได้ฝึกงานจริงก็ได้เจอกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนมีความเป็นกันเอง มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตัวเอง พี่เจี๊ยบและพี่รันใจดีมากค่ะ และพี่ๆทุกโครงการอื่นๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะ


ประสบการณ์ที่อยากบอกเพื่อน 

                ได้มาฝึกงานที่นี่ได้ทำงานที่หลากหลายมาก ๆ เช่นการแก้ไขเว็บในส่วนต่าง ๆ  อัพข้อมูลขึ้นเว็บต่างๆ ออกแบบเว็บ ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop Dreamweaver และได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆเช่น การตัด template การใช้โปรแกรม ftp รวมถึงการใช้ autopage v4   นอกนั้นยังมีงานที่นอกเหนือจากงานประจำก็คือ มีชั่วโมงลงแรงในช่วง 4 – 5 โมงเย็นของทุกวันซึ่งจะแตกต่างกันไปทุกวัน งานที่ลงแรงร่วมกัน เช่น ขนคอมพิวเตอร์ คัดแยกเสื้อผ้า หนังสือ เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆโครงการอื่นทำให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นด้วยอ่าน 2568

 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นายสุธี  เสมาเพชร (โอม)  มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ชุลีรัตน์ พานโนรี(ฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
โครงการ ICT4D
 
สุภาวิตา   วิสูตรโยธาภิบาล (โอ๋) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ
 
เบิร์ด นักศึกษาฝึกงานโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
นางสาวนูรีซัน คอเน็ง(ซันย่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี โครงการอาสามาเยี่ยม
 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
นายวิศรุต บุญทำ (รุต) โครงการ  ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการ TV4kids
 
โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
ไก่ โครงการ ผลิตสื่อ
 
รัตนาภรณ์ เอี่ยมสำอาง ชื่อเล่น ทราย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น้องเอก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th