พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

นางสาวพรรณิภา  ชัยบุตร (ยุ้ย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

สิ่งที่ประทับใจ

             ประทับใจมูลนิธิกระจกเงาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาฝึกงานจริงเสียอีกเพราะเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อนสังคมและรวมกับคำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าการฝึกที่นี่สนุกได้มากกว่าการทำงาน และเมื่อมาฝึกงานจริงเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากฝึกด้านไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในส่วนงานที่เราอยากศึกษาจริงๆ จึงเลือกฝึกในส่วนของโครงการ NgosCyber    และเมื่อได้ฝึกงานจริงก็ได้เจอกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนมีความเป็นกันเอง มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตัวเอง พี่เจี๊ยบและพี่รันใจดีมากค่ะ และพี่ๆทุกโครงการอื่นๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะ


ประสบการณ์ที่อยากบอกเพื่อน 

                ได้มาฝึกงานที่นี่ได้ทำงานที่หลากหลายมาก ๆ เช่นการแก้ไขเว็บในส่วนต่าง ๆ  อัพข้อมูลขึ้นเว็บต่างๆ ออกแบบเว็บ ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop Dreamweaver และได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆเช่น การตัด template การใช้โปรแกรม ftp รวมถึงการใช้ autopage v4   นอกนั้นยังมีงานที่นอกเหนือจากงานประจำก็คือ มีชั่วโมงลงแรงในช่วง 4 – 5 โมงเย็นของทุกวันซึ่งจะแตกต่างกันไปทุกวัน งานที่ลงแรงร่วมกัน เช่น ขนคอมพิวเตอร์ คัดแยกเสื้อผ้า หนังสือ เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆโครงการอื่นทำให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นด้วยอ่าน 2501

 
 อุษาสวรรค์  ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
อาณัติ   ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
สุวลักษณ์ พัฒน์ช่วย  (ตอง) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
น้องติ่ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
น.ส. กมลทิพย์  บุญวิเศษ  ( แอม ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  โครงการโรงพยาบาลมีสุข
 
นางสาวรฐรุฐ เอมศิลปี(คาเวียร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อภิญญา มั่งจตร์(ลูกตาล) มหาวิทยาลัยรชภัฏนครราชสีมา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
จ๊ะ นักศึกษาฝึกงาน โครงการอ่านสร้างชาติ
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ไพรวรรณ  อินทะราชา (มิ้นท์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
โครงการ ICT4D
 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ปอมแปม โครงการอาสามาเยี่ยม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th