พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

นางสาวพรรณิภา  ชัยบุตร (ยุ้ย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

สิ่งที่ประทับใจ

             ประทับใจมูลนิธิกระจกเงาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาฝึกงานจริงเสียอีกเพราะเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อนสังคมและรวมกับคำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าการฝึกที่นี่สนุกได้มากกว่าการทำงาน และเมื่อมาฝึกงานจริงเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากฝึกด้านไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในส่วนงานที่เราอยากศึกษาจริงๆ จึงเลือกฝึกในส่วนของโครงการ NgosCyber    และเมื่อได้ฝึกงานจริงก็ได้เจอกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนมีความเป็นกันเอง มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตัวเอง พี่เจี๊ยบและพี่รันใจดีมากค่ะ และพี่ๆทุกโครงการอื่นๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะ


ประสบการณ์ที่อยากบอกเพื่อน 

                ได้มาฝึกงานที่นี่ได้ทำงานที่หลากหลายมาก ๆ เช่นการแก้ไขเว็บในส่วนต่าง ๆ  อัพข้อมูลขึ้นเว็บต่างๆ ออกแบบเว็บ ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop Dreamweaver และได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆเช่น การตัด template การใช้โปรแกรม ftp รวมถึงการใช้ autopage v4   นอกนั้นยังมีงานที่นอกเหนือจากงานประจำก็คือ มีชั่วโมงลงแรงในช่วง 4 – 5 โมงเย็นของทุกวันซึ่งจะแตกต่างกันไปทุกวัน งานที่ลงแรงร่วมกัน เช่น ขนคอมพิวเตอร์ คัดแยกเสื้อผ้า หนังสือ เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆโครงการอื่นทำให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นด้วยอ่าน 2531

 
นายนนท์ จันทร์เพ็ญ (อาท)ท จาก :มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา : ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โครงการ : Ngos Cyber
 
เมย์
 
นางสาวสุภาพร เมืองจันทร์ (ซีเล็ก) ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4  คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ : NGOS cyber
 
เบิร์ด นักศึกษาฝึกงานโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
ภูริภัทร อยู่ลือ (ภัทร) ใครๆเรียก Keneji_phat ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา (แต่ก่อนเคยเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนนี้ประกาศอิสรภาพแล้ว ) คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOS cyber
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
อลิสา อังจันทรเพ็ญ (แจน) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
น.ส. ศิริรัตน์ กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ธีรพงษ์ ใจประทุบ ชื่อเล่น ท๊อป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
สรัญญา เอี่ยมทะนัง (โอ๋) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง Com4child
 
ข้าวฟ่าง
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th