พรรณิภา ชัยบุตร (ยุ้ย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

นางสาวพรรณิภา  ชัยบุตร (ยุ้ย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber

สิ่งที่ประทับใจ

             ประทับใจมูลนิธิกระจกเงาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาฝึกงานจริงเสียอีกเพราะเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อนสังคมและรวมกับคำแนะนำจากรุ่นพี่ว่าการฝึกที่นี่สนุกได้มากกว่าการทำงาน และเมื่อมาฝึกงานจริงเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากฝึกด้านไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในส่วนงานที่เราอยากศึกษาจริงๆ จึงเลือกฝึกในส่วนของโครงการ NgosCyber    และเมื่อได้ฝึกงานจริงก็ได้เจอกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนมีความเป็นกันเอง มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตัวเอง พี่เจี๊ยบและพี่รันใจดีมากค่ะ และพี่ๆทุกโครงการอื่นๆเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะ


ประสบการณ์ที่อยากบอกเพื่อน 

                ได้มาฝึกงานที่นี่ได้ทำงานที่หลากหลายมาก ๆ เช่นการแก้ไขเว็บในส่วนต่าง ๆ  อัพข้อมูลขึ้นเว็บต่างๆ ออกแบบเว็บ ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นในการใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop Dreamweaver และได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆเช่น การตัด template การใช้โปรแกรม ftp รวมถึงการใช้ autopage v4   นอกนั้นยังมีงานที่นอกเหนือจากงานประจำก็คือ มีชั่วโมงลงแรงในช่วง 4 – 5 โมงเย็นของทุกวันซึ่งจะแตกต่างกันไปทุกวัน งานที่ลงแรงร่วมกัน เช่น ขนคอมพิวเตอร์ คัดแยกเสื้อผ้า หนังสือ เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆโครงการอื่นทำให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นด้วยอ่าน 2469

 
น.ส.อัจฉรา  นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
อิ๊ฟ นักศึกษาฝึกงานโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการ ICT4D
 
อาร์ โครงการ ธุรกิจยุติเด็กขอทาน
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
รี โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายกราฟิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
น.ส.กนกวรรณ คุ้มพาล ชื่อเล่น น้ำ ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
นางสาวกรองกาญจน์ กบิลกาญจน์ (มุก)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
สยมภู เดชะ (หนุ่ย) มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
เอ็ม นักศึกษาฝึกงาน โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
เมย์
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
 นายสมภพ  นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โครงการ : NGOs Cyber (Website)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th