สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

สวัสดีคะ ชื่อสุเพ็ญจิตร ภาระพล ชื่อเล่น สุ กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

ได้เข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา เพราะตามๆ เพื่อนในเมเจอร์มา รู้จักกระจกเงาคือ เรื่องการตามหาคนหาย แต่พอได้เข้ามาฟังพี่จรัญอธิบายให้ฟัง ที่นี่กลับมีหลายโครงการ โดยได้เลือกทำงานที่โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายคือ การคัดแยกเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้า และคิดเงิน มีลงพื้นที่บ้าง เช่น การไปมอบเสื้อผ้าบริจาคให้น้องๆ ที่จังหวัดตาก และการไปขายของ รับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ ที่เซ็นทรัลเวิร์ลด ทำงานที่นี่ได้บุญเยอะมาก ได้เห็นสังคมอีกด้านนึงที่ไม่เคยเห็น เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ที่ไม่เคยหมด และเห็นถึงความตั้งใจจริงของพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมจริงๆ

อยู่ที่นี่ทำให้ได้รู้คุณค่าของเงิน อย่างเช่นเรานำเงินไปทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะมีค่า แต่เอาเข้าจริง มันกลับไม่คุ้มค่ากันสะเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการนำมาใช้อย่างมีประโยชน์อย่างอื่น เงินเพียบสิบบาทเราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงเศษเงิน แต่เมื่อเห็นสังคมอีกด้าน ทำให้รู้ว่าเงินสิบบาทมีค่ามากกว่าที่คิด และสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทำให้ตัวเองได้ตระหนักถึงการใช้เงิน การใช้เวลาที่เคยเสียไปอย่างสูญเปล่าได้เกิดประโยชน์ขึ้นมา การได้พบกับความสุขของการให้

ขอบคุณทุกคน มาที่นี่ได้ประสบการณ์อะไรมากมาย ขอบคุณคะ

 อ่าน 2619

 
ปัณฑิตา พร้อมพรั่ง(ปู) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โครงการศูนข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
นายเธียรเอก ศรสงวนสกุล (เอก) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวพรทิพย์ ภู่แพ (ทิพย์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
เรย์ โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นางสาวพลอยไพลิน ลีจ้อย (บลู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย โครงการคอมเพื่อน้อง
 
โครงการ TV4kids
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th