สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

สวัสดีคะ ชื่อสุเพ็ญจิตร ภาระพล ชื่อเล่น สุ กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

ได้เข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา เพราะตามๆ เพื่อนในเมเจอร์มา รู้จักกระจกเงาคือ เรื่องการตามหาคนหาย แต่พอได้เข้ามาฟังพี่จรัญอธิบายให้ฟัง ที่นี่กลับมีหลายโครงการ โดยได้เลือกทำงานที่โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายคือ การคัดแยกเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้า และคิดเงิน มีลงพื้นที่บ้าง เช่น การไปมอบเสื้อผ้าบริจาคให้น้องๆ ที่จังหวัดตาก และการไปขายของ รับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ ที่เซ็นทรัลเวิร์ลด ทำงานที่นี่ได้บุญเยอะมาก ได้เห็นสังคมอีกด้านนึงที่ไม่เคยเห็น เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ที่ไม่เคยหมด และเห็นถึงความตั้งใจจริงของพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมจริงๆ

อยู่ที่นี่ทำให้ได้รู้คุณค่าของเงิน อย่างเช่นเรานำเงินไปทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะมีค่า แต่เอาเข้าจริง มันกลับไม่คุ้มค่ากันสะเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการนำมาใช้อย่างมีประโยชน์อย่างอื่น เงินเพียบสิบบาทเราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงเศษเงิน แต่เมื่อเห็นสังคมอีกด้าน ทำให้รู้ว่าเงินสิบบาทมีค่ามากกว่าที่คิด และสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทำให้ตัวเองได้ตระหนักถึงการใช้เงิน การใช้เวลาที่เคยเสียไปอย่างสูญเปล่าได้เกิดประโยชน์ขึ้นมา การได้พบกับความสุขของการให้

ขอบคุณทุกคน มาที่นี่ได้ประสบการณ์อะไรมากมาย ขอบคุณคะ

 อ่าน 2791

 
วิสุทธิ์ ทองคำ(สูท) มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
ณัฏฐ์ชยา ทรัพย์มา (บิว) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายชาญชัย แก้วทอง (เก้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย
 
เพียงพรรณ คงชำนิ (ต้าร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOsCyber
 
โครงการฅนอาสา
 
 นางสาวอธิพร คนตรง (ส้มโอ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ NGOs Cyber (Web)
 
นายธีรภัทร์ วิญญรัตน์ (แก๊ป) ราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
ปิยวิทย์ พลเมือง (ตั้ม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
ตะ โครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวน้อมเกล้า  ใจอดทน (กุ้ย) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
น.ส.โสภิดา ดวงฟู (แอม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
น.ส.ศุทธินี เสือเปรม ชื่อเล่น สายป่าน ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th