สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

สวัสดีคะ ชื่อสุเพ็ญจิตร ภาระพล ชื่อเล่น สุ กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

ได้เข้ามาฝึกงานที่มูลนิธิกระจกเงา เพราะตามๆ เพื่อนในเมเจอร์มา รู้จักกระจกเงาคือ เรื่องการตามหาคนหาย แต่พอได้เข้ามาฟังพี่จรัญอธิบายให้ฟัง ที่นี่กลับมีหลายโครงการ โดยได้เลือกทำงานที่โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายคือ การคัดแยกเสื้อผ้า ขายเสื้อผ้า และคิดเงิน มีลงพื้นที่บ้าง เช่น การไปมอบเสื้อผ้าบริจาคให้น้องๆ ที่จังหวัดตาก และการไปขายของ รับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ ที่เซ็นทรัลเวิร์ลด ทำงานที่นี่ได้บุญเยอะมาก ได้เห็นสังคมอีกด้านนึงที่ไม่เคยเห็น เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ที่ไม่เคยหมด และเห็นถึงความตั้งใจจริงของพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมจริงๆ

อยู่ที่นี่ทำให้ได้รู้คุณค่าของเงิน อย่างเช่นเรานำเงินไปทำอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะมีค่า แต่เอาเข้าจริง มันกลับไม่คุ้มค่ากันสะเลย เมื่อเปรียบเทียบกับการนำมาใช้อย่างมีประโยชน์อย่างอื่น เงินเพียบสิบบาทเราอาจจะคิดว่าเป็นเพียงเศษเงิน แต่เมื่อเห็นสังคมอีกด้าน ทำให้รู้ว่าเงินสิบบาทมีค่ามากกว่าที่คิด และสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทำให้ตัวเองได้ตระหนักถึงการใช้เงิน การใช้เวลาที่เคยเสียไปอย่างสูญเปล่าได้เกิดประโยชน์ขึ้นมา การได้พบกับความสุขของการให้

ขอบคุณทุกคน มาที่นี่ได้ประสบการณ์อะไรมากมาย ขอบคุณคะ

 อ่าน 2703

 
นฤเบศร์ เพิ่มเขตรกิจ (เบศร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โครงการผู้ป่วยข้างถนน ศูนย์ต่อต้านการค่ามนุษย์
 
เพลิน โครงการ NGOs Cyber ฝ่ายโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 
 วิจิตรา พึ่งรื่นรมย์ (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง (มุก) มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 สาขา : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โครงการ : Ngos Cyber
 
ณัฏฐณิชา ทองเหม (เอ) มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
วิกานดา ยาสำลี (ตุ๊ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ NGOsCyber (Graphic design)
 
นายสุธี เสมาเพชร (โอม) มหาวิทยาัลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
นายชเลงพจน์ เพชรโรจน์ (ตอต้น) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
วิชนันท์ วงศ์เจียมรัตน์ (มด) ฝ่ายผลิตสื่อ นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th