นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)

นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4

ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)        

 

 

ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าตอนเรียนปี 4 ต้องออกมาฝึกงานประมาณ 3 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกงานที่ไหนดี มีเพื่อนมาชวนฝึกงานหลายๆที่เหมือนกัน แต่อยากฝึกในองค์กรที่ทำเพื่อสังคมมากกว่า  เนื่องจากต้องทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนมา 2 ปี โชคดีที่จ๊ะ (ฝึกงานอยู่โครงการอ่านสร้างชาติ) ชวนมาที่มูลนิธิกระจกเงา   ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่นี่มีงานอะไรบ้าง แต่ในใจคิดว่าฝึกที่นี่แหละไม่เลือกที่อื่นแล้ว ก็เลยทำเรื่องฝึกงานส่งอาจารย์ และรีบมาที่มูลนิธิฯเลย

ฝึกงานที่นี่กับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจเด็กขอทาน แรกๆบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากต้องเดินทั้งวัน แต่พอผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็เริ่มชิน ทั้งได้เรียนรู้ว่ามีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจริงๆ อีกเรื่องคือเห็นปัญหาว่าทำไมปัญหาขอทานจึงไม่สามารถแก้ได้สักที

สิ่งที่ประทับใจ น่าจะเป็นเรื่องของการที่มูลนิธิกระจกเงาให้โอกาสคนในสังคม เพราะผมคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นการให้โอกาสคนอื่นสักเท่าไหร่ จนเหมือนว่าสังคมตอนนี้วัดค่าคนที่ฐานะ การศึกษา มากกว่าความดี เพราะคนดี ขยันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะไปสมัครงานที่ไหนได้   อีกอย่างคือที่นี่อบอุ่นมากทุกคนมีรอยยิ้มให้กันได้เสมอและยังสอนให้มองปัญหาจากหลายๆมุมด้วย 

                 

                               

                

                   
อ่าน 3214

 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
อรรจน์ รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
แสงดาว ขุมทอง (ดาว) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการคอมเพื่อน้อง
 
แอล มช.โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
ธรรมรักษ์ พิมคีรี ชื่อเ่ล่น wow มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
จุ๊ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
มิ้นท์ โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหาย
 
นางสาวสุพรรษา แย้มเดช (เอ) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม
 
อาณัติ  ชีวะคำนวณ(แมน) โครงการICT4D <br>มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 
นางสาวศิริกาญจน์ แสงเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการระดมทุน<br> มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th