นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)

นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4

ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)        

 

 

ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าตอนเรียนปี 4 ต้องออกมาฝึกงานประมาณ 3 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกงานที่ไหนดี มีเพื่อนมาชวนฝึกงานหลายๆที่เหมือนกัน แต่อยากฝึกในองค์กรที่ทำเพื่อสังคมมากกว่า  เนื่องจากต้องทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนมา 2 ปี โชคดีที่จ๊ะ (ฝึกงานอยู่โครงการอ่านสร้างชาติ) ชวนมาที่มูลนิธิกระจกเงา   ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่นี่มีงานอะไรบ้าง แต่ในใจคิดว่าฝึกที่นี่แหละไม่เลือกที่อื่นแล้ว ก็เลยทำเรื่องฝึกงานส่งอาจารย์ และรีบมาที่มูลนิธิฯเลย

ฝึกงานที่นี่กับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจเด็กขอทาน แรกๆบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากต้องเดินทั้งวัน แต่พอผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็เริ่มชิน ทั้งได้เรียนรู้ว่ามีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจริงๆ อีกเรื่องคือเห็นปัญหาว่าทำไมปัญหาขอทานจึงไม่สามารถแก้ได้สักที

สิ่งที่ประทับใจ น่าจะเป็นเรื่องของการที่มูลนิธิกระจกเงาให้โอกาสคนในสังคม เพราะผมคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นการให้โอกาสคนอื่นสักเท่าไหร่ จนเหมือนว่าสังคมตอนนี้วัดค่าคนที่ฐานะ การศึกษา มากกว่าความดี เพราะคนดี ขยันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะไปสมัครงานที่ไหนได้   อีกอย่างคือที่นี่อบอุ่นมากทุกคนมีรอยยิ้มให้กันได้เสมอและยังสอนให้มองปัญหาจากหลายๆมุมด้วย 

                 

                               

                

                   
อ่าน 3187

 
วัลค์วดี พิมพ์ธนะพูนพร (ซีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
น.ส.อัจฉรา นาเมืองรักษ์ ชื่อเล่น ปุ๋ย ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา (ICT4D)
 
 รพีภรณ์ เผือดจันทึก (กี้) โครงการคนอาสา
 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ปุริษา ตาสาโรจน์ (ปรอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
เบียร์ โครงการ อาสามาเยี่ยม
 
นายวาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ (ใหม่)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
นางสาวจตุพรนามสกุล แก้วกอง (เอี้ยง) โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(ศูนย์กรุงเทพฯ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ชูพงษ์ วิบูลย์เชื้อ (


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th