นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)

นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4

ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)        

 

 

ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าตอนเรียนปี 4 ต้องออกมาฝึกงานประมาณ 3 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกงานที่ไหนดี มีเพื่อนมาชวนฝึกงานหลายๆที่เหมือนกัน แต่อยากฝึกในองค์กรที่ทำเพื่อสังคมมากกว่า  เนื่องจากต้องทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนมา 2 ปี โชคดีที่จ๊ะ (ฝึกงานอยู่โครงการอ่านสร้างชาติ) ชวนมาที่มูลนิธิกระจกเงา   ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่นี่มีงานอะไรบ้าง แต่ในใจคิดว่าฝึกที่นี่แหละไม่เลือกที่อื่นแล้ว ก็เลยทำเรื่องฝึกงานส่งอาจารย์ และรีบมาที่มูลนิธิฯเลย

ฝึกงานที่นี่กับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจเด็กขอทาน แรกๆบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากต้องเดินทั้งวัน แต่พอผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็เริ่มชิน ทั้งได้เรียนรู้ว่ามีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจริงๆ อีกเรื่องคือเห็นปัญหาว่าทำไมปัญหาขอทานจึงไม่สามารถแก้ได้สักที

สิ่งที่ประทับใจ น่าจะเป็นเรื่องของการที่มูลนิธิกระจกเงาให้โอกาสคนในสังคม เพราะผมคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นการให้โอกาสคนอื่นสักเท่าไหร่ จนเหมือนว่าสังคมตอนนี้วัดค่าคนที่ฐานะ การศึกษา มากกว่าความดี เพราะคนดี ขยันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะไปสมัครงานที่ไหนได้   อีกอย่างคือที่นี่อบอุ่นมากทุกคนมีรอยยิ้มให้กันได้เสมอและยังสอนให้มองปัญหาจากหลายๆมุมด้วย 

                 

                               

                

                   
อ่าน 3251

 
ไป๋ โครงการ NGOs Cyber
 
จุลจุฬา เทียมถนอม (ฟาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นักศึกษาฝึกงาน โครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายยศ ตระกูลขจรศักดิ์ (โย) โครงการ ICT4Dมหาวิทยาลัยราชฎัทบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
พิเศก พูนศรีธนากูล (อาร์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายโปรแกรม
 
อานนท์  เรืองรอบ	(นนท์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : NGOs Cyber (Website)
 
ปารินันท์ เพชรกาศ (บู) ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
กัน โครงการ ผู้ป่วยข้างถนน
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)
 
นางสาวปิยะนุช ไทยด้วง (นุช) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
วณัฐยา เชี่ยวชูวงศ์ (เตย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกงาน โครงการ Information Center
 
พรพัฒน์ แซ่จู (กอล์ฟ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
อิ๊ฟ นักศึกษาฝึกงานโครงการ แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
 อุษาสวรรค์ ศรีเมืองแก้ว(น้ำแกง) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการNgos Cyber (ฝ่ายผลิต Website)
 
ธัญธิดา บุญเรือง (ลูกท้อ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th