นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)

นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4

ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)        

 

 

ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าตอนเรียนปี 4 ต้องออกมาฝึกงานประมาณ 3 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกงานที่ไหนดี มีเพื่อนมาชวนฝึกงานหลายๆที่เหมือนกัน แต่อยากฝึกในองค์กรที่ทำเพื่อสังคมมากกว่า  เนื่องจากต้องทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนมา 2 ปี โชคดีที่จ๊ะ (ฝึกงานอยู่โครงการอ่านสร้างชาติ) ชวนมาที่มูลนิธิกระจกเงา   ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่นี่มีงานอะไรบ้าง แต่ในใจคิดว่าฝึกที่นี่แหละไม่เลือกที่อื่นแล้ว ก็เลยทำเรื่องฝึกงานส่งอาจารย์ และรีบมาที่มูลนิธิฯเลย

ฝึกงานที่นี่กับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจเด็กขอทาน แรกๆบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากต้องเดินทั้งวัน แต่พอผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็เริ่มชิน ทั้งได้เรียนรู้ว่ามีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจริงๆ อีกเรื่องคือเห็นปัญหาว่าทำไมปัญหาขอทานจึงไม่สามารถแก้ได้สักที

สิ่งที่ประทับใจ น่าจะเป็นเรื่องของการที่มูลนิธิกระจกเงาให้โอกาสคนในสังคม เพราะผมคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นการให้โอกาสคนอื่นสักเท่าไหร่ จนเหมือนว่าสังคมตอนนี้วัดค่าคนที่ฐานะ การศึกษา มากกว่าความดี เพราะคนดี ขยันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะไปสมัครงานที่ไหนได้   อีกอย่างคือที่นี่อบอุ่นมากทุกคนมีรอยยิ้มให้กันได้เสมอและยังสอนให้มองปัญหาจากหลายๆมุมด้วย 

                 

                               

                

                   
อ่าน 3073

 
มนัศภร สุภาขัน (แก้ว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ NGOsCyber
 
สาริศา สวดประโคน (เปิ้ล) มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาฝึกงาน โครงการ ประชาสัมพันธ์
 
เพลง โครงการ NGOs Cyber
 
นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย  ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์  สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
นางสาวคัทลียา ไพสีขาว (เฟิร์น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ภัทราพร มณีโชติ (เอ็มมี่) มหาวิทยาลัย มหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ เอก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน การตลาดเพื่อสังคม
 
นางสาวศิริวรรณ เพลียลา โครงการ ICT4D<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลเทเวศน์ คณะสถาปัตยกรรม
 
นางสาวปิยมาส วงศ์พลาดิสัย (ผิง) ผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
น.ส.จันทร์ฐิมา แซ่จิ้ว (จิ๊บ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตภูเก็ต นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
พรพิมล เสือกลิ่น (น้องเจี๊ยบ) หรือ KajeabZa ศึกษา: มหาวิทยาลัยพะเยา  คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ : NGOS cyber
 
จิ๊บ โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
 
ชื่อ : นายลิขิต สิริเลข ชื่อเล่น : เม ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
สุเพ็ญจิตร ภาระพล (สุ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th