นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4 ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)

นายวิธนะพัฒน์ รัตนาวลีพงษ์ (บอม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตร์ ปี 4

ฝึกงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Not For Sale)        

 

 

ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าตอนเรียนปี 4 ต้องออกมาฝึกงานประมาณ 3 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกงานที่ไหนดี มีเพื่อนมาชวนฝึกงานหลายๆที่เหมือนกัน แต่อยากฝึกในองค์กรที่ทำเพื่อสังคมมากกว่า  เนื่องจากต้องทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนมา 2 ปี โชคดีที่จ๊ะ (ฝึกงานอยู่โครงการอ่านสร้างชาติ) ชวนมาที่มูลนิธิกระจกเงา   ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าที่นี่มีงานอะไรบ้าง แต่ในใจคิดว่าฝึกที่นี่แหละไม่เลือกที่อื่นแล้ว ก็เลยทำเรื่องฝึกงานส่งอาจารย์ และรีบมาที่มูลนิธิฯเลย

ฝึกงานที่นี่กับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจเด็กขอทาน แรกๆบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากต้องเดินทั้งวัน แต่พอผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ก็เริ่มชิน ทั้งได้เรียนรู้ว่ามีการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานจริงๆ อีกเรื่องคือเห็นปัญหาว่าทำไมปัญหาขอทานจึงไม่สามารถแก้ได้สักที

สิ่งที่ประทับใจ น่าจะเป็นเรื่องของการที่มูลนิธิกระจกเงาให้โอกาสคนในสังคม เพราะผมคิดว่าสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยเห็นการให้โอกาสคนอื่นสักเท่าไหร่ จนเหมือนว่าสังคมตอนนี้วัดค่าคนที่ฐานะ การศึกษา มากกว่าความดี เพราะคนดี ขยันแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนจะไปสมัครงานที่ไหนได้   อีกอย่างคือที่นี่อบอุ่นมากทุกคนมีรอยยิ้มให้กันได้เสมอและยังสอนให้มองปัญหาจากหลายๆมุมด้วย 

                 

                               

                

                   
อ่าน 3134

 
 นายสมภพ นนทอายา( บอล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
น.ส.ศุทธินี เสือเปรม ชื่อเล่น สายป่าน ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber
 
นายวุฒิชัย เจนจิรวงศ์ (ชัย)โครงการ ICT4D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
น.ส.เพ็ญพร  กลีบสมุทร (โบ) มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครราชสีมา นักศึกษาฝึกงานโครงการ NgosCyber
 
พีรวีร์ ทองบ่อ (ตั้ม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ : NGOs Cyber
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
 
นางสาวกวีนา วจนะวงศ์สาทร (แอน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นายชาญชัย แก้วทอง (เก้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเเละมัลติมีเดีย
 
ณิชาภัทร สาริยัง (อัง) มหาวิทยาลัยนเรศวร นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber (IT Watch)
 
สุนทรีย์ แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
ปณิฉัตร แก้มแกมทอง (ดอย) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
นาย บุรินทร์  แซ่ลิ่ม   (โน๊ต) มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษาฝึก งานโครงการ แบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
นางสาววันวิสาข์ ศรีโคต (บี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ NGOs Cyber
 
จุฑามาศ ต่อมกระโทก (เดียร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วท.นครราชสีมา ฝึกงานโครงการ Ngos Cyber ฝ่ายผลิตสื่อ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th