โครงการ Ngos Cyber (ฝ่าย ผลิตสื่อ)

ฝ่ายผลิตสื่อเป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิผ่านสื่อต่างๆ ทั้งงานสิ่งพิมพ์และงานมัลติมีเดีย นักศึกษาที่ร่วมงานจะได้ฝึกฝนกระบวนการทำสื่อทั้ง Graphic Design การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ตั้งแต่วางโครงเรื่อง ทำ Storyboard เขียนสคริป ถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ ไปจนถึงนำเสนอสื่อในกิจกรรม EVENT ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

 

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • ต้องฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน
  • สนใจในการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคหรือโปรแกรมตัดต่อ เช่น PremierPro, After effect, Ulead, Photoshop, Illustrator
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่สนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เราไม่จำกัด คณะ ภาควิชา หรือ ชั้นปี ขอเพียงสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พบปะผู้คน เพื่อเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ก็สามารถร่วมงานกับพวกเราได้แล้ว

      

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th
       
  - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
  - อ่านสร้างชาติ
  - โรงพยาบาลมีสุข
  - โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
  - การจัดการภัยภิบัติภาคประชาชน
  - โครงการอาสามาเยี่ยม
  - โครงการผู้ป่วยข้างถนน
  - ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch)
#สนใจสมัครนักศึกษาฝึกงาน
ติดต่อพี่สุกี้ (สุธิตา หมายเจริญ )
อีเมล์ intern@mirror.o.r.th
โทร 02-973-2236 ถึง 7 ต่อ 1499


อ่าน 136