นายชุมพล มีสมปลื้ม (เติ้ล) มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ชั้นปีที่ 4 คณะ ศิลปศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber

ชื่อ นายชุมพล มีสมปลื้ม  (เติ้ล)

สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย   ชั้นปีที่ 4

คณะ ศิลปศาสตร์   สาขา สารสนเทศศาสตร์ 

ฝึกงานโครงการ NGOs Cyber

 ระยะเวลาการฝึกงาน ระหว่าง วันที่ 2 พฤษจิกายน 2552 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2553   

 

 

เหตุผลที่เลือกมูลนิธิกระจกเงาฝึกงาน  แต่เริ่มเดิมทีอาจารย์จะเป็นคนหาที่ฝึกงานให้นักศึกษา แต่พอมาถึงรุ่นของผม อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง ตอนแรกมูลนิธิกระจกเงาไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ผมจะเลือกมาฝึกงานเลย เพราะเห็นรุ่นพี่เขาไปหาสถานที่ฝึกงานตามบริษัทต่างๆ แต่ผมอยากลองดูว่า ถ้าเราไม่เลือกบริษัทที่ใหญ่โตบางล่ะเราจะได้อะไรในการฝึกงานครั้งนั้น บริษัทใหญ่โตเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มามีเวลาสอนเรามากมาย เพราะเขาก็มีหน้าที่ ที่เขาต้องทำอาจทำให้เราไม่สามารถดูดความรู้จากเขาได้

 

สิ่งที่ประทับใจ   เดินเข้ามาวันแรกก็รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองเมื่อได้มาพบ(พี่จรัญ) และไม่มีกฎเกณฑ์มากเท่าไรรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่พี่มีน้ำใจกับน้องนักศึกษาฝึกงาน   เจ้าหน้าที่แต่ละโครงการก็สามารถพูดคุยและสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา บ้างวัน-เวลา ก็มีชั่วโมงลงแรง มันเป็นความเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยครั้งนั้นๆ ก็ได้เห็นภาพที่คนในมูลนิธิกระจกเงานั้นมีความสามัคคีและมีน้ำใจมีการซื้อน้ำดื่มเป็นสิ่งตอบแทน บ้างครั้งมีสิ่งตอบแทนเป็นการเลี้ยงอาหารเมื่อกลางวันซึ้งผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีการตอบแทนแบบนี้เกิดขึ้นด้วย

มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอความคิดเห็นในการที่จะปรับปรุงองค์กรว่าควรจะมีสิ่งใดเพิ่มเติม(ชั่วโมงนักศึกษาฝึกงาน) มีการเปิดประเด็ดการนำทัศนคติแง่มุมของแต่ละคนมาพูดคุยกันในเรื่องใดก็ได้ (ชั่วโมง NGO)มีการจัดงานปีใหม่ด้วย สนุกดี (พี่เจี๊ยบ) เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงาน พี่เขาเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆ งานจุดใดที่มีปัญหาไม่สามารถทำได้หรือไม่เข้าใจในงานนั้นๆหรือการทำงานมีปัญหาพี่เจี๊ยบก็ให้คำปรึกษาทุกอย่าง สิ่งที่ไม่เคยทราบพี่เจี๊ยบก็ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรมและทำให้ทราบและสอนให้ทราบถึงแนวทางในการคิดโปรแกรม(โปรเจค) ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเข้าคงไม่มีเวลามาสอนนักศึกษาคงได้แต่สั่งงานอย่างเดียวและอาจไม่มีเวลาอธิบายงานด้วยซ้ำไป (สอบถามจากเพื่อนจากสถานที่ฝึกงานตามบริษัทต่างๆ)ผมคิดว่าผมคงโชคดีที่ได้มาฝึกงานกับทาง มูลนิธิกระจกเงา

 ประสบการณ์    ที่ได้รับจากหลังการฝึกงานได้ทราบถึงการใช้ชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับองค์กร ได้ฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ได้ทำสิ่งที่ดีดีต่อสังคม ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม ได้รับความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจากสถานที่ศึกษา

 เชิญชวน นักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ฝึกงานและต้องการเป็นงานที่พัฒนาสังคม มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์ที่จะสร้างสรรค์ให้คุณได้รับสิ่งที่คุณกำลังมองหา

 

 

 

 อ่าน 3151

 
ธรรมรักษ์ พิมคีรี ชื่อเ่ล่น wow มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
อรรจน์  รัฐถาวร (อัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   นักศึกษาฝึกงาน NGOsCyber
 
ต้นปาล์ม โครงการ NGOS CYBER
 
กมลชนก สิงห์ทองวรรณ ชื่อเล่น แอ๊น ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ : NGOs Cyber (Website)
 
ภานุพงษ์ พันชเวช (ปอ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการ : NGOs Cyber (Web)
 
ภัทราพร เปล่งขำ(แอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชูปถัมภ์ โครงการ NGOs Cyber กราฟฟิกดีไซน์
 
นายณัฐวุฒิ  คนสูง (ท๊อป) มหาวิทยาลัยพะเยา  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการ ngo cyber
 
ข้าวฟ่าง
 
ปาล์ม โครงการ ผลิตสื่อ
 
สุภัคสร   สุธาพจน์ (เปิ้ล) โครงการ Ngoscyber วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 
น.ส. ศิริรัตน์  กังวานรัตน์ (จอย) นักศึกษาฝึกงานโครงการ NGOs Cyber
 
สุนทรีย์  แซ่เลี้ยว (หลิน) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ NGOs Cyber(Website)
 
ฟิวส์ โครงการอาสามาเยี่ยม
 
โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นายภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล (เบียร์) โครงการ ICT4D วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ


   

            

"กายพร้อมใจพร้อม โครงการนักศึกษาฝึกงาน มูลนิธิกระจกเงา ยินดีต้อนรับ"
สอบถามเรื่องการฝึกงานได้ที่ (พี่สุกี้) สุธิตา หมายเจริญ 02-9732236-7#1499
E-mail: intern@mirror.or.th